logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۳۶۰۰
تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۲۹
روزهای پایانی دولت دوازدهم در حالی سپری میشود كه هر روز شاهد شگفتانهای تازه از تیم اقتصادی دولت روحانی هستیم، افزایش بیمحابای قیمتها از جمله مواردی است كه شرایط زیستی را برای بسیاری از اقشار ضعیف دشوار كرده است.
نفیسه زارعی- روزهای پایانی دولت دوازدهم در حالی سپری میشود که هر روز شاهد شگفتانهای تازه از تیم اقتصادی دولت روحانی هستیم، افزایش بیمحابای قیمتها از جمله مواردی است که شرایط زیستی را برای بسیاری از اقشار ضعیف دشوار کرده است. انتشار خبر افزایش قیمت لبنیات و برخی از اقلام ضروری از جمله اخباری بود که در سایه تکذیبها و تردیدهای اهالی دولت این شائبه را پیش آورد که بازی با سبد معیشتی خانوار در روزهای منتهی به خداحافظی با دولت تدبیر، آخرین تیر در ترکشی است که به جیبها و سفرههای خالی مردم اصابت کرده است.

مسئولینی که از گرانیها شنبه مطلع شدند

چند سالی می شود که تقریبا بعد از هیچ شدن مذاکرات برجامی، دولت برای أخذ جواز مذاکره مجدد و با این بهانه، بازی تازهای را با قیمت اقلام اساسی سفرههای مردم آغاز کرد نکته جالب توجه در گرانیهای افسار گسیخته، بیاطلاعی ظاهری مسئولین امر از این حوادث است. شاخصترین عدم اطلاع از سوی شخص رئیس دولت بعد از گرانی بنزین در سال 98 اتفاق افتاد.

افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی نیز عامل دیگری بود که بر ناآرامی وضعیت بازار دامن زد و متضرر اصلی آشفته بازار ارز مردم بودند که با وعدههای گشایش با تنگنای معیشتی روبرو شدند.

اقتصاد همیشه در حال ریزش

سال 1400 هم البته در شرایطی آغاز شد که بحران کرونا، وضعیت اقتصادی دنیا و به تبع آن کشور ما را متشنج کرد اما ضعف تولید و عدم برنامهریزی اقتصادی و مانعتراشی برای بنگاههای تولیدی باعث کاهش تولید شد و عدهای در این اثنا تلاش کردند علت این امر را به فاکتور تحریم مرتبط بدانند و از عوامل دیگری مانند نقص مدیریت و... چشمپوشی کنند. در کنار این موارد ریزش بورس، از دست رفتن سرمایه مردمی که با اعتماد به حرفهای رئیس دولت سرمایههای کوچک خود را به اتاق شیشهای آورده بودند نشان داد نه تنها عزمی برای مدیریت بازار نیست بلکه گاهی عامدانه یا جاهلانه به دشواریها برای تولید نوعی ناآرامی اجتماعی و مدنی دامن زده میشود.

اولویتهایی که باید جدی گرفته شوند

در چند هفته گذشته در فضای رسانهای تئوری با عنوان تحویل زمین سوخته به آیتالله رئیسی مطرح میشود این اظهارات یأسآمیز در حالی مطرح میشود که رهبر انقلاب بهترین راهکار را در شعار سال 1400 با عنوان مانعزدایی و پشتیبانی از تولید مطرح کردند. شناخت زمین بازی، تلاش برای تحرک چرخهای تولید، کنترل هوشمند قیمتها و رفتار صادقانه و شفاف با مردم و مشارکت آنها در تحقق تولید و عبور از شرایط دشوار از عناصری هستند که فراروی دولت سیزدهم برای حل مشکلات معیشتی قرار دارد.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: