logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۲۴۷۹
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۷
حسین انواری :
از ویژگی‌های برجسته آیت‌الله یزدی پایبندی به ارزش‌های اسلام و انقلاب بود. او در مسائل شرعی و مسائل انقلاب اهل تعارف نبود و صراحت لهجه در دفاع از حق داشت. به علت ملاحظه خاصی پا بر حق نگذاشت. آنجا که باید سکوت کند سکوت می‌کرد و جایی که باید سخن می‌گفت به صراحت اعلام مواضع می‌کرد.
مرحوم آیتالله یزدی یکی از شخصیتهای برجسته انقلاب اسلامی است که سوابق درخشانی قبل و بعد از انقلاب دارد. در عین حال که یکی از علمای تراز حوزه از نظر علمی و فقهی بود، بعد از انقلاب اسلامی وارد صحنههای اجتماعی و سیاسی شد و خدمات زیادی به نظام جمهوری اسلامی ایران کرد.

حضور ایشان در مسئولیتهای مهم کشور نظیر ریاست قوه قضائیه، حضور در شورای نگهبان، عضویت در مجلس خبرگان و ریاست آن و حضور در کرسیهای فقهی و علمی نشان میداد ایشان از برجستگیهای خاصی برخوردار بود. آن مرحوم مورد احترام همه مراجع، علما و روحانیت کشور بود و روابط صمیمانهای با حوزههای علمیه و علمای اعلام داشت.

از ویژگیهای برجسته آیتالله یزدی پایبندی به ارزشهای اسلام و انقلاب بود. او در مسائل شرعی و مسائل انقلاب اهل تعارف نبود و صراحت لهجه در دفاع از حق داشت. به علت ملاحظه خاصی پا بر حق نگذاشت. آنجا که باید سکوت کند سکوت میکرد و جایی که باید سخن میگفت به صراحت اعلام مواضع میکرد.

از اوایل انقلاب اسلامی تا چند ماه قبل افتخار شاگردی ایشان را در برخی دروس حوزوی داشتم. در آن جلسات هم از نظر علمی و فقهی مطالب مهمی از ایشان فرا گرفتیم و هم از شخصیت، منش، بیان و کلام ایشان میآموختیم. نشست و برخاست با این عالم ربانی برای ما درسآموز بود. ایشان از مفسرین قرآن بود و تلاوت قرآن برایشان نشاطآور بود و بسیار بر ایشان تأثیر میگذاشت. آن مرحوم از تمجید و تعریف به دور بود. فروتنی آیتالله یزدی و تحمل مصائب و سختیها در زمینههای سیاسی، اجتماعی و مسئولیتهایی که به عهده داشت برجسته بود. ایشان در گفتار و رفتار از تعادل خارج نمیشد و سعی میکرد حق را رعایت کند.

خداوند در نظر آیتالله یزدی آنچنان بزرگ بود که غیر خدا در نظرش کوچک بود و ویژگی حریت در ایشان برجستگی داشت و در مباحثات علمی در ایشان مشهود بود. فرد دوراندیشی بود. در عین حال که مراتب بالایی از نظر موقعیتهای سیاسی، اجتماعی و اعتقادی داشت، افتاده و متواضع بود. بردباریشان با دانش، گفتار و عملشان آمیخته بود. قول و فعلشان یکی بود. حقمداری آن مرحوم بسیار پررنگ بود. با توجه به مسئولیتهای بالایی که به عهده داشت در دورههایی در معرض تخریب شخصیت و تهمت قرار گرفت که با شکیبایی با اینگونه تخریبها برخورد میکرد. برخوردهای آیتالله یزدی انفعالی نبود. ایشان در فتنههای مختلف انقلاب اسلامی نقش ارزندهای در خنثی کردن و مقابله با آنها داشت و بسیار شفاف عمل میکرد. عملکرد آن مرحوم در سمتهای مختلف نشان از ثبات قدم و شخصیت والا و خودساختهشان داشت.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: