logo
کد خبر: ۳۳۰۴۹
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۸
در دوران گسترش کرونا مردم ما برای نخستین‌بار شاهد سبک خاصی از زندگی بودند، جدایی از یکدیگر، پیدا کردن فاصله با عزیزان، عدم تماس حضوری و زندگی تصویری و مجازی باعث شد فاصله عاطفی زیادی بین مردم ایجاد شود.

دکتر مجید ابهری- در دوران گسترش کرونا مردم ما برای نخستینبار شاهد سبک خاصی از زندگی بودند، جدایی از یکدیگر، پیدا کردن فاصله با عزیزان، عدم تماس حضوری و زندگی تصویری و مجازی باعث شد فاصله عاطفی زیادی بین مردم ایجاد شود.

موضوع خودداری از تماس با دیگران یا حفظ فاصله اجتماعی مسئله دیگری است، تعداد قابلتوجهی از مردم دستورات بهداشتی را رعایت میکنند اما متأسفانه بخش دیگری توجه دیگری به این مسائل ندارند؛ اگر توصیهها و پروتکلهای بهداشتی بهطور دقیق رعایت شود بهزودی و به یاری خدا شاهد ریشهکنی این بیماری هستیم.

قواعدی که رفتار اجتماعی را تغییر داد

متأسفانه در این کشمکشها کادر درمانی جان شیرین خود را تقدیم پیشگاه هموطنان کردند و برای حفظ سلامتی و درمان مردم دست از جان خود شستند. سبک زندگی خاص کرونا در هفتهها و ماههای اخیر باعث کمتر شدن ترددها و پریشانی جمعهای خانوادگی بهواسطه شرایط شده است این موارد باید با دید رفتارشناسی نگریسته شود.

روانکاوان بشتابند

یکی از مشکلات انباشت غمها و مشکلات در دوران پساکرونا است که بعد از عبور از این بحران متوجه خواهیم شد که انباشت اندوه برای مردم مشکلات روحی و روانی ایجاد کرده، چه بسیار افرادی که نتوانستهاند در مراسم تدفین، تعزیه و مصیبت نزدیکان به دلیل ابتلا به کرونا شرکت کنند. این غمها در سینههای آنها انباشتهشده است. روانکاوان و روانشناسان و مددکاران باید از همین امروز به فکر دوران پساکرونا بوده و برنامههایی برای تخلیه روحی و روانی مردم بهویژه نوجوانان و جوانان داشته باشند.

مشکلآفرین برای نوجوانان

متأسفانه به علت قطع ارتباطات عاطفی، نوجوانان به بازیهای رایانهای پناه برده و دچار مشکلات عصبی، اخلاقی و روحی گردیدهاند والدین باید توجه داشته باشند که رها کردن فرزندان بدون نظارت در فضای مجازی به بهانه کرونا و قرنطینه مشکلات و مصائبی برای خانواده و جامعه ایجاد خواهد کرد و عواقب و عوارض آن را در ماهها و سالهای آینده خواهیم دید.

رشته محبت ادامه دارد

سبک زندگی ویژه دوران کرونا روش خاصی نیست، بلکه جدایی و دور بودن از یکدیگر برای سلامت خود و عزیزان است و باید بدانیم در این دوران به بهانه کرونا نباید جدایی ها بسیار طولانی شود بلکه از طریق ابزارهای نوین می توانیم از حال یکدیگر جویا شویم.

ما مردم مسلمان ایران به زندگی عاطفی افتخار می کنیم و باید در این دوران به فکر نیازمندان باشیم کسانی که توانایی تهیه نان برای سفره خود ندارند. به بهانه کرونا نباید نیازمندان و فقرا را فراموش کنیم.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: