logo
کد خبر: ۳۲۵۰۰
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۷
دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان آذربایجان شرقی خطاب به اردوغان:
دبیر حزب مؤتلفه اسلامی در آذربایجان شرقی گفت: اگر اردوغان رؤیاپردازی‌های قوم‌گرایانه دارد باز هم خطا و جسارت کرده است. دوران قوم‌گرایی به سر رسیده است. اول اینکه اردوغان باید آرارات بزرگ را که از هدایای رضاشاه خائن بود پس بدهد و در ثانی قفقاز از دیرباز مختص به ایران بود. اگر قرار به بازگشت باشد قفقاز باید به جمهوری اسلامی ایران بازگردد.
رحیم جهانی، دبیر حزب مؤتلفه اسلامی در آذربایجان شرقی پیرامون اظهارات مداخلهجویانه اخیر اردوغان، رئیسجمهور ترکیه در رژه نظامی باکو به خبرنگار روزنامه الکترونیکی شما گفت: وی با این اظهارات میخواهد بهنوعی خود را به عنوان محور برای همراهی با قومگرایان نشان بدهد و میکوشد از پتانسیل قومگرایان فعال در منطقه در جهت محوریت دادن به تحرکات قومگرایان بهرهبرداری کند.

وی مطرح کرد: اگر اظهارات اردوغان را قانوناً بررسی کنیم اینها ادعاهای پوچ و بیارزشی هستند.

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی در آذربایجان شرقی با اشاره به فعالیتهای پشت پرده در مناقشات قرهباغ بیان کرد: عملکرد ضعیف دولتمردان ما و عدم برخورد قاطع از حقانیت جمهوری اسلامی ایران اردوغان را جریتر کرد و به خود اجازه داد سفیر ایران در ترکیه را احضار کند و عملاً در جهت تضعیف مواضع جمهوری اسلامی ایران وارد عمل شود.

وی در خصوص پاسخ دولتمردان کشورمان به اظهارات و اقدامات اردوغان گفت: با توجه به اهمیت تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و این موضوع که تاکنون ایران در تمامی عرصههای سیاسی در قبال کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی کم نیاورده است، دولتمردان ما قاطعانه با این حرکات بیمورد اردوغان برخورد کنند و نظرات قاطع جمهوری اسلامی ایران را بهنوعی به گوش رئیسجمهور ترکیه و کسانی که در قضیه قومگرایی فعالند، برسانند.

جهانی تصریح کرد: اگر اردوغان رؤیاپردازیهای قومگرایانه دارد باز هم خطا و جسارت کرده است. دوران قومگرایی به سر رسیده است. اول اینکه اردوغان باید آرارات بزرگ را که از هدایای رضاشاه خائن بود پس بدهد و در ثانی قفقاز از دیرباز مختص به ایران بود. اگر قرار به بازگشت باشد قفقاز باید به جمهوری اسلامی ایران بازگردد.

وی در پایان گفت: حزب مؤتلفه اسلامی آذربایجان شرقی ضمن حمایت از بیانیه ائمه جمعه شمالغرب کشور به اردوغان اعلام میکند هر گونه تنش، اختلاف، بدبینی، تدابر و تنافر بین کشورها و ملتهای اسلامی گناه نابخشودنی است و از مقامات جمهوری اسلامی انتظار داریم قاطعانه مواضع جمهوری اسلامی را در این مورد مطرح کنند.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: