logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۳۷۶۷
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۵
سرمقاله
وقتی بنائی به لحاظ ساخت فرسوده و نا کارآمد می شود و امنیت لازم را برای استفاده ندارد و از جلوه و زیبائی ظاهری آن کاسته می شود و دیگر ساختار اتاق بندی آن جوابگوی نیاز امروز نیست ؛ باز سازی بنا ضرورت پیدا می کند.
حمیدرضا ترقی- همّتتان را متمرکز کنید بر اینکه یک بازسازی انقلابی و البتّه عقلانی و فکورانه در همهی عرصههای مدیریّتی انشاءالله به وجود بیاید؛ یعنی حرکت بر روی ریل انقلاب، در بخشهای مختلف مدیریّتیای که در کشور هست. در همهی بخشها؛ بخشهای اقتصادی، بخشهای سازندگی، بخشهای مربوط به سیاست خارجی و دیپلماسی، بخشهای خدمترسانی به مردم، بخشهای علمی و فرهنگی و غیره؛ در همهی این بخشها یک تحرّک انقلابی باید به وجود بیاید. عرض کردیم که انقلابی بودن حتماً بایستی همراه باشد با عقلانیّت که شیوهی صحیح جمهوری اسلامی از اوّل کار تا امروز این بوده که حرکت انقلابی با حرکت اندیشهورزانه و عقلانی همراه باشد.مقام معظم رهبری 6/6/1400

چرائی بازسازی؟

وقتی بنائی به لحاظ ساخت فرسوده و نا کارآمد می شود و امنیت لازم را برای استفاده ندارد و از جلوه و زیبائی ظاهری آن کاسته می شود و دیگر ساختار اتاق بندی آن جوابگوی نیاز امروز نیست ؛ باز سازی بنا ضرورت پیدا می کند.

ویژگی های ساختاری دولت دوازدهم :

ساختاری ناقص و ناهماهنگ وفاقد انسجام

کارگزارانی ناکارآمد وبی انگیزه و غیر انقلابی دربخشهای مختلف

روحیه های غیر جهادی وبی تفاوت

حاکمیت روابط بر ضوابط

فقدان شایسته سالاری درانتصابات

بی اعتقاد به سیاستهای کلان و برنامه توسعه

خارج شده از مسیر چشم انداز 1404

ظاهری نازیبا و تنفر انگیز از فقر و گرانی ،بیکاری ،بیماری ،کاهش ارزش پول ملی ،فساد اقتصادی ،ولنگاری فرهنگی ووادادگی درعرصه سیاست خارجی ودوری از مردم ومشکلات آنها ،اشرافیگری ونفوذ پذیری بی سابقه از دشمنان ودریک کلام (دولت عبرت ) را برای ملت ایران به ارث گذاشته است . بنابر این با این ساختار و افراد وشرایط قطعا نمیتوان دروضع مدیریت کشور تحولی پدید آورد مگر اینکه آن را بازسازی و نوسازی کنیم .

هدف از بازسازی

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رئیس جمهور و هیئت دولت سیزدهم هدف از این بازسازی را (برگرداندن دولت به حرکت درروی ریل انقلاب ) دانستند

مفهوم این نگاه این است که دولت دوازدهم از ریل انقلاب خارج شده ومسیرش به اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی ختم نمیشده است . به تعبیر دیگر ادامه روند دولت دوازدهم مارا نه به دولت سازی و جامعه سا زی اسلامی درفرآیند انقلاب میرساند نه به تمدن نوین اسلامی در گام دوم !

کجاها از ریل انقلاب خارج شده؟

مقام معظم رهبری در بیان عمیق و کوتاه و پر مغز خود چندین جا در مدیریت کشور را لازم به بازسازی دانستند:

1-اقتصادی ؛ که از ریل اقتصاد مقاومتی ،مستقل ،غیر شرطی ،عدالت محور است.وفاقد فقر وباثبات ومولد و..خارج شده2-سازندگی ؛ که بخاطر نگاه به بیرون و عدم توجه به ظرفیتهای داخلی ومتوقف و کند شده است3-سیاست خارجی و دیپلماسی ؛ که به خاطر اعتماد به غرب و وادادگی ونفوذ پذیری نافرجام شده است4-خدمت رسانی به مردم؛ که درحوادث و بحرانها وجبران خسارات آنها ناتوان و اعتراض مردم را به دنبال داشته است.5-علمی وآموزشی ؛ که به علت عدم باور به استعدادهای داخلی حمایت نشده ومورد تحقیر قرار گرفته و اجازه تولید انبوه به اختراعات موثر داده نشده .ومحصول آموزش و پرورش و اموزش عالی نسل تراز انقلاب نیست.6-فرهنگی ؛ که دراثر سیاست لیبرالی حاکم بر دولت تمام بودجه های فرهنگی قطع یا به حداقل رسیده ومسیر تهاجم فرهنگی دشمن هموار و فضای مجازی رها وفرهنگ غربی وارد سبک زندگی مردم شده است .

شیوه بازسازی

اینکه یک بازسازی انقلابی و البتّه عقلانی و فکورانه در همهی عرصههای مدیریّتی انشاءالله به وجود بیاید. حرکت انقلابی با حرکت اندیشهورزانه و عقلانی همراه باشد.مقام معظم رهبری 6/6/1400

1-انقلابی باشد2-عقلانی باشد 3-فکورانه و اندیشه ورزانه باشد

بازسازی انقلابی یعنی بر اساس نقشه راه انقلاب و در مسیر اهداف و آرمانها و ارزشهای انقلاب صورت گیرد عقلانی باشد ؛ یعنی بر اساس داده های علمی وتجربیات و بررسی های لازم دراتاق فکر طراحی شود

فکورانه و اندیشه ورزانه باشد یعنی دور ا ندیشانه و آینده نگرانه و جوانب ن سنجیده شده باشد وظایف دولت سیزدهم دراین راستا سنگین، مهم و خطیر است ، و باید در تمام حوزه هایی که بازسازی آن مورد تاکید قرار گرفته این بازسازی شکل گیرد .امیدواریم با دعای خیر مردم و رهبری براین مهم موفق گردند .

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: