کد خبر: ۳۴۱۳۷
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۵
مطالبات رهبری از دانش آموزان؛
مهم‌ترین مطالبه و توصیه رهبر انقلاب به دانش آموزان آن است که نوجوانان دانش‌آموز باید در مدرسه فعال، کاری، مثبت و شاداب باشند، ایشان با تأکید بر اینکه مدرسه باید محیط تعلیم و تعلم باشد، فرمودند: جمهوری اسلامی می‌خواهد جوان تبدیل بشود به یک عنصر فعال و اثرگذار.
نفیسه زارعی- سیزده آبان سالهای قبل با هیاهوی مدرسه و ذوق و شوق دانش آموزان گرهخورده بود اما یکی دو سال است که پاندمی کرونا، مدارس را به خانهها آورده و نشان داده آموزش در هیچ جای دنیای تعطیلی بردار نیست اما ورای حادثه تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام این روز به علت پیوستگی با مهمترین آرمانهای انقلاب اسلامی روز دانشآموز نامگذاری شده تا از این طریق اتصال بین نسلی از مهمترین اهداف و دستاوردهای انقلاب اسلامی همواره به صورتی توسعهیافته بروز و ظهور یابد و شاید از همین منظر است که هر ساله رهبر انقلاب طی سخنانی مطالبات جدی را از آیندهسازان جامعه در قالب دیدار با آنها مطرح میکنند.

همیشه دشمن

رهبری معظم انقلاب در فرمایشات خود از سالهای گذشته تاکنون با بازخوانی خصومت آمریکا علیه ملت ایران بهنوعی به لزوم دشمنشناسی توسط قشر جوان و نوجوان تأکید داشتهاند؛ چنانچه در بیانات سال 98 و درست در زمانی که دولت وقت به دنبال دادن امتیاز بهطرف غربی-آمریکایی برجام بود؛ معظم له با بیان اینکه نسل جوان پرتوان، پرنشاط و پرانگیزه نعمتی بزرگ و ذخیرهای ارزشمند برای ایران است، کودتای 28 مرداد 32 را آغاز دشمنی آشکار شیطان بزرگ با ملت ایران برشمرده و فرمودند: دولتی که با کودتا سرنگون شد، درواقع چوب اعتماد به شیطان بزرگ را خورد و آمریکاییها بهواسطه رژیم پهلوی بر نیروهای مسلح، نفت، سیاست، فرهنگ، اقتصاد و همه عرصههای کشور تسلط کامل یافتند. محور اصلی مطالبه رهبری در سالهای اخیر از نوجوانان و جوانان شناخت صحیح دشمن و خباثتهای آن بوده است.

شاداب، فعال، کاری و مثبت

اما شاید مهمترین مطالبه و توصیه رهبر انقلاب به دانش آموزان آن است که نوجوانان دانشآموز باید در مدرسه فعال، کاری، مثبت و شاداب باشند، ایشان با تأکید بر اینکه مدرسه باید محیط تعلیم و تعلم باشد، فرمودند: جمهوری اسلامی میخواهد جوان تبدیل بشود به یک عنصر فعال و اثرگذار.

آقا البته از نوجوانها میخواهند اگر کاری را قبول کردند و تعهد دادند آن را به بهترین شکل انجام دهند و علاوه بر خودسازی دگرسازی کنند.

انقلابی مثبت

شاخصهای مختلفی برای نوجوان و دانشآموز انقلابی وجود دارد اما هیچکس به اندازه رهبر انقلاب به مسئله دانشآموز نوجوان که آیندهساز این کشور است توجه نکرده و بهعنوان عالیترین مقام نظام مقدس جمهوری اسلامی خطاب به جوانان و نوجوانان میفرمایند: انقلابی مثبت، خودش را مسئولترین افراد میداند و وارد میدان میشود، انقلابی مثبت در قبال همه حوادث و رویدادهای جامعه مسئول است و نوجوان انقلابی مثبت با توجه به اهمیت مسائلی، مسئولانه مطالبات رهبری را پیگیری میکند.

بههرحال مطالبات رهبر انقلاب از دانش آموزان مطالباتی است که آینده نظام را تضمین میکند بر همین اساس توجه به این مطالبات توسط آنها و همچنین سیاستگذاران و متولیان آموزش و فرهنگ ضروری است زیرا آینده از آن این نسل است.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: