به‌روز شده در: ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۹
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۴۲۱۲
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۳
کارشناس مسائل منطقه مطرح کرد:
کارشناس مسائل منطقه گفت: آمریکایی‌ها به دنبال ایجاد هلال جدیدی در منطقه هستند که می‌توان از آن با عنوان هلال ضد مقاومت یادکرد. این هلال در مقاومت از افغانستان کشیده شده و منطقه قفقاز، ترکیه، عراق و امارات را در برمی‌گیرد. این هلال در نقطه مقابل و برای خنثی‌سازی محور مقاومت در حال شکل‌گیری است.
زنجیره حوادث عراق و البته منطقه غرب آسیا؛ موضوع گفتگوی ما با دکتر سید محمود محمدی کارشناس مسائل منطقه بود؛ مصاحبهای متفاوت که در خلال آن از نقشه تازه آمریکاییها برای تضعیف و حذف محور مقاومت گفته شد:

در یک نگاه کلی؛ چه تحلیلی میتوان برای حوادث اخیر در منطقه خاورمیانه ارائه کرد؟

آرایش جدید آمریکا و ائتلاف غربی ناشی از واکنش آنها به رشد و تقویت روزافزون محور مقاومت در منطقه است. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، رخدادهای منطقه قفقاز، حوادث قرهباغ و نشست بغداد که شاهد آن بودیم و مشخصاً حوادث اخیر داخل عراق نشانگر این است که آمریکاییها طرح جدیدی را در منطقه دنبال میکنند تا زمینه برای نفوذ مجددشان در غرب آسیا فراهم شود؛ به نظر میرسد آنها به دنبال ایجاد هلال جدیدی در منطقه هستند که میتوان از آن با عنوان هلال ضد مقاومت یادکرد. این هلال در مقاومت از افغانستان کشیده شده و منطقه قفقاز، ترکیه، عراق و امارات را در برمیگیرد. این هلال در نقطه مقابل و برای خنثیسازی محور مقاومت در حال شکلگیری است. به عبارت بهتر آمریکاییها پروژهای را برای مقابله با رشد روزافزون محور مقاومت برنامهریزی کردهاند؛ رهاورد این تحلیل آن است که تمام اتفاقاتی که در شش ماه گذشته در منطقه رخداده است ناشی از این تصمیم و به یکدیگر مرتبط است؛ یعنی خروج آمریکاییها از افغانستان تا چالش قرهباغ نشست بغداد و غیره

اخیراً انتشار خبر حمله به خانه نخستوزیر عراق حاشیههای زیادی را ایجاد کرده؛ از چرایی این حادثه توسط مسببان اصلیاش بگویید؟

با در نظر گرفتن طرح هلال ضد مقاومت؛ باید به ماهیت سیاسی مصطفی الکاظمی توجه کنید، او یک فعال رسانهای بوده و لیسانس حقوق دارد و مقطعی در دوره صدام به عضویت الدعوه درمیآید و پس از مدتی حکم اعدامش صادر و عراق را ترک کرده و پناهنده غربیها میشود. برخی معتقدند در آنجا تابعیت انگلیسی گرفت پس باید به مسئله دوتابعیتی بودن او توجه کرد. ایشان در رسانههای متعدد و سایتهای خبری توجه ویژه داشته زیرا بسیاری از سایتها را خود وی تأسیس کرده است. در ایامی که ریاست سرویس اطلاعاتی و امنیتی عراق را بر عهده داشت بخشی را تحت عنوان مقابله با تروریسم ایجاد کرد و البته در موضعگیریهایش طوری رفتار کرده که هرگز مقابل ایران به نظر نیاید. ما با شخصیتی روبرو هستیم که بهواسطه گریز از دست صدام در سلیمانیه عراق سکونت کرد و بین اکراد محبوبیت دارد و تلاش میکند بین آنها وحدت ملی ایجاد کند، الکاظمی مورد توجه و علاقه غربیهاست زیرا میتواند وحدت ملی ایجاد کند و به هیچ گروه و دستهای وابسته نیست، چهره رسانهای دارد و در ایامی که مسئول سرویس اطلاعاتی عراق بود در کنار هوشمندسازی دستگاه اطلاعاتی این کشور پروژه مدنی کردن جامعه عراق را دنبال میکرد، مفهوم جامعه مدنی چیزی بود که غرب به دنبال آن است و میتواند بهواسطه الکاظمی آن را ایجاد کند اکنون حملهای که در منطقه سبز بغداد که کنترل آن در دست آمریکاییهاست صورت گرفته با دو هدف انجامشده است.

آن دو هدف چیست؟

اولا توجیه تداوم حضور آمریکاییها در عراق؛ بعد از مصوبه خروج آمریکا توسط پارلمان این کشور آمریکاییها به دنبال توجیهی برای باقی ماندن در عراق و عدم اجراشدن این مصوبه هستند و این حمله با این هدف انجام شد، دومین هدف تقویت چهره الکاظمی بهعنوان چهره ملی برای ایجاد وحدت بین گروهها و جریانات عراق است و از این طریق نفوذ ایران در عراق را به حداقل برساند و این ترور یک عملیات از پیش تعیینشده و صوری بود.

با توجه به شکستهای مداوم طرحهای غربی-آمریکایی اکنون محور ضدمقاومت بر چه اصولی استوار شده؟

پایههای هلال محور ضد مقاومت شامل سلفیت است حضور طالبان که سلفی است و قرابت زیادی با عربستان دارد نشان از این مهم است، دومین اصل ملیگرایی است که در آذربایجان با تأکید بر ملت ترک و در عراق با جریان عربی دنبال میشود، پایه سوم پمپاژ امنیت ملی است در آذربایجان این مسئله با دروغ افکنی مبنی بر قصد ایران برای تصاحب زمینهای این کشور مطرح میشود این امر برای کاهش شکاف میان دولت و ملت صورت میگیرد و پایه چهارم سکولاریسم است طالبان باوجود رویکرد دینی ظاهری، تمایلات غربی دارند که پوسته دینی دارد. درنهایت باید گفت این طرح پیش از شهادت حاج قاسم و با حمله به پایگاه حشد در عراق آغاز شد اما بعد از شهادت سردار سلیمانی نیز این طرح برای تقابل ایرانیها با عراقیها و دخیل دانستن ملت عراق در این حادثه تلخ دنبال شد اما بهواسطه تدبیر مدبرانه رهبر انقلاب در تشییع پیکر شهدای مقاومت در عراق و ایران و نمایش حقیقت حادثه اختلافات حل شد و بهنوعی اجازه ایجاد شکاف بین دو ملت را نداد.

و امروز جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با این طرح و دسیسه نو دشمن چه باید بکند؟

ما باید ظرفیت و قدرت رسانهای خود را تقویت کنیم و ایرانیها باید در تبیین دکترین مقاومت بیشتر تلاش کنند و حقیقت و هدف ایران برای بیداری ملتها را تشریح نماید، متأسفانه ما در جهاد تبیین ضعیف هستیم و با افزایش قدرت تبیین و ظرفیت رسانهای در محور مقاومت باید طرح آمریکایی را خنثی کرد.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: