logo
کد خبر: ۳۳۸۱۹
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۵
شاعر و مدرس زبان و ادبیات فارسی بیان کرد:
شاعر و مدرس زبان و ادبیات فارسی با اشاره به اینکه رشد محافل شعری ممکن است آسیب زا باشد، تصریح کرد: نقد عمومی شعر در این جلسات، به سمت سلیقه‌ای شدن و سخن گفتن بدون پشتوانه علمی پیش می‌رود. فرهنگ سلبریتی‌محوری در فضای شعر نیز شیوع پیدا کرده‌است.
دکتر الهام کریمی؛ شاعر و مدرس زبان و ادبیات فارسی؛ هم زمان با روز بزرگداشت زبان و ادب فارسی، در خصوص ورود جوانان در دهه های اخیر به حوزه شعر با نگاهی آسیب شناسانه در گفتگوی اختصاصی با هفته نامه شما گفت: ورود جوانان به حوزه شعر مسئله مهمی است که باید از جنبههای مختلفی بررسی و آسیبشناسی شود. در سالهای اخیر، به دلیل رشد جلسات شعری، جوانان بسیاری در جریان شعر قرار میگیرند و علاقهمندند در زمینه شعر فعالیت کنند.

وی افزود: دیگر مانند سابق، این جلسات و محافل، محدود به حضور افراد شاخص نیست و به نوعی از نخبهگرایی فاصله گرفته است. در همین شهر تهران جلسات شعری که محدودیتی در ورود اعضا ندارند، مثل قارچ در حال روییدن و ابراز وجود هستند.

کریمی با اشاره به اینکه رشد محافل شعری ممکن است آسیب زا باشد، تصریح کرد: نقد عمومی شعر در این جلسات، به سمت سلیقهای شدن و سخن گفتن بدون پشتوانه علمی پیش میرود. فرهنگ سلبریتیمحوری در فضای شعر نیز شیوع پیدا کردهاست.

این شاعر و مدرس جوان کشورمان در ادامه گفت: جوان امروز، وقتی وارد این جلسات میشود با شاعران مطرحی مواجه میشود که بعضا به سبب شهرت در جایگاه منتقد شعر مینشینند در حالی که عقبه مطالعاتی کافی را در این زمینه ندارند. حتی اصطلاحات مندرآوردی در زمینه نقد شعر رواج پیدا کرده که ابدا علمی و مستند نیست. این فضای سلیقه‌‌ای، به شعر جوان لطمه میزند.

وی تأکید کرد: جوان امروز، میخواهد شعر را هم مانند بقیه چیزها، یکشبه به دست آورد، دوره مطالعاتی در این جلسات جایگاهی ندارد. در حالی که اولین و مهمترین قدم برای یک شاعر، زمینهای محکم از مطالعه است. در زمین سست نمیتوان بنای محکمی ساخت. اگر به زندگی شاعران برجسته کشور نگاهی اجمالی بیندازیم، متوجه میشویم که غنای علمی این عزیزان، مهمترین وجه ماندگاری آثار آنهاست.

کریمی با نگاهی نقادانه به آسیب زایی شبکههای اجتماعی در حوزه زبانی شعر شاعران جوان اظهار داشت: مسئله ديگر، بحث زبان شعر است. وجود شبکههای اجتماعی اینترنتی در این سالها نوعی زبان ویژه ایجاد کرده‌‌است که در ساحت شعر و ادب نمیگنجد اما شاعر جوان با ناآگاهی این زبان را وارد ساختار شعر میکند. این شبکهها، گاهی باعث میشوند جوانان، محبوبیت و شهرت رسانهای را به کیفیت خود شعر ترجیح دهند.

وی با بیان اینکه در این فضا، لزوما کیفیت شعر نیست که باعث ماندگاری آن میشود بلکه پرمخاطب بودن صاحب رسانه است که آن را مطرح میکند ،گفت: این مسئله میتواند با ورود بزرگان شعر و ادب و شناخت و کمک به پرورش استعدادهای جوان حل شود.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: