logo
کد خبر: ۳۲۹۶۵
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۸

گذری بر رویدادهای انتخاباتی نشانگر ایجاد یک فضای تازه در آستانه قرن جدید است، فضایی که در آن همه گروهها و احزاب سیاسی به فعالیت جدی میپردازند؛ با مرور سرفصلهای مهم خبری انتخابات از مؤتلفه اسلامی تا شورای وحدت و رسانهها بیانگر رویشی نو در انتخابات 1400 خواهد بود:

اخبار مؤتلفه اسلامی

مؤتلفه تابع شورای وحدت

مؤتلفه اسلامی در راستای انتخابات شوراهای شهر تهران از حوزهها و محلات این شهر حدود 120 نفر را شناسایی و مورد بررسی قرار داده است از این تعداد فهرست 32 نفره از افراد توانمند و کارا تهیه خواهد شد و به شورای وحدت تقدیم خواهد کرد. در همین رابطه این افراد نشستی با دبیر کل حزب برگزار کردند و در آنجا نیز نسبت به تقدیم اسامی به شورای وحدت تصریح شد.

فعال در شهرهای تهران

در شهرهای استان تهران دفاتر مؤتلفه با نیروهای انقلابی هر شهر در ارتباط و فعالیت برای تعیین فهرست نهایی ادامه دارد.

ملاک فرد اصلح

در استانها شورای وحدت با حضور فعال مسئولان مؤتلفه همراه با روحانیت نسبت به رسیدن به فهرست نهایی و ایجاد شور انتخاباتی تلاش میکنند. در زمینه انتخابات ریاست جمهوری نیز منتظر نظر شورای نگهبان در خصوص اعلان فهرست افرادی است که صلاحیت آنها احراز میشود تا در فرایند اجماع بر فرد اصلح و ارجح، وحدت نمایند.

آماده برای رایزنی

فعالیت نامزدهای احتمالی بهطور غیررسمی ادامه دارد و دیدار نامزدها با مجموعههای دارای موقعیت تشکیلاتی مانند مؤتلفه ادامه دارد

سفرهایی برای وحدت

پس از تشکیل جلسه شورای وحدت، موضوع تکمیل دفاتر شورا در سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفت، در همین زمینه برخی از افراد شاخص برای فعالسازی شورای وحدت استانی سفرهایی داشته و این دفاتر را فعال کردند و مابقی نیز تا نیمه اسفند تکمیل خواهد شد.

لیست نهایی تا نیمه اسفند

شورای اجرایی، شورای وحدت در رابطه با شوراهای اسلامی شهر و روستا تشکیل جلسه داد؛ با توجه به نزدیک بودن زمان ثبتنام ، آخرین بررسیها نسبت به فهرست نهایی شورای وحدت در استانها و تهران انجام شد و فهرست نهایی تا نیمه اسفند مشخص خواهد شد.

پاسخ متین به تهاجم

در هفته گذشته برخی تهاجمها به شورای وحدت صورت گرفت که مقرر شد شورا با پرهیز از هرگونه درگیری و برخورد و با بیان متین و مؤدبانه توضیحات لازم را در پاسخ به این تهاجمها ارائه دهد.

فهرست آماده

نمایندگان چندین حزب اصولگرا در شورای وحدت فهرست مدنظر خود در خصوص شورای اسلامی شهر و روستا در تهران را آماده و به هیئت مرکزی شورای وحدت ارسال کردند تا مطابق شاخص و چگونگی ترکیب اعضاء شورا بر اساس 11 امر تخصصی این نهاد رسیدگی شود.

نظر نهایی با شورای وحدت است

حسین ابراهیمی عضو جامعه روحانیت اعلام کرد این تشکل نظری برای معرفی نامزد برای شوراها و ریاست جمهوری ندارد و پس از مطرحشدن افراد در شورای وحدت نظر نهایی آنها را برای ملت اعلام خواهد کرد.

سوءاستفاده از یک مجادله

سخنرانی حداد عادل در شورای ائتلاف و اظهارنظر در زمینه محمود احمدینژاد منجر به مجادله و اتهام دستبوسی فرح پهلوی توسط حداد از سوی احمدینژاد شد، بازتاب این مطالب منجر به سوءاستفاده وسیع برخی اصلاحطلبان گردید، این موضع احمدینژاد سبب واکنش تند حداد عادل شد.

پورمحمدی قصدی برای نامزدی در هیچ انتخاباتی را ندارد

سفرهای استانی برخی از اعضاء شورای ائتلاف در هفته گذشته حرفوحدیثهایی به دنبال داشت. شنیدهها حاکی از آن است که یکی از افراد اعزامشده مدعی شد شورای وحدت در پی نامزدی آقایان لاریجانی و پورمحمدی است؛ این در حالی است که پورمحمدی در جمع انجمن اسلامی دانشجویان تصریح کرد که قصدی برای نامزدی در هیچ انتخاباتی را ندارد.

ترغیب به حضور

تحلیلهای موجود در رسانههای اصولگرا حکایت از دغدغه این رسانهها برای انتخاب گزینه توانمند و همسو با انقلاب و بیانیه گام دوم دارد، این رسانهها درصدد حضور گسترده مردم و انتخاب فردی شایسته، سادهزیست و پاک دست هستند.

سرگیجه رسانهای

رسانههای اصلاحطلب در این روزها نوعی تحیر سیاسی را تجربه میکنند آنها با گریز از حقایقی مانند ناکارآمدی دولت، فسادهای اقتصادی، گرانی و تورم میکوشند تا افکار عمومی را قانع کنند که در صورت روی کار آمدن دولت اصلاحطلب مشکلات و روابط بینالملل حل خواهد شد. این در حالی است که مطابق یک مثل قدیمی آزموده را آزمودن خطاست. تحلیل محافل سیاسی نیز حاکی از آن است که اصلاحات شانسی برای انتخابات ندارد.

ناسای ایرانی

اختلافنظر در اردوگاه اصلاحطلبان شدت گرفته است، عنوان شورای اجماع ساز که بهجای شورای هماهنگی تشکیل شد و با حروف مخفف ناسا رسانهای شد؛ موجب استهزاء برخی جریانات و شخصیتها به دلیل شباهت به سازمان فضایی آمریکا قرار گرفت.

ناامید از بهشت

شنیدهها حاکی از آن است که اصلاحطلبان به دلیل عملکرد نامناسب شهرداری تهران و شوراهای شهر در سایر استانها قصد ورود به انتخابات را ندارند و در صورت ورود تا زمان انتخابات مواضع خود را رسانهای نمیکنند؛ به نظر میرسد جبهه اصلاحات هیچ امیدی به کسب کرسی خیابان بهشت ندارد.

گزینههای احتمالی

اصلاحطلبان در خصوص انتخابات ریاست جمهوری بر گزینههای هاشمی رفسنجانی، عارف، ظریف و نوبخت تأکید دارند این در حالی است که محسن هاشمی اظهار عدم تمایل نسبت به حضور در دو انتخابات را کرد، عارف نیز تلویحاً اعلام آمادگی کرد و نوبخت نیز شانسی برای حضور در رقابتها برای خود متصور نمیداند، گزینه ظریف نیز مشروط به گشایشهای اقتصادی و رفع ناامیدی از عملکرد اصلاحات و اعتدالیون بر روی میز قرار میگیرد در غیر این صورت شانس وی برای برد در انتخابات اندک است.

اصلاحطلب اصولگرا یا اصولگرای اصلاحطلب

تحرکات اخیر جبهه اصلاحات حاکی از آن است که به دلیل عملکرد منفی دولت منتسب به خود و نبود گزینه مؤثر در انتخابات در پی نامزدی از اصولگرایان هستند که با آنها تقابل نداشته و میتواند حیات سیاسی آنها را بهنوعی تضمین کند.

.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: