کد خبر: ۳۵۱۶۳
تاریخ انتشار: ۰۲ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۰۱
کارشناس مسائل اجتماعی:
حزب مؤتلفه اسلامی که در سال‌های پیش از انقلاب با عنوان زیبای هیئت مذهبی، سیاسی و تربیتی شناخته می‌شد نقش به سزایی در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ایران داشته و دارد و همچنین تلاش‌های بزرگان این حزب مانند استاد حبیب‌الله عسکراولادی و آقای دکتر بادامچیان و ... در به ثمر رسیدن اهداف انقلاب تا به امروز بدون هیچ چشمداشتی به دستاوردهای این انقلاب برای تربیت نسل جوان انقلابی و نسل‌های آینده می‌توان بر روی شبکه منسجم تشکیلات که در سراسر کشور دارای بدنه و اعضاء متعهد و انقلابی است در حوزه ایجاد موج مطالبه گر از مسئولین در زمینه جمعیت و همراه سازی مردم برای مطالبه گری فعالانه در کنار سایر گروه‌های مردمی وارد میدان شده تا از این طریق رضایت ولی امر مسلمین و آقا امام زمان«عج» انشاءالله فراهم و آینده انقلاب تضمین شود.
هشدار رهبری درباره آینده هولناک جمعیتی و آماده باش فعالین مردمی جوان است و انقلابی؛ از انگیزههای گروههای جهادی در حوزه تبیین فرمان رهبر انقلاب بهویژه در حوزه جمعیت برای ما می گوید؛ جلال نقاشیان فعال فرهنگی و متخصص حوزه رسانه انقلاب اسلامی این روزها از دغدغه گروههای فرهنگی و رسانهای مردمی برای جوانسازی جمعیت میگوید:

لطفاً خودتان را برای مخاطبین هفتهنامه شما معرفی کنید؟

من جلال نقاشیان مدیر مجموعه فرهنگی حیات طیبه و فعال فرهنگی و رسانهای هستم، مجموع فعالیتهایی که در قالب کارگروههای تخصصی جهادی با مدیریت بنده فعالیت کرد شامل حوزههای محرومیتزدایی اجتماعی، مقابله با فقر فرهنگی، فعالیت جدی و عملیاتی در حوزه جهاد تبیین متناسب با آسیبهای اجتماعی موجود در فضای شهری و همچنین تمرکز بر اصل حقوق شهروندی مبتنی بر نهجالبلاغه و همچنین واکاوی و احصاء مهمترین مشکلات و آسیبهای حوزه زنان و خانواده و جمعیت بوده است.

با توجه به اینکه در حوزه جمعیت فعالیت فرهنگی مردمی داشتید؛ ارزیابی شما از بزرگترین مانع افزایش جمعیت چیست؟

سلسله عوامل متعددی در ایجاد مانع برای ازدیاد نسل نقش داشته است؛ متأسفانه سیاستگذاریهای دستوری در دولتهای گذشته مخصوصاً در دولت سازندگی که با تفکر لیبرالیسم نسبت به توسعه اقتصادی و همچنین گفتمان سازی شعار فرزند کمتر زندگی بهتر از هیچ کوششی فروگذار نکردند تا بتوانند فرهنگ توسعهطلبانه و منحط غلط غربی را در قالب جنگ نرم فرهنگی و اقتصادی که حضرت آقا بارها دراینباره هشدار داده بودند، برای نظام اسلامی به ارمغان بیاورند اما رویکرد دولتهای بعدی نسبت به این مسئله با شیب آرامتری پیش رفت تا درنهایت در دولت نهم و دهم سیاستهای دستوری فرزندآوری به شکلی غیرکارشناسی شده و با عناوینی مثل اهدای سکه، پرداخت مبالغی در قبال تولد فرزند و... به انجام رسید اما متأسفانه این قالب اجرایی فاقد عنصر خلاقیت و درنظر گرفتن نیازهای اساسی مردم برای داشتن فرزند و تأمین آینده امن بود. در دولت تدبیر و با رویکرد نگاه کدخدامنشانه به آمریکا و غرب و تعهدات و تضمینهای بینالمللی که بخشی از آن در اسنادی مانند سند 2030 و برجام کوچک زنانه افشا شد، با بیکفایتی مدیرانی همچون شهین دخت مولاوردی، معصومه ابتکار و حتی معاون اول رئیسجمهور و همراهی مجلس قبل متأسفانه از فرصت پنجره باز جمعیتی که رهبر انقلاب در خصوص استفاده از این فرصت تأکید مؤکد داشتند نه تنها استفاده نکردند بلکه با در نظر گرفتن منافع جناحی و قبیلهای و جلب نظر طرفهای غرب نسبت به این مسئله سعی بر ادامه سیاست تحدید نسل داشتند.

به عقیده شما چرا رهبر انقلاب؛ در پیام اخیرشان از فعالین حوزه جمعیت خواستار ورود برای حل این مشکل شدند؟

افزایش نسل برای هر حاکمیت و جامعهای یک سیاست راهبردی و استراتژیک است، با مطالعه پیام حضرت آقا و همچنین تأمل نسبت به فرمایشات معظم له متوجه نگاه دلسوزانهشان به این مسئله میشویم تا جایی که ایشان میفرمایند: باید چارهجویی کرد برای نجات کشور از آینده هولناک، یا بهطور کل در جای دیگر از این پیام عبارت فریضه را در خصوص افزایش نسل و همچنین جوانسازی نیروی انسانی کشور توصیه میکنند، این توصیههای دلسوزانه رهبری تبیینی نسبت به فرهنگسازی این مسئله مهم توسط اصحاب رسانه و فعالین مردمی در جامعه ماست. باید دقت کرد کلام حضرت آقا در این مسئله خطاب به فعالین فرهنگی مردمی است که این خطاب جای تأمل و تأسف نسبت به مسئولین و سیاستگذاران فرهنگی اعم از شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و نهادهای مرجع این مهم دارد.

اکنون بهعنوان یک فعال فرهنگی و رسانهای که در جبهه تبیین باید پیشگام باشید چه راهحل یا راهکارهایی برای مقابله با این تهدید جدی تجویز میکنید؟

فارغ از عملکرد ضعیف سیاستگذاران و کارگزاران فرهنگی کشور؛ الحمدالله با بصیرت مردم بهویژه قشر متدین و آگاه به اقتضائات فرهنگی جامعه گردهمایی و کمیپن های خودجوشی در کشور شکلگرفته و به صورت منسجم و جهادی در جایجای میهن اسلامی ما به شکل حماسهساز فعالانه به عرصه فرهنگ عمومی وارد شدهاند. دو پویش سلام فرمانده و مداد رنگی نمونههایی از این دست هستند، با استفاده از این ظرفیت مردمی میتوان موج مطالبه گری در حوزه سیاستگذاری صحیح فرهنگی را آغاز کرد و مبتنی بر شناخت این فعالین از شرایط مردم مسئولین را هوشیار نمود تا در سیاستگذاریها مسیر نادرست گذشته را تکرار نکنند و از همینجا اعلام میکنم ما آمادگی برگزاری چنین کمپینهای انگیزشی، منسجم و کارشناسی شده در سطوح استانی و ملی برای لبیک بهفرمان حضرت آقا با انگیزه جهاد تبیین را داریم.

حزب مؤتلفه اسلامی بهعنوان یکی از احزاب مردمی شناخته میشود به نظر شما حزب چگونه میتواند در مسیر تحقق فرمان رهبری با توانی که در سراسر کشور دارد در این حوزه وارد عمل شود؟

حزب مؤتلفه اسلامی که در سالهای پیش از انقلاب با عنوان زیبای هیئت مذهبی، سیاسی و تربیتی شناخته میشد نقش به سزایی در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ایران داشته و دارد و همچنین تلاشهای بزرگان این حزب مانند استاد حبیبالله عسکراولادی و آقای دکتر بادامچیان و ... در به ثمر رسیدن اهداف انقلاب تا به امروز بدون هیچ چشمداشتی به دستاوردهای این انقلاب برای تربیت نسل جوان انقلابی و نسلهای آینده میتوان بر روی شبکه منسجم تشکیلات که در سراسر کشور دارای بدنه و اعضاء متعهد و انقلابی است در حوزه ایجاد موج مطالبه گر از مسئولین در زمینه جمعیت و همراه سازی مردم برای مطالبه گری فعالانه در کنار سایر گروههای مردمی وارد میدان شده تا از این طریق رضایت ولی امر مسلمین و آقا امام زمان«عج» انشاءالله فراهم و آینده انقلاب تضمین شود.

و حرف آخر با خوانندگان شما؟

در پایان از سازمانهایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی که متولی امر فرهنگ و تبیین هستند عاجزانه درخواست میکنیم که نسبت به فرمایش رهبری در خصوص جوانسازی نیروی انسانی با استفاده از خرد و تجربه پیشکسوتان پیشقدم باشند.

با استفاده از ظرفیت مردمی میتوان موج مطالبه گری در حوزه سیاستگذاری صحیح فرهنگی را آغاز کرد و مبتنی بر شناخت این فعالین از شرایط مردم مسئولین را هوشیار نمود تا در سیاستگذاریها مسیر نادرست گذشته را تکرار نکنند

در دولت تدبیر و با رویکرد نگاه کدخدامنشانه به آمریکا و غرب و تعهدات و تضمینهای بینالمللی که بخشی از آن در اسنادی مانند سند 2030 و برجام کوچک زنانه افشا شد، با بیکفایتی مدیران متأسفانه از فرصت پنجره باز جمعیتی که رهبر انقلاب در خصوص استفاده از این فرصت تأکید مؤکد داشتند نه تنها استفاده نکردند بلکه سعی بر ادامه سیاست تحدید نسل داشتند

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: