logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۳۳۶۳
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۲
دبیرکل جامعه اسلامی اصناف و بازار :
کریمی اصفهانی تصمیمات نادرست رئیس بانک مرکزی را عامل ایجاد ناامنی اقتصادی برشمرد و افزود: مسئله پتروشیمی نیز تحت‌الشعاع این تصمیمات قرار گرفت، همتی شخص درجه اول اقتصادی کشور بود و عملکرد آن حکایتگر عملکرد دولت است و بدتر از همه این بود که تیم اقتصادی دولت، یک تیم ازهم‌پاشیده و نامنسجم است، یکی از مهره‌های کلیدی این تیم اقتصادی آقای همتی است و بعید به نظر می‌رسد ایشان در مسیری خارج از مسیر دولت روحانی حرکت کند.
شاید کمتر کسی باشد که نداند بانک مرکزی تا چه اندازه در نوسان قیمت و تحمیل وضع موجود اقتصادی مقصر بوده است اما امروز و در جریان کاندیداتوری رئیس بانک مرکزی برای ورود به پاستور بازخوانی مواضع و اقدامات او، از منظر احمد کریمی اصفهانی، دبیر کل جامعه اسلامی اصناف و بازار میزان نقش عبدالناصر همتی در ایجاد وضع موجود را مشخص میکند؛ کریمی اصفهانی در اینباره به خبرنگار هفتهنامه شما گفت: افزایش قیمت دلار و تورم در زمان ریاست بانک مرکزی سرسامآور بود و هر پیشنهاد کارشناسی که به آنها داده میشد با لیت و لعل و ببنیم چه پیش میآید گذراندند بههرحال بانک مرکزی و رئیس آن یک فرد عادی نیست بلکه فردی است که بر نظام پولی کشور مسلط است و میداند که باید چه کند.

عضو هیئت مؤسس حزب مؤتلفه اسلامی تأکید کرد: در دوران ریاست وی قیمت ارز چندین بار دچار نوسان بود و اگر سیاستهای آقای همتی با دولت تفاوت میکرد حداقل میتوانست پیشبینیهای خارج از منطق مانند کنترل ارز و یا اظهار دروغین وجود ارز بهاندازه کافی را نداشته باشد، هر یک از تصمیمات باعث تشدید مشکلات در صادرات غیرنفتی ما شد.

کریمی اصفهانی تصمیمات نادرست رئیس بانک مرکزی را عامل ایجاد ناامنی اقتصادی برشمرد و افزود: مسئله پتروشیمی نیز تحتالشعاع این تصمیمات قرار گرفت، همتی شخص درجه اول اقتصادی کشور بود و عملکرد آن حکایتگر عملکرد دولت است و بدتر از همه این بود که تیم اقتصادی دولت، یک تیم ازهمپاشیده و نامنسجم است، یکی از مهرههای کلیدی این تیم اقتصادی آقای همتی است و بعید به نظر میرسد ایشان در مسیری خارج از مسیر دولت روحانی حرکت کند.

وی خاطرنشان کرد: ما هرروز شاهد وضع اقتصادی بدتر بودیم و بار این وضعیت بر دوش طبقه ضعیف و دهکهای پایین جامعه است و نظارهگر تورم بسیار بالا شدیم بهطوریکه برخی از کالاها تا چندین برابر افزایش قیمت داشت سؤالی که مطرح میشود این است که مردمی که در معرض این گرانیها قرار دارند چطور میتوانند حرف این افراد را باور کنند.

دبیر کل جامعه اسلامی اصناف و بازار در پایان با بیان مواضع فرهنگی و اجتماعی همتی گفت: به نظر میرسد گذشته از اینکه ایشان اقتصاد نمیداند در قامت رئیسجمهور هم نیست البته من تعرضی به شورای نگهبان ندارم اما ایشان در حوزه تعهد به مبانی و قواعد دین اسلام نیز مخالفت جدی دارد، مطلبی که در خصوص حجاب و عفاف مطرح کرد و همچنین زیر پا گذاشتن اخلاق اسلامی نیز سبب میشود وی از مدار گزینه اصلح خارج شود.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: