به‌روز شده در: ۰۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۴
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۲۶۵۳
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۲
رهبر معظم انقلاب اسلامی جمعه گذشته در بیانات خود به مناسبت بزرگداشت قیام 19 دی مردم قم از افتضاح انتخاباتی آمریکا به‌عنوان نمادی از اوضاع به‌هم ریخته بت‌‌بزرگ استکبار جهانی یاد کردند و آن را بر ملا شدن ماهیت ارزش‌های ادعایی آمریکایی توصیف فرمودند و از یک مکر الهی علیه اردوگاه کفر جهانی یاد کرده و گفتند: «آمریکایی‌ها در فتنه 88 به‌دنبال ناامنی و ایجاد آشوب و جنگ داخلی در ایران بودند که موفق نشدند و خداوند همین مسئله را در سال 99 به سر خودشان آورد.»

محمدکاظم انبارلویی عضو شورای مرکزیچهارشنبه گذشته در تاریخ آمریکا یک روز سیاه بود. آمریکاییها طی دو قرن گذشته رؤسای جمهور متفاوتی را با کاراکترهای مختلف تجربه کرده بودند. اما یک رئیسجمهور قمارباز را برای اولین بار به کاخ سفید فرستادند تا مشکلات آنها را حل کند، اما او خود یک مشکل جدی بر مشکلات آنها افزود و آن «مشکل بحران مشروعیت» بود.

تصاویری که مردم جهان چهارشنبه گذشته از پایتخت آمریکا دیدند برخی شرمآور، برخی ننگین و برخی پایان آمریکای بزرگ توصیف کردند. ترامپ با فراخوان 17 دی طرفداران خود را مثل مو رو ملخ بر سر کنگره ریخت تا آخرین شانس خود را در این قمار سیاسی بیازماید. معمولا قماربازان حرفهای وقتی به یک باخت بزرگ میرسند ریسک میکنند و تمام دارایی‌‌ها از جمله ناموس خود را روی میز قمار میآورند. پیش خود میگویند؛ یا میبریم یا میبازیم. فقط این منطق شهوت جاهطلبی و قدرتطلبی آنها را ارضاء میکند هیچ حیثیتی جز حیثیت برد برای آنها مطرح نیست ترامپ در گرداب مکروا و مکرالله والله خیرالماکرین گرفتار شده بود.

عکس و فیلمهای یادگاری که معترضین در راهروها و صحن کنگره تا اتاق رئیس کنگره از خود گرفتند و در نگاه جهانیان قرار دادند نشانههای افول نظام سرمایهداری و تعارضات حل ناشدنی در درون آن است.

آمریکای روز چهارشنبه گذشته، با هیچ تئوری و نظریه جدید سیاسی بزکشدنی نیست. آمریکای با بیش از 4 هزار کشته در روز بهخاطر ویروس کرونا، آمریکای با هزاران کارتن‌‌خواب در حاشیه شهرها و ایالتهای آن، آمریکای با40 میلیون بیکار و گرسنه، آمریکایی که پایش با زانوی پلیس نژادپرست رویگردن سیاهپوستان سنگینی می‌‌کند، آمریکایی که حقوق بشر در زندانهای آن بهشدت نقض میشود، آمریکایی که سیاستمداران آن هیچ قانون و پیمان بینالمللی را به رسمیت نمیشناسد، یک آمریکای تماشایی است.

معلوم نیست چرا هنوز با این همه زشتی و پلیدی و این تصاویر تهوعآور، برخی این کشور را قبله خود میدانند و رفع نیازهای خود را در آن سوی آبها جستوجو میکنند، چهارشنبه سیاه در آمریکا نشان داد تعارضات درونی نظام سرمایهداری زیرسقف گفتوگو براساس استانداردهای قانونی قابلحل نیست.

بایدن، نماد رئیسجمهور «منتخب» با 78 میلیون رأی میگوید: ترامپ تروریست است و کسانی که به کنگره حمله کردند تروریست هستند. ترامپ رئیسجمهور «مستقر» با 73 میلیون رأی میگوید: نظام انتخاباتی آمریکا فاسد است و بایدن یک دروغگو و متقلب است. جمع جبری این دو نظر آن است که دموکراسی در آمریکا مرده است. چهارشنبه گذشته جنازه آن، در صحنه و سرای کنگره توسط دوطرف منازعه دفن شد!

رهبر معظم انقلاب اسلامی جمعه گذشته در بیانات خود به مناسبت بزرگداشت قیام 19 دی مردم قم از افتضاح انتخاباتی آمریکا بهعنوان نمادی از اوضاع بههم ریخته بت‌‌بزرگ استکبار جهانی یاد کردند و آن را بر ملا شدن ماهیت ارزشهای ادعایی آمریکایی توصیف فرمودند و از یک مکر الهی علیه اردوگاه کفر جهانی یاد کرده و گفتند: «آمریکاییها در فتنه 88 بهدنبال ناامنی و ایجاد آشوب و جنگ داخلی در ایران بودند که موفق نشدند و خداوند همین مسئله را در سال 99 به سر خودشان آورد.»

تا چندماه دیگر ایران وارد قرن جدید میشود. مبارزات ملت ایران طی یکصد سال گذشته علیه کفر و استبداد جهانی جواب داده است. ما در قرن جدید شاهد افول و فروپاشی نظام سرمایهداری و دموکراسی لیبرال خواهیم بود نشانههای آنرا چهارشنبه گذشته در لرزههایی که به ستونهای کاخ کنگره آمریکا افتاد دیدیم. باید ایمان آوریم خدا با ماست و دست خدا برترین دستهاست.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: