کد خبر: ۳۵۱۰۸
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۵:۳۱
یحیی آل اسحاق:
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه مسئله اول وزارت امور خارجه اقتصادی نیست، گفت: فضای وزارت امور خارجه رنگ و بوی اقتصادی ندارد، در اوایل مجلس یازدهم بحثی در مجلس برای تغییر عنوان وزارت امور خارجه مطرح شد که این عنوان به وزارت بازرگانی و امور خارجه تبدیل شود، به این معنی که روابط خارجی وزات بازرگانی سابق بر عهده وزارت امور خارجه قرار گیرد.

یحی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی در گفتوگو با خبرگزاری آنا درمورد عملکرد معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه اظهار کرد: بحث حوزه اقتصادی وزارت امور خارجه یکی از مسائل مهم دیپلماسی اقتصادی کشور است، یکی از مشکلاتی که ما از گذشته تاکنون با آن مواجه بودیم، همخوانی نداشتن دیپلماسی اقتصادی و با دیپلماسی سیاسی در وزارت امور خارجه است.

هنر دیپلماسی بکارگیری ابزارهای سیاست و اقتصاد در جهت منافع یکدیگر است

وی ادامه داد: این مسئله مربوط به دولت فعلی نیست و از دولتهای قبل با آن مواجه بودیم، درصورتی که هنر روابط خارجی ما در چگونگی استفاده از اهرمهای اقتصادی در جهت منافع سیاسی و چگونگی استفاده از اهرمهای سیاسی در جهت استفاده از منافع اقتصادی تعریف میشود، این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند، اگر این دو حوزه با یکدیگر هماهنگ و هم جهت باشند و نهادهای مربوطه برای ایفای نقش جهت هماهنگی این دو در سازمانهای اقتصادی و سیاسی اقدام لازم را انجام دهند، با توجه به اقتضائات امروز دنیا که همه روابط بینالملل عمدتا بر مبنای منافع اقتصادی کشورها شکل میگیرد، میتواند نقش جدی داشته باشد.

Text Box: توسعه دیپلماسی اقتصادی بحثی مربوط به اوایل دهه هفتاد است

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: بحث توسعه دیپلماسی اقتصادی از سالهای ۷۰ تا ۷۲ هم مطرح بود که در همان برهه ستاد روابط اقتصادی وزارت خارجه با ترکیبی از نمایندگان و معاونان وزارتخانههای مرتبط در وزارت خارجه هر ماه دو نوبت جلسه داشت که معمولاً بیشتر جلساتش هم تشکیل میشد و یکی از معاونین وزارت خارجه در این جلسه مسئول برگزاری جلسه بود که الآن از آن با عنوان معاون اقتصادی یاد میکنیم.

سفرای با بینش اقتصادی در حوزه دیپلماتیک موفقتر بودند

آل اسحاق تأکید کرد: فضای چگونگی استفاده از ابزارهای اقتصادی جهت منافع سیاسی و چگونگی استفاده از ابزارهای سیاسی جهت منافع اقتصادی در سالیان گذشته افت و خیزهای زیادی داشته است، لازم به توضیح است که طی این سالها آن چیزی که ما در عمل از سفرا دیدیم این بود که آن سفرایی که زمینه اقتصادی، بینش و روحیه اقتصادی بیشتری داشتند در حوزههای سیاسیشان هم موفقتر بودند.

وزیر بازرگانی دولت کارگزاران گفت: در اوایل کار معمولاً سفرا به دلیل نگرانی که از مسائل امنیتی، غیر امنیتی و فضای عمومی دارند از ورود به مسائل اقتصادی اِبا میکنند، به این معنی که در گذشته سفیری که وارد مباحث اقتصادی میشد، جزئی از حواشی کاری او به حساب میآمد و به همین دلیل اصلاً به حوزه اقتصادی ورود نمیکرد، فضای وزارت خارجه باعث میشد که سفارتخانههای جمهوری اسلامی ایران کمتر به مسائل اقتصادی بپردازند.

تابوی ورود نکردن سفرا به مسائل اقتصادی شکسته شده است

وی افزود: اما به مرور زمان تابوی ورود نکردن سفرا به مسائل اقتصادی شکست و به آرامی مسائل اقتصادی تا حدودی در وزارت امور خارجه جایگاهی برای خود پیدا کرد، معتقدم اینگونه نبوده که در برههای مسائل اقتصادی در وزارت خارجه وجود نداشته است و اکنون این مسائل مطرح است، بلکه آن را باید به مثابه یک روند دانست که به مرور زمان تکامل پیدا کرده است، اما در آن جایگاه رفیعی که باید داشته باشد، نیست، به دلیل اینکه در فضای وزارت خارجه این مسئله در حاشیه قرار داد.

وزارت امور خارجه رنگ و بوی اقتصادی ندارد

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه مسئله اول وزارت امور خارجه اقتصادی نیست، گفت: فضای وزارت امور خارجه رنگ و بوی اقتصادی ندارد، در اوایل مجلس یازدهم بحثی در مجلس برای تغییر عنوان وزارت امور خارجه مطرح شد که این عنوان به وزارت بازرگانی و امور خارجه تبدیل شود، به این معنی که روابط خارجی وزات بازرگانی سابق بر عهده وزارت امور خارجه قرار گیرد.


 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: