logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۲۸۹۳
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۹
دبیر استان ایلام بررسی کرد:
در استان ایلام نیز در ابعاد کشاورزی، دام‌پروری، صنعت، ایجاد زیرساخت‌ها و احداث سدها اتفاقاتی افتاده است که اگر موانع بخشی از این موارد که به دلیل شرایط تحریم ، کرونا دچار رکود شده، رفع کنیم تحول بسیاری را در زمینه اقتصاد مقاومتی شاهد خواهیم بود؛ البته استفاده از مزیت‌های مرزی ، منابع نفت و گاز و پتروشیمی هم جزو مواردی است که دولت و نظام در ایلام سرمایه‌گذاری خوبی انجام داده است.

دکتر نصرتالله حیدری دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان ایلام با اشاره به روز اقتصاد مقاومتی و با نگاهی به اقتصاد مقاومتی در این استان و زمینههای تحقق آن گفت: اقتصاد مقاومتی یکی از الزامات اقتصاد ایران است بخشی از رویکردهای اقتصاد مقاومتی باید در سطح کلان صورت بگیرد از جمله کاهش وابستگی نفتی یا مشارکت مردمی در حوزه اقتصاد. در استان ایلام ما به چشماندازی که باید در این زمینه به آن برسیم فاصله داریم. استان در حوزه کشاورزی با زیر کشت بردن اراضی دشت عباس، حمایت از واحدهای تولیدی اقدامات مناسبی انجامشده اما تا نقطه مطلوب فاصله بسیار داریم.

کاهش تصدیگری دولتها

وی با اشاره به نقش دولت در اقتصاد مقاومتی ادامه داد: یکی از بسترهایی که در اقتصاد مقاومتی باید، آن توجه کرد کاهش تصدیگری دولتها و واگذاری اقتصاد به مردم است. دولت همچنان خود را تصدیگر مهم میداند و این مانع عمده در حوزه اقتصاد مقاومتی است.

عضو هیئتعلمی دانشگاه ایلام تأکید کرد: در استان ایلام نیز در ابعاد کشاورزی، دامپروری، صنعت، ایجاد زیرساختها و احداث سدها اتفاقاتی افتاده است که اگر موانع بخشی از این موارد که به دلیل شرایط تحریم ، کرونا دچار رکود شده، رفع کنیم تحول بسیاری را در زمینه اقتصاد مقاومتی شاهد خواهیم بود؛ البته استفاده از مزیتهای مرزی ، منابع نفت و گاز و پتروشیمی هم جزو مواردی است که دولت و نظام در ایلام سرمایهگذاری خوبی انجام داده است.

نقش عشایر در تولید ملی

حیدری نقش عشایر را در تولید ملی مهم برشمرد و افزود: یکی از مباحثی که در بحث اقتصاد مقاومتی باید دنبال شود بحث تولید است، خودکفایی در زمینه کشاورزی مسئله مهمی است که استان ایلام با داشتن رودخانههای پرآب و بستر جغرافیایی مناسب میتواند در این زمینه موفق باشد؛ همچنین اقلیم مناسب استان برای دامپروری و نیاز کشور به مواد غذایی پروتئینی با اتکا به عشایر و دامپروران و با حمایت از این اقشار در استان میتواند صورت پذیرد.

وی گفت: ما باید صنایع وابسته در حوزه کشاورزی و دامپروری را تقویت کنیم و این به ارتقاء درآمد استان کمک خواهد کرد و این استان میتواند بخش مهمی از نیازهای دامی کشور را تأمین کند.

این مدرس دانشگاه در خصوص تهدیدهای تحقق اقتصاد مقاومتی در ایلام اظهار داشت: مهمترین مانع موجود بحث نظام بروکراتیک اداری کشور است که بسیار پیچیده و خستهکننده است، این نظام مداخلهگر باید تبدیل بهنظام حمایت گر شود.

وی در پایان گفت: استان نیازمند منابع سرمایهگذاری در حوزه منابع ارزی و ریالی است ما باید در اولویتهای اقتصادی تقسیمبندی کنیم طبیعتاً بخشی از مشکلات به فرهنگ عمومی برمیگردد، فقدان ریسکپذیری در اقتصاد، توجه به اقتصاد سنتی تا اقتصاد صنعتی و همچنین عدم وجود زمینهسازیهای لازم برای سرمایهگذاری پایدار در استان از موانع اساسی در حوزه اقتصاد مقاومتی است.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: