logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۳۷۸۸
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۵
این نشست یک سناریو جایگزین برای بازگشت آمریکا و تسلط مجدد غرب در منطقه است تا به‌جای هزینه‌های نظامی در لباس و مهندسی دیپلماتیک وارد عمل شوند.
اجلاس بغداد در هفته گذشته یکی از نشستهای پرحرف و حدیثی بود که در سطح جامعه بینالملل مطرح شد؛ دکتر سید محمود محمدی کارشناس مسائل سیاسی و امور بینالملل با نگاهی موشکافانه به بررسی ابعاد این اجلاس پرداخت:

از خروج تحقیرآمیز تا افول آمریکایی

در تحلیل اجلاس بغداد باید به شش نکته توجه کرد، زمان این نشست در آستانه برگزاری جلسه مجمع عمومی سازمان ملل است، بغداد از حیث جغرافیایی در غرب آسیا مرجعیت دارد و امروز در منطقه با شرایط ویژهای روبرو هستیم و نیروهای آمریکایی بعد از استقرار طالبان در حال ترک افغانستان هستند و امریکا بیشازپیش در حال انزوا است و عربستان نیز بیشازپیش پایگاههای آمریکا را در منطقه از دست میدهد وضعیت یمن و بحرین به نفع جریان مقاومت پیش رفته است در نگاه کلان افول ایالت متحده در منطقه کاملاً مشهود است. خروج تحقیرآمیز نیروهای نظامی آمریکا از بغداد نیز بهزعم کارشناسان آمریکایی بیشباهت به بیآبرویی برای آنها در ویتنام نبود، مدعوین این اجلاس مؤلفه دیگری است.

سناریوی جایگزین برای لنگر انداختن در منطقه

حضور غربیها و دعوت از آمریکا و همچنین عدم حضور سوریه در اجلاس بهعنوان یک خلأ جدی بود خروجی این اجلاس نیز مهم بود. موضوعی که در این میان نباید نادیده گرفته شود این است که در این اجلاس در خصوص فلسطین مطلبی عنوان نشد با در نظر گرفتن این مؤلفهها این تحلیل نهایی در زمینه نشست بغداد به ذهن میرسد که این نشست یک سناریو جایگزین برای بازگشت آمریکا و تسلط مجدد غرب در منطقه است تا بهجای هزینههای نظامی در لباس و مهندسی دیپلماتیک وارد عمل شوند.

بدلسازی برای سازمان کنفرانس اسلامی

قطعا نشست بغداد نقطه عطفی برای سیاست جدید آمریکا برای بازگشت به منطقه است، حضور مکرون رئیسجمهور فرانسه پیام مهمی داشت، نشستی که در بغداد البته بهصورت ادواری تشکیل شد و دور بعد در اردن است و آمریکاییها دعوتشده و رئیسجمهور فرانسه حضور مستقیم در آن داشت نشانگر این است که آنان بهنوعی بدلی برای سازمان کنفرانس اسلامی ایجاد میکنند و محوریت آن این بار به دست آمریکا و غربیهاست و از این طریق کنترل منطقه را به دست بگیرند.

تنها کشوری که از حیث جغرافیایی و نیاز به بازسازی انگیزههای لازم برای برگزاری این اجلاس را داشت کشور عراق است؛ در این نشست عمده تأکید بر بازسازی عراق بود و این کشور از نظر سیاسی در حد و اندازه میانجیگری میان ایران و سعودی نیست قطعاً عراقیها در این بازی فریب خوردند و این نشست در حقیقت در مقابل توسعه قدرت مقاومت در منطقه شکل گرفت و باید در خصوص این نشست رسانههای مقاومت اطلاعرسانی جدی نمایند. حضور فعالانه مکرون در عراق و چند ماه قبل در لبنان نشانگر این است که او بهعنوان نماینده جبهه لیبرال دموکراسی پروژه بازسازی حضور دیپلماتیک غرب و آمریکا در منطقه را فراهم میکند.

نشست ادواری بغداد؛ خطری برای مقاومت

دو خروجی مهم نشست بغداد؛ مشارکت همگان در بازسازی عراق و حل اختلافات منطقهای مبتنی بر مبارزه با تروریسم بود، در بند اول گروههای مقاومت و حشدالشعبی بهعنوان موانع بازسازی شناخته میشوند و باید حذف شوند و در بند دوم ایران حمایت خود از گروههای مقاومت را متوقف نماید و حتی حوادث افغانستان و حضور طالبان بهنوعی دست داعش است که از آستین طالبان بیرون آمده و این امر در فرمایشات اخیر رهبر انقلاب نیز بود که طرف حساب ما ملتها هستند، هفته گذشته نیز وزیر خارجه آمریکا مدعی شد در آینده جنگ نظامی تازهای در افغانستان روی خواهد داد و قطعاً آمریکاییها هزینه ترک منطقه را خواهند گرفت و این امر ناشی از اعتماد دولتهای منطقه به سیاستهای آمریکاست و عراقیها مجدداً سادهلوحانه وارد بازی شدهاند که محصول آن ناامنی در منطقه خواهد بود.

حرکت ظریف و عزتمندانه وزیر خارجه ایران

وزیر امور خارجه سالها در حوزه عربی فعالیت داشته و اشراف کاملی بر وضعیت منطقه دارند عدم حضور ایران در این اجلاس به صلاح نبود و قرار گرفتن در جایگاهی که عراقیها تعیین کرده بودند منفعلانه جلوه میکرد و کار آقای عبدالهیان نوعی کنش متقابل نمادین بود و حرکتی درست و حسابشده برای اثبات موقعیت ایران در منطقه و مقاومت است.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: