logo
کد خبر: ۳۲۴۹۱
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۵
نرگس قدیری:
مدیر بخش بانوان حزب مؤتلفه اسلامی گفت: حرکت‌هایی که در راستای نشر فکر و مکتب سلیمانی انجام می‌شوند بیشتر مردمی و خودجوش است و با عشق و علاقه مردم پیش می‌رود و خیلی در قالب دولت نمی‌گنجد، چون از ابتدا هم دولت خیلی با جبهه مقاومت همراه نبود.
نرگس قدیری، مدیر بخش بانوان حزب مؤتلفه اسلامی، در خصوص اقدام تحسینبرانگیز زینب سلیمانی، دختر شهید قاسم سلیمانی در نپذیرفتن بودجه دولتی برای بنیاد حاج قاسم سلیمانی و بودجه مراکز فرهنگی و تأثیرگذاری آنها به خبرنگار نما گفت: واکنش دختر شهید سلیمانی بسیار مثبت بود، چون به نظر میرسید این حرکت از طرف دولت نمایشی است و بیشتر اهداف سیاسی پشت آن است، تا اهداف فرهنگی، زیرا ما اهتمام خاصی از طرف دولت، بهخصوص در حوزه دیپلماسی نسبت به ترور سردار سلیمانی و توابع آن و همه اموری که به آن ترور مربوط میشد،ندیدیم.

وی افزود: اینکه به صورت تبلیغاتی مبلغی به بنیاد حاج قاسم سلیمانی در ردیف بودجه اختصاص داده شود، حرکتی حقیقی نیست و بیشتر نمایشی است.

مدیر بخش بانوان حزب تصریح کرد: خانواده شهید سلیمانی با دقت نظر و تیزبینی اهداف پشت این اقدام را تشخیص دادند و اعلام کردند این بودجه را نمیپذیرند.

وی مطرح کرد: شهید حاج قاسم سلیمانی جایگاه والا و بزرگی نه تنها در کشور ما، بلکه در کل جهان، خصوصاً در قلوب مسلمین دارد و با این بودجهها و مبالغ اندک نمیشود آن را پوشش داد.

قدیری تصریح کرد: حرکتهایی که در راستای نشر فکر و مکتب سلیمانی انجام میشوند بیشتر مردمی و خودجوش است و با عشق و علاقه مردم پیش میرود و خیلی در قالب دولت نمیگنجد، چون از ابتدا هم دولت خیلی با جبهه مقاومت همراه نبود.

وی ضمن تشکر و تأیید واکنش خانواده شهید سلیمانی در نپذیرفتن بودجه دولتی خاطرنشان کرد: این اقدام حرکتی هوشمندانه و مثبت بود و نشان میدهد این خانواده از اخلاص و ذکاوت حاج قاسم سلیمانی بهره بردهاند و نخواستند این بنیاد حالت دولتی پیدا کند و از جنبه مردمی آن خارج شود.

مدیر بخش بانوان حزب مؤتلفه اسلامی پیرامون بودجه مراکز و نهادهای فرهنگی اظهار کرد: بودجه اینگونه مراکز کافی نیست. با دقت نظر و برآورد صحیحتر از هزینهها و تخصیص بودجه مناسب میتوان در بحثهای فرهنگی بهتر کار کرد و خلاءهای فرهنگی را که در جامعه شاهد آن هستیم، پر کرد.

وی در پایان گفت: با توجه به اینکه شبیخون فرهنگی به شکل مدرنتر و عمیقتری در جامعه نفوذ میکند، نیاز است ساماندهی بهتری در بحثهای فرهنگی شود که بخشی از آن به بودجه برمیگردد.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: