به‌روز شده در: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۰
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۲۹۲۱
تاریخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۳
سرمقاله
اگر آمریکا تا 5 اسفند 1500 تحریم اعمالی علیه ایران و مسئولین و شرکت ها و غیره را لغو نکند و مناسبات مالی ایران در سیستم بانکهای دنیا به حالت عادی برنگردد و درراستی‌آزمائی این اقدام پولهای بلوکه شده ایران بدون هیچ مشکلی به کشور انتقال نیابد و طلب‌های ایران از کشور های طرف قراردادش قابل وصول نشود ؛ ایران به تعهداتش در برجام برنگشته و قانون مجلس را اجرائی خواهد کرد

حمیدرضا ترقی- باید آمریکا تحریمها را کلّاً لغو بکند؛ آن هم نه به زبان و روی کاغذ که بگوید لغو کردیم؛ نه، بایستی در عمل تحریمها را لغو کنند و ما راستیآزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریمها لغو شده، آن وقت ما هم به این تعهّدات برجامی برمیگردیم؛ این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است مقام معظم رهبری 1399/11/19

اعمال تحریمهای فلج کننده آمریکا علیه ایران و بدعهدی های آمریکا و اروپا در رابطه با برجام محصول مذاکرات چندین ساله دولت یازدهم و دوازدهم است که هم برجام را برای ایران بی خاصیت و خسارت بار کرد و هم غربی ها دست از تحریم و فشار علیه ایران برنداشتند و بلکه متوقع تر شدند .

با سقوط دولت ترامپ و روی کار آمدن نامزد دموکراتها که خود در سیاستهای فشار علیه ایران مشارکت داشته ودرموضع گیری علیه ایران در باطن تفاوتی با جمهوری خواهان ندارد این توهم را در بعضی غربگرایان داخلی پدید آورد که شاید بشود باب مذاکره ی دوباره را با آنها گشود و برجام را از بی خاصیتی نجات داد .

ماهها به امید سقوط دولت ترامپ و روی کار آمدن بایدن فضای کشور را تحت تاثیر انتخابات آمریکا قرار داده و بدون توجه به میزان تاب آوری جامعه دربرابر فشارهای ناشی از سیاست (رفع تحریم )بهجای سیاست (خنثی سازی تحریمها )فرصت سوزی شد . اینک که به اعتراف غربی ها سیاست فشار اقتصادی و تشدیدتحریمها علیه ایران شکست خورده و هرروز پروژه ای جدید افتتاح و ایران راه توسعه و پیشرفت خود را در تمام عرصه های اقتصادی و صنعتی و نظامی ، علمی و پزشکی با سرعت طی میکند و تحریم‌‌ها نتوانسته جلو دار آن باشد و مجلس انقلابی یازدهم با تصویب قانونی محکم دولت را از انفعال دربرابر غرب خارج و بهسوی احقاق حقوق ملت ایران از بد عهدان برجامی سوق داده است ، دشمنان بهفکر چاره و عقب نشینی در برابر اقتدار ملت و رهبری نظام افتاده اند .

عمل در مقابل عمل؛ تصمیم جمهوری اسلامی در قبال برجام

خب من دربارهی برجام صحبت کردهام، تازه هم صحبت کردهام، زیاد هم صحبت کردهام، سیاستهای نظام جمهوری اسلامی در باب برجام را مطلقاً گفتهایم. حرفهایی زده میشود، وعدههایی داده میشود. من میخواهم امروز فقط همین یک کلمه را بگویم؛ بگویم ما حرف و وعدهی خوب خیلی شنیدهایم که در عمل، آن حرفها و وعدهها نقض شده و ضدّش عمل شده. حرف فایده ندارد، وعده فایده ندارد؛ این دفعه فقط عمل، عمل؛ عمل از طرف مقابل را ببینیم، ما هم عمل خواهیم کرد. با حرف و وعده و اینکه «ما این کار را خواهیم کرد، آن کار را خواهیم کرد» جمهوری اسلامی این دفعه قانع نخواهد بود، مثل گذشته نخواهد بود. 1399/11/29

بنابر این سیاست جمهوری اسلامی در مورد برجام را چنین میتوان خلاصه کرد :

اصلاً مسئله‌‌ی ما این نیست که آمریکا به برجام برگردد یا برنگردد.

مطالبهی منطقی و عقلانی ما رفع تحریمها است

تحریمها؛حقّ غصبشدهی ملّت ایران است

مسئلهی خسارتها هم هست که جزو مطالبات ما است و در مراحل بعدی دنبال خواهد شد.

آمریکا و سه کشور اروپایی که همهی تعهّدات برجامی را زیر پا گذاشتند، دیگر حق ندارند برای برجام شرط و شروط تعیین کنند

آن طرفی که حق دارد برای ادامهی کار برجام شرط معیّن کند ایران است.

باید آمریکا تحریمها را کلا لغو کند؛ ( نه بخشی از آن را)آن هم نه به زبان و روی کاغذ که بگوید لغو کردیم؛ نه، بایستی در عمل تحریمها را لغو کنند.

ما راستیآزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریمها لغو شده، آن وقت ما هم به این تعهّدات برجامی برمیگردیم

ما حرف و وعدهی خوب خیلی شنیدهایم که در عمل، آن حرفها و وعدهها نقض شده و ضدّش عمل شده

وعده فایده ندارد؛ این دفعه فقط عمل، عمل؛ عمل از طرف مقابل را ببینیم، ما هم عمل خواهیم کرد.

مفهوم این سیاست این است که اگر آمریکا تا 5 اسفند 1500 تحریم اعمالی علیه ایران و مسئولین و شرکت ها و غیره را لغو نکند و مناسبات مالی ایران در سیستم بانکهای دنیا به حالت عادی برنگردد و درراستیآزمائی این اقدام پولهای بلوکه شده ایران بدون هیچ مشکلی به کشور انتقال نیابد و طلبهای ایران از کشور های طرف قراردادش قابل وصول نشود ؛ ایران به تعهداتش در برجام برنگشته و قانون مجلس را اجرائی خواهد کرد بدیهی است که رفع بعضی تحریمها ومحدودیتها ی مطرح شده از سوی ایران پذیرفته شده نیست و تمام تحریمها (کلا)باید لغو شود .

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: