logo
کد خبر: ۳۱۹۷۵
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۷
حزب موتلفه اسلامی از شورای نگهبان خواست؛
در مفهوم رجل مذهبی-سیاسی و ارائه تعریفی جامع در این زمینه و در این مقطع از حیات طیبه جمهوری اسلامی ضروری به نظر می‌آمد بر همین مبنا دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با تقدیم نامه‌ای به شورای نگهبان که مسئولیت تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارد، خواستار ارائه تعریفی جامع از این قید مهم شد، با تفسیر رجل سیاسی و مذهبی، افراد واجد شرایط برای حضور و احراز پست ریاست جمهوری کاهش می‌یابد و همین مقوله سبب می‌شود تا نهادهای تأیید صلاحیت و نظارت فرصت و فراغت بیشتری برای مسئولیت خود داشته باشند.
دیماه سال 96 بود که تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری در جلسه شورای نگهبان به تصویب رسید. مطابق این تعاریف رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدها به معنای انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی فرد است که از برجستگی ویژهای برخوردار باشد به گونهای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند، بر همین اساس تعاریف دیگری نیز از رجل سیاسی و شرایط احراز این پست مهم و کارآمد ارائه شده است.

با این وجود لزوم مداقه در مفهوم رجل مذهبی-سیاسی و ارائه تعریفی جامع در این زمینه و در این مقطع از حیات طیبه جمهوری اسلامی ضروری به نظر میآمد بر همین مبنا دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با تقدیم نامهای به شورای نگهبان که مسئولیت تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارد، خواستار ارائه تعریفی جامع از این قید مهم شد، با تفسیر رجل سیاسی و مذهبی، افراد واجد شرایط برای حضور و احراز پست ریاست جمهوری کاهش مییابد و همین مقوله سبب میشود تا نهادهای تأیید صلاحیت و نظارت فرصت و فراغت بیشتری برای مسئولیت خود داشته باشند.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: