به‌روز شده در: ۰۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۴
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۲۵۷۸
تاریخ انتشار: ۰۸ دی ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۹
علیرضا اسلامی:
با ایجاد یأس و ناامیدی در مردم ایجاد فتنه می‌کنند. در حالی که یأس از جنود شیطان است. فتنه‌گران می‌کوشند به انحاء و بهانه‌های مختلف مثلاً فساد اشخاص فاسد را به پای نظام گذاشتن، اتهام عدم مقبولیت و مشروعیت نظام و خدشه‌دار کردن رأی مردم در مردم یأس و ناامیدی ایجاد کنند و آنها را به خیابان‌ها بکشانند

با فرا رسیدن 9 دی روز بصیرت، پیرامون فتنههای نظام جمهوری اسلامی ایران خبرنگار ما با علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی گفتگو کرده است که متن آن را در ذیل میخوانید.

در ابتدای گفتگو به فتنههای دوران انقلاب اسلامی اشارهای کنید.

در دوران انقلاب اسلامی هم نمونههایی از فتنهها را داشتیم و نگاه به آنها عبرت برای آینده است. مثل فتنههایی که جغرافیایی بود یعنی انواع تجزیهطلبیها در نقاط مختلف کشور نظیر ترکمنصحرا، کردستان، بلوچستان و خوزستان. بخشی از فتنههای دوران انقلاب اسلامی سیاسی بودند و ناشی از احزاب و گروههایی بودند که در کشور حضور داشتند و فعالیت میکردند. فتنه بنیصدر نمونه بارز فتنهای سیاسی است که داستان پیچیدهای داشت. قضایای کوی دانشگاه در سال 1378، ماجرای مجلس ششم، فتنه سال 1388 و فتنه بنزین سال 1398 فتنههای سیاسی بودند و در عین حال در بعضی از آنها کشتار و درگیری هم به چشم میخورد. اینها پیچیدگیها و گرد و خاکهایی داشتند که ممکن بود هر کسی متوجه اصل و ریشه ماجرا نشود.

آیا در کشور شاهد فتنههای غیر سیاسی هم بودهایم؟

بله، بخشی از فتنههایی که در کشور پیش آمدند فرهنگی است، مثل قضیه حضور زنان در ورزشگاه، کنسرت و منع حجاب اجباری. اینها بازیهایی است که با آن عدهای را مشغول کنند. در حوزه اقتصادی تحریم، احتکار، اختلاس، کمبود و گرانی نمونههای دیگری از فتنههایی است که کشور با آنها دست به گریبان است.

رویکرد آینده فتنهگران با نگاه به گذشته آنها چیست؟

به نظر میرسد فتنهگران و دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی روی چهار موضوع حساسند. یکی خود اسلام است که فتنهگری و شبههافکنی پیرامون اسلام و اسلامهراسی چه در خارج و چه در داخل در این مقوله جای میگیرد. دومین موضوع ولایت فقیه است که هم از لحاظ اعتقادی شبههافکنی میکنند و هم مشکلات مدیران و سوء مدیریت آنها را به حساب رهبری نظام میگذارند. در واقع هم به خود بحث ولایت فقیه و هم شخص ولایت فقیه هجمه وارد و فتنهانگیزی میکنند و خواهند کرد. بحث سوم مورد توجه فتنهگران قانون اساسی است که در باره آن با تغییر قانون اساسی شبههافکنی میکنند که 40 سال از انقلاب گذشته و لازم است قانون اساسی را تغییر داد. توجهی ندارند که بعضی کشورها اصلاً قانون اساسی ندارند و برخی کشورها 200 سال است قانون اساسیشان را تغییر ندادهاند. فتنهگران روی نهادهایی مثل شورای نگهبان، سپاه، قوه قضائیه و مجلس و هر نهادی که عملکرد مثبتی داشته است، حساسیت نشان میدهند و سعی در تضعیف و بیخاصیت کردن آنها دارند. فتنهگران به دنبال ایجاد فتنه در مورد کشور و استقلال آن نیز هستند و میکوشند با قومیتگرایی و تجزیهطلبی اقوام مختلف را به جان هم بیندازند.

وقتی هدف فتنهگران خود مردم باشد، چگونه وارد عمل میشوند؟

با ایجاد یأس و ناامیدی در مردم ایجاد فتنه میکنند. در حالی که یأس از جنود شیطان است. فتنهگران میکوشند به انحاء و بهانههای مختلف مثلاً فساد اشخاص فاسد را به پای نظام گذاشتن، اتهام عدم مقبولیت و مشروعیت نظام و خدشهدار کردن رأی مردم در مردم یأس و ناامیدی ایجاد کنند و آنها را به خیابانها بکشانند
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: