به‌روز شده در: ۳۰ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۱
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۲۶۱۸
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۰
درحالی‌که رسانه‌های غربی با پیدا کردن مصادیقی در زمینه خشونت علیه زنان در ایران به دنبال پرونده‌سازی و سیاه نمایی هستند آمار خشونت خانگی و به‌تبع آن خشونت اجتماعی که منبعث از نگاه لیبرالیسم به زن است نشانه‌ای آشکار از سلب آزادی و حق اجتماعی زن در کشورهایی نظیر فرانسه، انگلستان و... است.

نفیسه زارعی- در دهههای اخیر مفاهیم حقوقی گستردهای در سطح جهان و بهتبع آن در ایران مطرحشده است، مفاهیمی نظیر حقوق شهروندی، حقوق زنان و... از ایندست است، در حوزه زن و خانواده نیز گستره مفاهیم و واژگان حقوقی گسترده شده است این در حالی است که گاهی این مفاهیم و مسائل مرتبط به آن دچار آمیختگی با شعارهای سیاسی و یا جناحی میشود، چنانچه در دیماه سرد 1314 شعارهای شبه روشنفکرانه منبعث از تماشای ترکیه بهظاهر پیشرفته توسط پهلویها، منجر به کشف حجاب و عدول از حق قانونی زن شد، این حکایت خاورمیانهای است که غرب بر اساس دیدگاههای استعمار کهن و تبدیل به استعمار نو و فرانو ما را به آن مبتلا ساخت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هرچند گاهی شعارزدگیهای سیاسی در بزنگاههای گوناگون منتهی به دور شدن ما از نگاه اصیل به زن میشود اما باز بااینحال نگاهی به حضور زنان در عرصههای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با حفظ اصالت مادری و همسری میتواند مبین حقیقت آشکاری باشد که رسانههای غرب آن را کتمان کرده و با بهانههایی مثل خشونت علیه زنان در ایران به وارونه نمایی میپردازند.

خشونت خانگی به سبک غربی

درحالیکه رسانههای غربی با پیدا کردن مصادیقی در زمینه خشونت علیه زنان در ایران به دنبال پروندهسازی و سیاه نمایی هستند آمار خشونت خانگی و بهتبع آن خشونت اجتماعی که منبعث از نگاه لیبرالیسم به زن است نشانهای آشکار از سلب آزادی و حق اجتماعی زن در کشورهایی نظیر فرانسه، انگلستان و... است.

تضییع حقوق زن غربی

میزان بالای سقطجنین در کشورهای غربی و تلاش برای سلب حق مادر شدن از یک زن بدون در نظر گرفتن سلامتی و آثار این جراحی بر زنان، یکی از نشانههای حقوق زن در ممالک غربی بهحساب میآید، طبیعی است گستردگی روابط آزاد و بیحدوحصر که منجر به تضییع حقوق زن میشود یکی از دلایل سقطجنین است، این درحالی است که نگاه به زن در چارچوب چهاردیواری خانواده که در اسلام و ایران اسلامی وجود دارد این تهدیدات را برای زنان از بین برده است.

به هر ترتیب حقوق زنان در جوامع گوناگون یکی از مباحث مهم و تعیینکننده است و نظام اسلامی میتواند از طریق صدور گفتمان خود از یکسو با جریانات معاند مقابله و از سویی الگویی جامع به کشورهای سرگشته ارائه دهد.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: