logo
کد خبر: ۳۳۰۱۶
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۶
احمد کریمی اصفهانی:
آمریکا برای تأمین منافع خود در تمام جنایات دخیل است؛ لذا مقام معظم رهبری با شناخت جامع نسبت به برنامه‌های آن‌ها شعار سال را مطرح نمودند و می‌دانست این‌ها چه‌کار می‌کنند تنها فشار آمریکا بر تحریم متکی بود و البته این امر هنوز جواب نداده است اما اگر مسئولین ما وحدت خود را حفظ کنند و معتقدانه به سمت تحقق آنچه رهبری مدنظر داشت می‌رفتند دشمن طمع نمی‌کرد و این افراد کسانی هستند که به ملت خیانت می‌کنند

احمد کریمی اصفهانی عضو هیئت مؤسس حزب مؤتلفه اسلامی در خصوص چگونگی تحقق شعار سال گفت: اگر تنها بر مسئله شعار امسال تکیه کنیم بهاشتباه رفتهایم طی چندین سال گذشته رهبر انقلاب با هوشیاری شعارهای حسابشدهای را مطرح کردند و باید دولتمردان ما به این مهم توجه خاص میکردند تا امروز وضعیت متفاوت از این میشد.

خسارتهای اقتصادی ناشی از برجام

وی با اشاره به خسارتهای اقتصادی ناشی از برجام افزود: در زیرپوشش مسئله برجام همه نوع سختی بر ملت تحمیل شد. دشمن کار خود را انجام میدهد و نباید با استکبار جهانی و اذناب آنها با سادگی برخورد کرد، صفت درندگی گرگ باقی است و از ابتدای انقلاب تا امروز یکبار نشده که خیرخواهی در رفتار دشمن دیده شود.

کریمی اصفهانی تصریح کرد: برخی از دولتمردان ما یا مرعوب قدرتهای بیگانه هستند و یا مشکلاتی دارند که دشمن را بهعنوان دوست میگیرند. در همین تغییرات اخیر دولت در آمریکا اینها توقعشان این بود که با آمدن بایدن گشایشی در کارها خواهد شد، این نهایت اشتباه دولتمردان ماست.

توقع دولتمردان

دبیر کل جامعه اصناف و بازار چشمداشت به تغییر دولت در آمریکا و گشایش به این واسطه را غلط ارزیابی و عنوان کرد: با رفتن ترامپ تمام توقع دولتمردان این است که اگر بایدن بیاید گشایش روی میدهد این نهایت اشتباه است. آمریکا زاییده صهیونیست است از صدسال گذشته تاکنون سیاست کلی حمایت از اسرائیل در دستور تمام رؤسای جمهور بوده است.

وی ادامه داد: آمریکا برای تأمین منافع خود در تمام جنایات دخیل است؛ لذا مقام معظم رهبری با شناخت جامع نسبت به برنامههای آنها شعار سال را مطرح نمودند و میدانست اینها چهکار میکنند تنها فشار آمریکا بر تحریم متکی بود و البته این امر هنوز جواب نداده است اما اگر مسئولین ما وحدت خود را حفظ کنند و معتقدانه به سمت تحقق آنچه رهبری مدنظر داشت میرفتند دشمن طمع نمیکرد و این افراد کسانی هستند که به ملت خیانت میکنند.

کریمی اصفهانی سخن مقام معظم رهبری را فصل الخطاب دانست و تمرد مسئولین از این مهم را عامل اصلی عقبماندگی اقتصادی و سیاسی برشمرد و گفت: هر مقدار قول سدید و محکم و تبعیت از ولایت در مسئولین وجود داشته باشد استکبار عقبنشینی میکند و این اظهارات اخیر بایدن در خصوص مذاکره متأثر از زمزمههای داخلی کشور ماست وگرنه بایدن نیز میداند راه ترامپ را در پیش خواهد گرفت و شکست خواهد خورد.

* شعار 99 برای رفع مشکلات داخلی بود

عضو هیئت مؤسس مؤتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: شعار 99 برای رفع مشکلات داخلی بود متأسفانه مشکل ما سوء مدیریت و تفکر نادرست مسئولین است که گوش به فرامین رهبری ندادند و باید با جهش تولید به سمتی پیش میرفتیم که مشکلی وجود نمیداشت.

وی در پایان نقش مردم در تحقق شعار جهش تولید را نقشی کلیدی ارزیابی کرد و گفت: مردم ما به رهبر انقلاب اعتقاد دارند اگر دولتمردان ما بهکلی از مداخلهگری دست بردارند وضعیت اقتصادی حلوفصل میشود ولی دولتمردان این اجازه را نمیدهند و اگر امور دست مردم بود آنها به بهترین شکل بهفرمان رهبری لبیک میگفتند.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: