به‌روز شده در: ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۳:۳۵
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۴۴۲۴
تاریخ انتشار: ۰۸ دی ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۴
دبیرکل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار تبیین کرد:
دارو پنهانی با ارز آزاد عرضه می‌شد. در تمام زمینه‌ها و کالاهایی که با ارز دولتی دریافت می‌شد بخش اعظمی از آن مورد سوءاستفاده و رانت قرار می‌گرفت و علیرغم اینکه دولت می‌گوید چهل درصد ارز 4200 مورد رانت‌خواری قرار می‌گرفت اما به عقیده من این میزان نزدیک به 80 درصد است.
احمد کریمی اصفهانی دبیرکل جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار در خصوص حذف ارز 4200 تومانی توسط دولت در بودجه 1401 گفت: با توجه به اینکه هر دونرخی شدن زمینه فساد و رانت خواهد بود لذا از همان ابتدا امر مشخص بود کسانی که ارز 4200 تومانی را مطرح کردند اگر با نگاه بدبینانه آن را ناشی از غرض ندانیم با دیدی خوشبینانه میتوان گفت این امر ناشی از نادانی و سوء مدیریت بود که تبعات بدی را به همراه داشت.

دبیرکل جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار افزود: عدم نظارت بر ارز توزیعی یکی از مهمترین مشکلات ارز نیمایی بود که از همان ابتدا مشخص بود این نظارت ممکن نیست هرچند بهصورت مکرر بیان میشد بر این مهم نظارت میشود اما این توان در دولت قبل وجود نداشت و طبیعتاً وقتی نظارت صورت نگیرد بدون تردید زمینه سوءاستفاده فراهم میشود.

کریمی اصفهانی با بیان اینکه اگر ارز 4200 تومانی حتی به تولیدکنندگان و بهطور مثال دامداران و مرغداران ارائه میشد بسیار محدود بود و صاحبان صنایع تولید ناگزیر بودند مابقی نیازهای خود را با ارز آزاد تأمین کنند، خاطرنشان کرد: در قیمتگذاری آنچه مبنا قرار میگرفت قیمت آزاد و درصدی بود که از بازار آزاد تهیه میکردند.

وی ضمن اشاره به مسئله تأمین دارو با ارز 4200 تومانی و مشکلاتی که برای مردم در اثر سوء مدیریت آن عارض شد، گفت: دارو پنهانی با ارز آزاد عرضه میشد. در تمام زمینهها و کالاهایی که با ارز دولتی دریافت میشد بخش اعظمی از آن مورد سوءاستفاده و رانت قرار میگرفت و علیرغم اینکه دولت میگوید چهل درصد ارز 4200 مورد رانتخواری قرار میگرفت اما به عقیده من این میزان نزدیک به 80 درصد است.

دبیرکل جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار افزود: باید از هر نوع تصمیمی که منجر به تبعیض میشود جلوگیری کرد امروز تصمیمی که درزمینه بنزین برای خانوادهها اتخاذشده از ایندست است و زمینه فساد با بعضی از قوانین ایجاد میشود و این امر تبدیل به فرهنگ حرامخوری و سوءاستفاده میشود.

وی با اشاره به موضوع افزایش یارانهها در دولت ادامه داد: این روزها مسئلهای مطرح است که نمیدانم تا چه اندازه اقتصاددانها روی آن نظر دارند و خطاب به آنها میگویم به هوش باشید زیرا مسئله دو برابر کردن یارانه لگدزدن به مابقی اقتصاد خواهد بود. در این اقتصاد با تزریق پول و افزایش نقدینگی تورم بیشتر شده و بیکاری افزایش پیدا میکند. من با دادن یارانه به دهکهای پایین مخالف نیستم بلکه کاملاً موافقم اما نه بهصورت تخصیص یارانه نقدی بلکه اختصاص یارانه به تولید باید صورت بگیرد.

این کارشناس و فعال اقتصادی یادآور شد: تخصیص یارانه به تولید یکی از این راهکارهاست که سبب میشود مصرفکننده و تولیدکننده از آن بهره ببرند و تولید و اشتغال افزایش مییابد این در حالی است که دو برابر کردن یارانهها ضربه نهایی است که میتواند اقتصاد را به قهقرا ببرد.

کریمی اصفهانی حذف ارز 4200 تومانی توسط دولت را مفید دانست و تأکید کرد: دولت باید بداند با برداشتن ارز 4200 تومانی هیچ اتفاقی نمیافتد زیرا قیمتها بر مبنای همان نرخ آزاد خواهد بود و استمرار 4200 به جیب سوءاستفادهچیها و رانتخوارها خواهد رفت؛ بنابراین دولت با اطمینان ارز 4200 تومانی را حذف کند و هیچ اتفاقی نمیافتد.

وی در پایان گفت: دولت باید درزمینه اقتصاد بهصورت گسترده کار کند و طرحهای صحیح و کارشناسی شده را که فشار اقتصادی بر مردم تحمیل نمیکند در دست اقدام قرار دهد مقام معظم رهبری سال 1400 را سال مانع زدایی از تولید نامگذاری کردند دولت باید در طرحها به مانع زدایی توجه کند و رئیسجمهور باید عیونی داشته باشد که در جامعه بگردد و مشکلات را ارزیابی و کارشناسی نماید اکنون سازمانها پاسخگو نیستند و کار با بیان مانع زدایی حل نمیشود.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: