logo
کد خبر: ۳۳۸۲۷
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۱
دبیر حزب مؤتلفه اسلامی در استان مازندران عنوان کرد:
کریمی با گریزی به این حقیقت تلخ که شالیکاران به دلیل عدم سود درکشت برنج زمین‌های خود را برای ساخت‌وسازهای شهری می‌فروشند، گفت: به دلیل بی‌تدبیری، کشاورز ترجیح می‌دهد زمین خود را بفروشد کشاورز به دلیل اینکه قادر به تأمین هزینه‌های خود از طریق کشت و کار نیست زمین خود را از دست می‌دهد و اگر دولت سیزدهم در این زمینه از کشاورز حمایت کند ما می‌توانیم به خودکفایی برسیم.
محمد کریمی دبیر حزب مؤتلفه اسلامی در استان مازندران در خصوص افزایش قیمت برنج طی هفتههای اخیر گفت: برنج قوت غالب مردم ایران است ولی متأسفانه در حوزه کاشت، داشت و برداشت برنج از کشاورزان حمایتی به عمل نمیآید و کشاورزان در این فرایند تا زمانی که محصول به دست میآید؛ سوداگران و دلالان در این موقع به مازندران هجمه میآورند و برنجها را با قیمت ارزان میخرند.

وی تصریح کرد: تمام هزینههای زندگی کشاورزان از طریق کشاورزی است و دلالان با مبلغهای ناچیزتر ازآنچه در بازار عرضه میشود، محصول را از دست آنها درمیآورند و دلالان با قیمتی نزدیک به کیلویی50 هزار تومان برنج را در بازار عرضه میکنند این در حالی است که هزینه برای برنجکار سربهسر درمیآید، امروز کشاورز بهجای سود زیان میکند.

دبیر استان مازندران با بیان اینکه دولت میتواند از طریق قیمتگذاری برنج؛ مانند سیاستی که در حوزه گندم وضع شد بازار را کنترل و از کشاورزان حمایت کند، افزود: دولت باید به هر طریق ممکن ورود پیدا کند تا با نظارت و پشتیبانی دولت سود به جیب کشاورز برود، در حال حاضر کشاورز سودی نمیبرد و دولت با حضور در سه عرصه کاشت، داشت و برداشت وضع موجود را کنترل کند.

کریمی با اشاره به عملکرد دولت سیزدهم در مدت کوتاه استقرار و تصدی مسئولیت گفت: با توجه به فعالیتهای اخیر آیتالله رئیسی در دولت و تلاش ایشان برای حل مشکلات و سفر به استانهای محروم مشخص است که ایشان برای عملیاتی سازی شعارهای خود آماده و دستبهکار شدهاند و امیدواریم دغدغه حمایت از کشاورزان در این دولت رفع شود؛ زیرا در دولت قبل هیچ حمایتی از قشر کشاورز نشد.

وی با یادآوری افزایش قیمت ملزومات کشت و کار در دولت روحانی خاطرنشان کرد: در دولت قبل قیمتها بهشدت و بدون علت بالا رفت اکنون آقای رئیسی با حضور در کنار کشاورزان و در اختیار قرار دادن ملزومات ارزان قیمت کشاورزی میتواند از این قشر حمایت کند و قیمت برنج بهعنوان قوت غالب مردم را مانند حرکتی که در خصوص کاهش قیمت سیمان رخ داد، کنترل نماید.

دبیر استان مازندران در پاسخ به این سؤال که آیا کمبودها علت گرانی برنج است گفت: در حال حاضر 18 استان در حال تولید برنج هستند این در حالی است که برخی از این استانها با تنش آبی مواجهاند اما استانهای گیلان و مازندران میتوانند برنج کشور را تا 80 درصد تأمین نمایند و این تنها از طریق حمایت شالیکاران ممکن میشود.

کریمی با گریزی به این حقیقت تلخ که شالیکاران به دلیل عدم سود درکشت برنج زمینهای خود را برای ساختوسازهای شهری میفروشند، اظهار داشت: به دلیل بیتدبیری، کشاورز ترجیح میدهد زمین خود را بفروشد کشاورز به دلیل اینکه قادر به تأمین هزینههای خود از طریق کشت و کار نیست زمین خود را از دست میدهد و اگر دولت سیزدهم در این زمینه از کشاورز حمایت کند ما میتوانیم به خودکفایی برسیم.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: