به‌روز شده در: ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۳
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۲۱۱۳
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۸
سرمقاله
گروهی از اصلاح‌طلبان انسان‌های شریف و قابل احترامی هستند که در تفکر و عمل پایبند ارزش‌ها و اصول انقلابند و در جهت تقویت ولایت و رهبری نظام حرکت می‌کنند. البته در برخی از فروع نظر خاص دارند.

حسین انواری- در حدود 40 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عناوین مختلفی برای طبقهبندیهای سیاسی مطرح شدهاند که صوری بودند و نمیتوانند به صورت اساسی بیانگر اندیشه و طرز تفکر و مشی آنها باشند. عنوان اصلاحطلبی یکی از آنهاست. گروهی از اصلاحطلبان انسانهای شریف و قابل احترامی هستند که در تفکر و عمل پایبند ارزشها و اصول انقلابند و در جهت تقویت ولایت و رهبری نظام حرکت میکنند. البته در برخی از فروع نظر خاص دارند.

دائماً در حال مقابله با نظام

مشی گروه دیگری از اصلاحطلبان نفاق است و تفکر و عملشان بر هم منطبق نیست. بعضاً سعیشان به طرق مختلف در جهت تخریب پایههای نظام اسلامی است. این گروه اعتقادی به مبانی انقلاب اسلامی که حضرت امام خمینی(ره) عرضه کرده است ندارند، ولایتفقیه را قبول ندارند. دائماً در حال مقابله با نظام اسلامی و تحریک افکار عمومی علیه مقدسات کشور هستند. تلاششان ایجاد نارضایتی عمومی و گسست اجتماعی است. به عبارت دیگر اینها مردمسالاری دینی را قبول ندارند و دموکراسیهای غربی را که قابل تحقق نیست در ذهنشان میپرورانند.

این طیف مورد توجه دشمن خارجی است و دشمن خارجی برای تحقق اهداف خصمانهاش از این طیف یارگیری و از آنها استفاده میکند. اینها دو نوع هستند. عدهای رسماً مزدور و حقوق بگیر دشمن خارجی هستند و عدهای هم بدون دریافت دستمزد آب به آسیاب دشمن میریزند و افکارشان بهگونهای است که دشمن خارجی میتواند از آنها استفاده کند.

نفوذ در حوزهها و مراجع تصمیمسازی

نقش اینها در فضاسازی و سرگرم کردن افکار عمومی و نفوذ در حوزهها و مراجع تصمیمسازی و تصمیمگیری است تا بتوانند ذهن تصمیمگیرندگان را منحرف کنند. شعارهایشان اغفالکننده مردم است. اینها بدبینی را در افکار عمومی تزریق میکنند. قدرتطلبی و سوء استفاده شخصی و جناحی از مسئولیتهایی که تصاحب کردهاند و استفاده از رانت از ویژگیهای اینهاست.

متأسفانه این گروه نقش مؤثری در ایجاد وضعیت امروز کشور دارند. اینها برای حمایت از رئیسجمهور فعلی تلاش کردند افکار عمومی را اغفال کنند و به سمت اخذ رأی نامزد مد نظرشان برای ریاست جمهوری سوق بدهند. الان که کاروان اجرا در گل مانده است و نارضایتی مردم ایجاد شده است، همینها دارند کنار میکشند و پروژه عبور از رئیسجمهور را کلید زدهاند و به انحای مختلف با طرح عدم شرکت در انتخابات بعدی و استعفای رئیسجمهور، با افکار عمومی بازی میکنند.

در نهایت هدفشان ایجاد نارضایتی مردم است تا مردم علیه فضای انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی به نفع گرایش به غرب طغیان کنند. آمال و آرزوی این گروه رسیدن به مدینه تزیین شده غرب است.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: