به‌روز شده در: ۰۵ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۹
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۴۰۷۱
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۸
دبیرکل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار بررسی کرد:
اگر دولتی در تنظیم بازار ضعیف باشد نمی‌تواند به قیمت منطقی کالا و خدمات دست پیدا کند، تنظیم بازار کار ظریفی است و اگر این توان در دولت‌ها وجود داشته باشد به‌طور طبیعی قیمت‌ها به ثبات می‌رسند.

احمد کریمیاصفهانی عضو هیات نظارت حزب مؤتلفه اسلامی در خصوص چرایی عدم مهار قیمتها در چند ماه اخیر گفت: مهار قیمتها در مدت کوتاه توسط دولت دشوار است و باید فرصت بیشتری داده شود تا بهصورت فنی اقدامی صورت بگیرد که قیمتها کاهش یابد؛ وی افزود:حدود 40 سال است که از دو معضل مهم در اقتصاد رنج میبریم؛ نخست کسانی که در مصدر کارهای اقتصادی بودند آدمهای سلامتی نبودند و همین امر باعث ایجاد مشکلات اقتصادی بهویژه برای دهکهای پایین شود.

دبیرکل جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار خاطرنشان کرد: هماهنگی بین دستگاههای اقتصادی اندک بوده و گاهی بهجای پوشش دادن یکدیگر سبب دفع نظرات میشد و این معضل منجر به افزایش تورم شد همچنین این نگرش که اقتصاد تنها به چند وزارتخانه مرتبط میشود نگاهی آسیبرسان بود زیرا اقتصاد به مجموعه دولت مرتبط است و از رئیسجمهور تا تمام وزرا در این موضوع سهیم بوده و باید در تمام مسائل اقتصادی با یکدیگر هماهنگ و سهیم باشند.

وی تصریح کرد: در موضوع تثبیت قیمتها قاطعیت لازم است و با خواهش و تمنا کار پیش نمیرود البته این قاطعیت به معنای برخورد قهری نیست بلکه به معنی ورود به مسئله به طرق فنی است.

کریمی اصفهانی با اشاره به ناتوانی برخی از دستگاهها برای کنترل و مهار قیمتها تأکید کرد: گهگاه بعضی از دستگاهها عامل افزایش قیمتها هستند بهطور مثال تعزیرات قادر به مهار قیمتها نیست البته تعزیراتی که در قالب چارچوب و قوانین باشد میتواند در این زمینه ورود پیدا کند اما با شکل و شمایل کنونی گاهی باعث اختلالاتی نظیر تورم میشود.

عضو هیئت مؤسس حزب مؤتلفه اسلامی گفت: قیمتگذاری کالاها اگر در دست غیرمسئول و با نگاه غیر فنی باشد خسارت سنگینی را به اقتصاد وارد میکند؛ زیرا قیمتگذاری در تولید باید منطقی باشد و به شکل دستوری و امری اتفاق نیافتد.

وی تأکید کرد: سیاست خارجی نیز در مسئله اقتصاد دخیل است در کنار این موارد عرضه و تقاضا ابزاری در دست دولتها برای تنظیم بازار است و اگر دولتی در تنظیم بازار ضعیف باشد نمیتواند به قیمت منطقی کالا و خدمات دست پیدا کند، تنظیم بازار کار ظریفی است و اگر این توان در دولتها وجود داشته باشد بهطور طبیعی قیمتها به ثبات میرسند.

کریمی اصفهانی بابیان اینکه چندین سال از عمر انقلاب اسلامی میگذرد و افرادی در مصدر کارهای اقتصادی هستند که بالای 99درصد آنها بهصورت تئوری مسائل اقتصادی را دنبال کرده و دستی در آتش معاملات نداشتند؛ عدم همراهی مسائل تئوری باتجربه در حوزه اقتصاد و تثبیت قیمتها را سبب باقی ماندن در وضع موجود دانست.

دبیرکل جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار یادآور شد: در حال حاضر برای قضاوت نسبت به توان دولت در تنظیم بازار زود است اما امیدواریم با در نظر گرفتن این موارد بتوانند درزمینه کنترل قیمت موفق شوند اما بااینوجود با توجه به مدتزمان استقرار دولت و گذشت یکسوم از عمر مجلس افق روشنی را در این زمینه نمیبینیم؛ بااینحال امیدواریم با توجه به شعار رئیسجمهور و سایر کاندیداها مبنی بر اهمیت اقتصاد با برنامهریزی درست در دولت به دهکهای پایین کمک شود هرچند دولت باید زودتر بر این حوزه تمرکز میکرد اما هنوز هم برای اقدام دیر نشده است.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: