به‌روز شده در: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۰
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۲۸۴۳
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۵
محمدحسین شفیعی‌ها:
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: محور اصلی بیانیه گام دوم انقلاب به کار گرفتن نیروهای جوان در کنار استفاده از تجربیات نسل‌های ابتدایی انقلاب است؛ نه به معنای کنارگذاشتن همه افرادی که از ابتدا پای کار انقلاب بوده‌اند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: موفقیتهایی که طی این ۴۰سال کسب کردهایم، بیشک برخواسته از هویت ملی و مذهبی ماست؛ بنابراین هر دوی این هویتها را باید پاس بداریم و آنهارا تقویت کنیم.

محمدحسین شفیعیها در گفتوگو با خبرنگار سیاسی صبح قزوین درباره علل خصومت دشمنان با جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اظهار کرد: انقلاب به دلیل ماهیت ضداستبدادی خود، از همان ابتدا جبهه سنگین نظام استکبار جهانی را رودرروی خود داشته است؛ زیرا در محاسبات نظام استبدادی، پیروزی انقلاب گنجانده نشده بود؛ بنابراین به یکباره با این واقعیت که بزرگترین پایگاه خود در غرب آسیا را از دست دادهاند مواجه شدند.

وی افزود: نظام استکبار تا یک دهه پیش خیال میکرد؛ میتواند با همان اقدامات اولیه نظام جمهوری اسلامی را از پای درآورد؛ اما زمانیکه با استقامت و ریشه دواندن جمهوری اسلامی مواجه شد، دست به طراحی توطئههای عمیقتر و پیچیدهتری زد که تحریمهای موجود حاصل همین طراحیهاست.

دبیر حزب موتلفه استان قزوین تصریح کرد: نکته مهم این است که از همان اوایل انقلاب هرچه جلوتر آمدیم به موازاتِ پیچیدهتر شدن توطئههای نظامهای استکباری، بهرهبرداری ما نیز از شرایط کاملتر شده و از تجربیات استفاده کردهایم؛ طوری که خود آنها اعتراف میکنند نتوانستهاند به اهداف خود برسند.

وی افزود: انقلاب اسلامی باورهایی را در وجود جوانان متولد کرد؛ که برخیها این امر را تحمل نکرده و به تمدن مادی غرب روی آوردند، اگر این آسیبها نبود امروز جمهوری اسلامی به مراتب قویتر از اکنون بود؛ اما علیرغم همه این کارشکنیها توانستهایم به موفقیتهای زیادی دست یابیم که تجلی آن را در بیانیه گام دوم انقلاب میتوانیم مشاهده کنیم.

این مقام مسئول ادامه داد: محور اصلی بیانیه گام دوم انقلاب به کار گرفتن نیروهای جوان در کنار استفاده از تجربیات نسلهای ابتدایی انقلاب است؛ نه به معنای کنارگذاشتن همه افرادی که از ابتدا پای کار انقلاب بودهاند. 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: