logo
کد خبر: ۳۳۰۳۷
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۳
اگر رئیس‌جمهور منبعث از حزب متعهد باشد و اعضاء حزب پشتیبان او بوده و تعهد پاسخگویی در قبال وعده‌ها و رفتار وی را داشته باشند منجر به اعتمادسازی می‌شود. پشتوانه حزبی و گرایش‌های حزبی نمایشگر و نشان‌دهنده گرایش‌های رئیس دولت خواهد بود و می‌تواند برای پیشبرد کارها کمک بسیار خوبی باشد.

سیده فاطمه فخردر آستانه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری هستیم و چگونه باید فرد شایسته و متناسب با تراز حال فعلی جمهوری اسلامی را که 40 سال پر فراز و نشیب را پشت سر گذاشته و در مسیر پیشرفت فوقالعاده و البته با مسائل دشواری روبروست را انتخاب نماییم.

رئیسجمهور متناسب با گام دوم پیشرفت هماهنگ باشد و توانایی و پشتکار لازم برای احراز این موقعیت را داشته باشد همچنین باید مردمی باشد و با نیازها و رنجها و چالشها و امکانات جامعه آشنا و از اشرافیت به دور باشد.

رئیس دولت مسئولیتپذیر

منتخب مردم باید اولین شعار انقلاب اسلامی که مورد اهتمام حضرت امام با عنوان نه شرقی و نه غربی؛ جمهوری اسلامی بود را مهم بشمارد و چشم امیدش به بیگانگان و دشمنان انقلاب نباشد و درعینحال از روابط بهینه و در راستای انقلاب نیز غافل نشود.

رئیس دولت باید شخصیت اجرایی داشته باشد و وظایف و جایگاه ریاست جمهوری را بشناسد و از انسجام و نظم فکری عملی و دانش مدیریتی بسیار بالا برخوردار باشد و خود را در مقابل اسلام و انقلاب و قانون اساسی که حاصل خون شهداست، مسئول بداند.

رئیسجمهور باید اصل ولایت مطلقه فقیه را پذیرا باشد و بداند در کشور قوای مقننه و قضائیه و مراکز تصمیم گیری نظیر تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای نگهبان و... وجود دارند و اجرای مصوبات و هماهنگ سازی تصمیمات در اجرا و انطباق با دیدگاه رهبری از وظایف اوست تا از دوگانگی در تصمیم گیری و اجرا جلوگیری شود.

رئیسجمهور باید بداند در صورت تصدی مسئولیت، رئیسجمهور همه است اگر چه افرادی به او رأی نداده باشند و همه گروه ها و گرایشها را مدیریت نماید و به اصل اسلامی بودن فرهنگ و نظام مقدس جمهوری اسلامی توجه و عنایت خاص داشته باشد.

تخصص گرا باشد و در انتصاب مسئولین نکات لازم را رعایت نماید و افرادی با گرایشات دینی ، اخلاقی ، متخصص و دارای تجربه مفید باشد تا چرخ اقتصاد و صنعت و امور مالی تحت تأثیر ندانمکاری قرار نگیرد.

رئیسجمهور جدید باید ظرفیت بهکارگیری افراد متخصص، دلسوز، سادهزیست و با تجربه را داشته باشد تا اقتصاد فلج امروز را به اقتصاد درخور و سزاوار مردم و نظام مبدل سازد و باید بازوی فرهنگی قوی و دینی داشته باشد تا وضعیت اخلاقی و فرهنگی را اصلاح نماید.

یک رئیسجمهور برخاسته از حزب

اگر رئیسجمهور منبعث از حزب متعهد باشد و اعضاء حزب پشتیبان او بوده و تعهد پاسخگویی در قبال وعدهها و رفتار وی را داشته باشند منجر به اعتمادسازی میشود. پشتوانه حزبی و گرایشهای حزبی نمایشگر و نشاندهنده گرایشهای رئیس دولت خواهد بود و میتواند برای پیشبرد کارها کمک بسیار خوبی باشد.

شخصی که بدون سابقه مدیریتی و اجرایی وارد عرصه قوه مجریه شود و وابستگی به گروهی که بتواند پاسخگو باشد محرز نباشد باعث سرگردانی و ناکارآمدی شخصی وی شده و نمیتواند مسئولیت کارهایش را بپذیرد و همین امر باعث عقبماندگی کشور میشود.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: