به‌روز شده در: ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۳
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۲۱۱۹
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۲
ما گرفتار یک بی‌تدبیری، بی‌توجهی، بی‌خیالی و کارنابلدی از سوی فرماندهان جنگ اقتصادی در داخل و مدیریت جنگ اقتصادی با دشمن هستیم و آن‌ها حاضر نیستند براساس نقشه‌های اقتصاد مقاومتی عمل کنند.

محمدکاظم انبارلویی- ایران هفدهمین اقتصاد دنیا براساس گزارش رسمی نهادهای بینالمللی رصدکننده اقتصاد کشورهاست! بازارها مملو از کالاست. گمرکات پر از کالاهای وارداتی و صادراتی است. ما گرفتار یک جنگ ظالمانه اقتصادی با آمریکا و اروپا هستیم، همانها که در هشت سال دفاع مقدس، سلاح و مهمات و کمکهای لجستیک و اطلاعات در اختیار دشمن بعثی قرار دادند تا ملت ایران را نابود کنند. آنها حتی از دادن سلاحهای شیمیایی به این دیکتاتور سفاک پرهیز نکردند.

ما گرفتار یک بیتدبیری، بیتوجهی، بیخیالی و کارنابلدی از سوی فرماندهان جنگ اقتصادی در داخل و مدیریت جنگ اقتصادی با دشمن هستیم و آنها حاضر نیستند براساس نقشههای اقتصاد مقاومتی عمل کنند.

مالیه عمومی تعطیل است. به تبع آن وظایف دولت و بانک مرکزی در صیانت از ارزش پولی ملی هم تعطیل است! حتی دولت در اعلام کسری ابرازی بودجه صادق نیست. به عنوان مثال، مصوبه هیئت دولت مبنی بر عدم تحقق درآمدهای نفتی بودجه در سال ۱۳۹۷ با اسناد مثبته خزانه و بانک مرکزی مطابقت ندارد.

تدوین بودجه ۱۴۰۰

این روزها دولت و مجلس به فکر تدوین بودجه ۱۴۰۰ کل کشور هستند. سخن از اصلاح ساختار بودجه است، اما بحثها و رایزنیها در مورد اصلاح ساختار بودجه اصلا ناظر به ساماندهی مالیه عمومی نیست. بیشتر بحثها ناظر به کنترل هزینههاست که کار درستی هم هست، اما حتی نیمنگاهی به موضوع حصول درآمدهای دولت وفق اصول ۴۵، ۴۴، ۳۲ و ۴۹ قانون اساسی و عملیاتی کردن ماده ۱۰ و ۱۱ قانون محاسبات عمومی نیست.

۴۰ سال است اصلاح مالیه عمومی و نقش آن در جنگ اقتصادی و ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور مغفول مانده است. ۴۰ سال است بودجه کل کشور با اسناد حکمرانی در قانون اساسی نمیخواند. این وسط یک عدهای در سامانه مالیه عمومی اخلال میکنند. بودجه کل کشور، یک سند حسابداری است که با اسناد حکمرانی ما در قانون اساسی در باب اقتصاد مطابقت ندارد. این سند اگر درست بود، باید در این ۴۰ سال جواب میداد. اصلاح ساختار بودجه، مطالبه اصلی مردم و رهبری است. باید مجلس انقلابی پاسخ درست به آن بدهد. بودجه هرساله در وقت اضافی به مجلس میآید. روال غلطی برای رسیدگی به بودجه در مجلس وجود دارد که باید عوض شود. شورای نگهبان از باب رعایت شرع و قانون اساسی از همین ابتدا باید در جریان شکلگیری بودجه قرار گیرد. اگر این رویکرد صورت نگیرد، در بر همان پاشنهای میچرخد که کسری دولت اجتنابناپذیر و سقوط ارزش پول ملی اجتنابناپذیرتر مینمایاند.

وزارت خزانهداری کل آمریکا اکنون مشغول «جنگ ارزی» با ماست. «جنگ ارزی» بخشی از «جنگ اقتصادی» و مقوله تحریمهای فلجکننده اقتصادی است. آیا دولت ما، مجلس ما، دستگاه قضائی و دیگر مسئولان امنیتی ابعاد این جنگ را درک میکنند و در جبهههای آن و خطوط آتشی که مبادله میشود، حضور دارند؟

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: