به‌روز شده در: ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۳:۳۵
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۴۴۹۰
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۰
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی :
دبیر کل حزب موتلفه ی اسلامی گفت: چاره‌ای نداریم که در آینده به سمت دولت حزبی حرکت کنیم. همه این را باور دارند که کشور نیاز به احزاب دارد.
گفتوگو با دکتر اسدالله بادامچیان بعد از برگزاری انتخابات اخیر این حزب انجام شد؛ انتخاباتی که نشان داد تغییر و تحول در ساختار حزبی که نزدیک ۶دهه از عمر خود را گذرانده است کار سادهای نیست. گرچه بادامچیان معتقد است حزب در حال جوانگرایی است اما میگوید مدیریت یک جریان حزبی با یک شرکت متفاوت است و نمیتوان افراد گمنام یا کمتر شناخته شده را برای عضویت در شورای مرکزی و ریاست آن انتخاب کرد.

بخشی از گفتگوی همشهری با دکتر بادامچیان را می توانید در ادامه بخوانید:

در چند دوره اخیر مسئولان حزب اعلام کردهاند که دنبال جوانگرایی و استفاده از نیروهای جوان در مؤتلفه هستند اما ترکیب هسته مرکزی حزب چیزی برخلاف این موضوع را نشان میدهد. چرا جوانان در کادر اصلی مدیریتی حزب مؤتلفه حضور ندارند و معمولاً چهرههای سنتی این حزب در جایگاه خود ابقا میشوند؟

اینکه میگویید جوانگرایی نشده است درست نیست. رهبر انقلاب هم وقتی از جوانگرایی صحبت کردند ادامه دادند منظورشان پیرستیزی نیست. موضوع اصلی در مسئله جوانگرایی سن نیست. مسئله توجه به جوانهاست؛ چون آینده در اختیار آنهاست. ما هم معتقدیم که جوانگرایی ضرورتی غیرقابل اجتناب است و در اسلام نیز به انجام آن در اجرای امور تأکید شده است.

در مؤتلفه اتفاقاً ما موضوع جوانگرایی را از مدتها قبل در دستور کار قرار دادهایم. بدنه اجرایی مؤتلفه اسلامی از مدیران نشریه هفتگی حزب گرفته تا دبیران استانی آن عمدتاً از نیروهای جوان و با انگیزه انتخاب شدهاند. بخش جوانان ما با جوانان سایر احزاب حتی اصلاحطلب با حفظ ارزشها ارتباط نزدیکی دارند.

شما میگویید نفوذ بالایی در مجامع بینالمللـی دارید اما در مجلس شاهد حضور نمایندگانی با نام مؤتلفه اسلامی نیستیم.

ما در مجلس تعداد قابل توجهی نماینده داریم منتها، نمایندگانی داریم که با رأی قابل توجه مؤتلفه به مجلس راه پیدا کردهاند اما عضو مؤتلفه نیستند. سیاست ما در مجلس این نیست که هر روز درباره موضوعی سرو صدا به راه بیندازیم. سیاست ما در برابر دولتها تقابل، تحقیر و تضعیف نیست بلکه سیاست ما همکاری، نقد منصفانه و رصد هوشمندانه است.

مؤتلفه معتقد به بازار اسلامی است و آن را ترویج میکند اما عملاً توفیق چندانی نداشتیم. مشکل را در کجا میبینید؟

ما به اقتصاد اسلامی معتقدیم. نوشتههای زیادی در این حوزه در مؤتلفه تألیف شده است. قاعده فکری ما مبتنی بر اقتصاد اسلامی است. امام(ره) میفرمایند دولت میتواند مسائل را محدود کند. حتی میتواند بگوید نمیتوانید هر سال فرزنددار شوید یا بگوید که حق ندارید درختی که کاشتهاید را قطع کنید. دولت بر چه مبنایی این حرف را میزند؛ بر مبنای اداره جامعه. در حوزه اقتصاد هم دولت نگاهی به اقتصاد اسلامی نداشت و تلاش کرد اقتصاد آزاد را بهعنوان اقتصاد اسلامی معرفی کند. این را باید بدانیم که اقتصاد آزاد، اقتصاد اسلامی نیست و به این دلیل است که هنوز نتوانستهایم اقتصاد اسلامی را در کشور عملی کنیم.

مؤتلفه خواهان اقتصاد اسلامی است آیا از بعد بهمن ۵۷تاکنون موفق به اجرای آن شدهایم؟

ذهنیتهایی که در موضوع اقتصاد در سالهای بعد انقلاب بوده است برمبنای غربزدگی بود. در دولت میرحسین هم برمبنای چپگرایی بود که آن هم مبنای غربی دارد. اتفاقاً میرحسین میگفت که اقتصاد چپ بر مبنای اسلام است و بارها در اینباره با او مجادله هم کردیم. اقتصاد راست هم اقتصاد سرمایهداری است. اقتصاد بازار هم اقتصاد سودجویانه است و تناسبی با اسلام ندارد. اقتصاد اسلامی، هدف و مبنا دارد که هدف نهایی آن توزیع عدالت و ثروت خدایی بین تودههای مردم است.

درهیچ دولتی که تاکنون مستقر بوده است؛ اقتصاد اسلامی در دستور کار نبود. اما در همه این دولتها افرادی بودند و دوست داشتند که اقتصاد اسلامی داشته باشیم حتی میرحسین موسوی هم چنین علاقهای داشت اما کسانی که در فرایند اجرای امور بودند اعتقادی به آن نداشتند. بنابراین ممکن است رئیسجمهور، نخستوزیر و افراد دیگر به اقتصاد اسلامی و اجرای آن علاقهمند بوده باشند اما، عملاً موفق به عملی کردن سازوکارهای اقتصاد اسلامی نشده باشند.

یکی از مشکلاتی که اکنون با آن روبهرو هستیم این است که زمانی افراد با درآمد پایین با مشکل معیشتی روبهرو بودند اما اکنون حتی افراد دارای درآمد بالا هم با مشکلاتی در این حوزه روبهرو هستند. این اتفاق ناشی از چیست؟

این ناشی از همان سیاستهای اقتصادی غربگرایانه در سیاستهایی است که تاکنون اجرا کردهایم. در قانون اساسی اقتصاد ۳بخش دولتی، خصوصی و تعاونی دارد. زمانی اقتصاد دولتی شد، بعد برای اصلاح این موضوع بخش تعاونی را هم وارد ماجرا کردند و حتی وزارتخانهای برایش ایجاد شد. بخش تعاونی ما با وجود تأکیدات قانونی و ایجاد سازوکار مشخص قادر نیست به درستی آنچه باید انجام دهد و تعهدات خود را عملی کند. این ناشی از نگاه غربی به بخش تعاونی در اقتصاد ماست. بگذارید از منظر دیگری به این سؤال جواب بدهم. ما امروز شاهد هستیم که تراز واردات و صادراتمان تقریباً مناسب است.

حدود ۱۴۰میلیارد دلار از صادرات و پول آن نیز در خارج کشور باقیمانده است. با این حال، خدمات خوبی به مردم داده شد اما، بخشی از مردم با مشکل روبهرو بودند. در ۸سال گذشته با حاکم شدن تفکر غربی در کشور کار به جایی رسید که حتی اقشاری که درآمد بالایی هم دارند با مشکل روبهرو هستند. الان فردی که ثروتمند است برای ازدواج فرزندش دچار مشکل است. همه این موارد محصول اشتباهات بسیار جدی دولت روحانی در حوزه اقتصاد بود چون ذهنیت غلط داشت و افرادی ناکاربلد، غربگرا، سرمایهسالار در رأس کار قرار داده بود.

با توجه به اینکه کسی در سیستم اداره کشور به اقتصاد اسلامی توجه ندارد پس چرا همچنان مصرانه دنبال اجرای چنین اقتصادی در کشور هستید.

مگر غرب الان در اقتصادش موفق است؟ آنها در حال غارت کشورهای دیگر برای پر کردن کسریهای خود هستند. آمریکا اکنون در حجم سنگینی از بدهی دست و پا میزند. ما هم همین مدل را تاکنون داشتهایم و باید برای اینکه مانند این کشورها در بدهی غرق نشویم به سمت اقتصاد اسلامی برویم. مشکل ما این است که اقتصاد در نظام مردمسالاری پایه مردمی دارد اما، دولتهایی که از بعد انقلاب روی کار آمدند جز دولت شهید رجایی، اقتصاد را دولتی کردند. همین الان در وزارت صمت هیچ جایی برای اقتصاد اسلامی دیده نشده است.

دولت که الان هم طیف شماست چرا نمیتوانید دولت را متقاعد کنید که مدل اقتصاد اسلامی را در سیاستهای خود اجرا کند؟

بله دولت هم طیف ماست اما کسی که در دانشگاه درس اقتصاد خوانده است اما فقه اسلامی نخوانده است. البته اقتصاد تنها در فقه اسلامی خلاصه نمیشود. الان کسی میتواند در اقتصاد موفق باشد که اقتصاد حوزوی، دانشگاهی، بینالملل، دولتی و اداری را بداند و درک کند که اقتصاد بومی چیست و راه استفاده از بازار اقتصاد اسلامی چیست. ما این موارد را به دولت فعلی هم متذکر شدیم. دولت رئیسی هم از نیروهای ما استفاده نکرد. دولت ایشان مال خودشان است و قرار نیست که دولت ما یا شورای ائتلاف باشد. ایشان اسامی را از همه گروهها گرفت اما از بین اسامی که داده شد کسانی را که خودش میخواست انتخاب کرد. این طبیعی است اما، بهتر بود از افراد باتجربه در دیگر احزاب هم استفاده میشد.

پس دولتها نگاهی به احزاب ندارند.

بله متأسفانه. چارهای نداریم که در آینده به سمت دولت حزبی حرکت کنیم. همه این را باور دارند که کشور نیاز به احزاب دارد.


 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: