logo
کد خبر: ۳۲۹۵۹
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۶
حسن غفوری ‌فرد:
ما مطابق تعالیم دین غنی‌سازی را برای سلاح کشتارجمعی استفاده نمی‌کنیم و امیدواریم دنیا نیز به این تصمیم که به نفع بشریت است برسد بنابراین تصمیم بر غنی‌سازی 60 درصد در داخل گرفته می‌شود و ارتباطی به آمریکا و اسرائیل که کوچک‌تر از این حرف‌هاست ندارد.

گمان نسبت به ترس ایران از قدرت آمریکا و توقف برنامههای هستهای موضوعی است که چندی در محافل سیاسی خارجی مطرحشده است اما فرمایش رهبر انقلاب مبنی بر امکان غنیسازی 60 درصد اورانیوم این گمان را دچار تزلزل کرد؛ ما نیز با دکتر حسن غفوریفرد رئیس هیئت بازرسی و نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی و نماینده سابق چهار دوره مجلس دراینباره به گفتگو نشستیم:

با توجه به فضای بینالمللی و نگاهی به وضعیت داخلی آیا امکان مذاکره با آمریکا در شرایط فعلی مقدور است؟

رهبر انقلاب بهشدت مذاکره با آمریکا را نهی کردند حتی اکنون مذاکره در چارچوب1+5 نیز مقدور نیست مگر اینکه آمریکا به تعهدات خود عمل کند مقام معظم رهبری نیز این اجازه را نخواهند داد و ملت ایران نیز به دلیل تخلفات و جنایتهای مداوم آمریکا پذیرش این مهم را ندارند. تصمیم درباره سیاست کلی مذاکره با آمریکا مهمترین بحث سیاست خارجی و با شخص رهبری است و ایشان نیز صریح و شفاف نظرشان را بیان داشتهاند؛ چندی پیش و در دوران ترامپ در پی تهدیدهای آمریکا معظم له فرمودند: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد این امر اتفاق افتاد، در حال حاضر نیز آمریکا باید به عینه به تعهدات خود عمل کند و تحریمها بهطور کامل رفع شود وگرنه مذاکرهای صورت نمیگیرد. آنچه در آینده نزدیک به نظر میآید این است که آمریکا باید تمام تحریم ها را لغو کند و سپس برجام بازگردد و نسبت به اجرای تعهدات خود اقدام کند وگرنه بحث جدیدی مطرح نخواهد شد.

آمریکا مدعی ارتباط و مذاکره غیررسمی در زمینههای حقوق بشری و زندانیان با ایران شده است، چرا آنها به چنین ادعاهایی دست میزنند؟

این بحث صریحاً و تلویحاً گفتهشده که شانس مذاکره با دولت جمهوری اسلامی در قیاس با دولت جمهوری اسلامی بعد از انتخابات 1400 بیشتر خواهد بود و امیدواریهایی دارند که با دولت آینده وارد مذاکره شوند اما مسئله آمریکا مطابق قانون اساسی تنها با اذن رهبر انقلاب قابلحل است؛ زیرا مسئله کوچکی نیست حداقل از 28 مرداد32 رابطه آمریکا با ایران، رابطه گرگومیش بود و در طی 67 سال ثابتشده خصومت آمریکا با انقلاب و نظامهای آزادیخواه تمامی ندارد. در زمان شاه خائن این خصومت به دلیل اینکه شخص پهلوی عامل آنها بود کمتر نمایان شد بهطور نمونه زمانی که آمریکا بعد از جنگ اعراب و اسرائیل، احتیاج به نفت داشت به شاه فشار آورد و خواسته آنها از حلقوم کثیف پهلوی خارج شد اما بعد از انقلاب خصومت آنها کاملاً علنی شد کثیفترین جمله سیاسی آمریکا این بود که قصد دارد تحریمهای فلجکنندهای علیه ملت ایران اعمال کند، این خصومت جنگ با دولت ایران نبود؛ بلکه جنگ مستقیم با ملت تلقی میشد، ما نباید در رابطه با آمریکا دچار خوشبینی و سادهلوحی شویم، مشکل ما با آمریکا بنیادی است و هر نتیجهای متصور باشد باید مطابق قانون اساسی، رهبر انقلاب دراینباره تصمیمگیری کنند.

طرح مسئله امکان غنیسازی 60 درصد توسط رهبر انقلاب چرا در این برهه از زمان مطرح شد؟

تصمیمگیریهای ما در داخل انجام میشود، رهبر انقلاب فرمودند ما به دلایل اعتقادی و مذهبی مخالف دسترسی به سلاح کشتارجمعی هستیم اینکه جمهوری اسلامی تصمیم بر غنیسازی در درصد بالا را بگیرد ناشی از کوچکترین تأثیر از آمریکا نیست اکنون ممکن است ما نیازمند غنیسازی 20 درصد و یا بالاتر باشیم و این مبتنی بر تصمیم نظام است اما ما مطابق تعالیم دین غنیسازی را برای سلاح کشتارجمعی استفاده نمیکنیم و امیدواریم دنیا نیز به این تصمیم که به نفع بشریت است برسد بنابراین تصمیم بر غنیسازی 60 درصد در داخل گرفته میشود و ارتباطی به آمریکا و اسرائیل که کوچکتر از این حرفهاست ندارد.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: