logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۲۴۷۷
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۳
جواد مقصودی:
خطبه‌های آیت‌الله یزدی در نماز جمعه در تراز انقلاب اسلامی بود. قبل از حضور در نماز جمعه بسیار مطالعه می‌کرد و مطالب و موضوعات را به‌خوبی برای مأمومین و مردم جامعه اسلامی بیان می‌کرد.
جواد مقصودی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی به مناسبت درگذشت آیتالله محمد یزدی پیرامون آن مرحوم و حضورشان در نماز جمعه به عنوان امام موقت جمعه به خبرنگار روزنامه الکترونیکی شما گفت: ایشان قبل از اینکه امامت جمعه تهران را به عهده بگیرد چون از علمای بزرگ تهران بود معروف بود. بعد از اینکه امام جمعه تهران شد از ایشان شناخت بیشتری پیدا کردیم. خطبههای آیتالله یزدی در نماز جمعه در تراز انقلاب اسلامی بود. قبل از حضور در نماز جمعه بسیار مطالعه میکرد و مطالب و موضوعات را بهخوبی برای مأمومین و مردم جامعه اسلامی بیان میکرد.

وی افزود: در خطبههایشان ارشادات فراوانی میکردند و مطالب مهم علمی را برای نمازگزاران که از اقشار مختلف جامعه بودند بهطور ساده مطرح میکردند و مأمومین بهخوبی مسائل دقیق علمی را درک میکردند و وقتی خطبه میخواندند خطبهها مورد استقبال نمازگزاران قرار میگرفت. ایشان از این طریق در نشر معارف اسلامی تأثیرگذار بود و نقش مهمی در آگاهیبخشی به امت اسلامی داشت و با توجه به اینکه شخصیتی سیاسی بود مردم را از اوضاع سیاسی داخلی کشور بهخوبی مطلع میکرد و به مردم نسبت به دشمنی دشمنان خارجی نظیر امریکا و اروپا که معاند و مخالف نظام و ولایتند، آگاهی میداد.

شخصیت منظمی بود

این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی به نظم مرحوم آیتالله یزدی اشاره و خاطرنشان کرد: ایشان شخصیت منظمی بود و برای نماز جمعه سر وقت حاضر میشد. برای ما که مدیریت نماز جمعه را به عهده داشتیم مهم بود که امام جمعه سر وقت بیاید و بهموقع هم سخنانش را تمام کند، نه کم صحبت کند و نه زیاد. آیتالله یزدی به اندازه وقت تعیین شده و مقرر صحبت میکرد و این برای ما اهمیت داشت.

وی در خصوص دیگر ویژگیهای آن مرحوم گفت: او مکان و زمان را بهخوبی میشناخت و دید جهانی خوبی داشت. ایشان با داشتن مقامات علمی بالا متواضع بود و خود را بالاتر از دیگران نمیدانست. سادهزیستی از دیگر خصوصیات برجستهشان بود. آن مرحوم در مقابل ترفند دشمنان داخلی و منافقین و ستون پنجم مطالبشان را شفاف و شجاعانه بیان میکرد و مدافع قوی پنجه نظام ولایت و حق در برابر دشمنان داخلی و خارجی بود.

مقصودی با اشاره به ولایی بودن مرحوم آیتالله یزدی تأکید کرد: ایشان بهشدت به ولایت فقیه اعتقاد داشت و در خدمت ولایت بود، چه در زمان امام راحل(ره) و چه در زمان مقام معظم رهبری. او عاشق نظام ولایی بود و به آیتالله خامنهای بسیار علاقمند بود. آن مرحوم نظام الهی و ولایی را خوب شناخته بود و تلاش همهجانبهای برای تقویت آن داشت.

وی در پایان اشاره کرد: آیتالله یزدی مورد اعتماد نظام بود و نظام ایشان را خیلی قبول داشت. هر جا که مقتضی بود و وجودشان لازم بود مسئولیتی به ایشان محول میشد و آن مرحوم هم در مسئولیتهایی که داشت تلاش فراوانی میکرد.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: