به‌روز شده در: ۰۲ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۷
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۱۹۵۸
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۶
حسن لاسجردی مطرح کرد:
ترامپ در بحث‌های بیمه، مسائل داخلی و اشتغال در امریکا به علت شیوع کرونا و تبعات منفی آن و بحران اقتصادی جهانی چندان نمی‌تواند مانور بدهد. در مورد روابط خارجی و مسائل کشورهای ایران، کره شمالی، اروپا و چین تقریباً همگی برای ترامپ بدون نتیجه ماند. لذا او نیازمند برگ برنده برای انتخابات است. می‌توان گفت کشورهای عربی با این کارشان بزرگ‌ترین کمک را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری امریکا به ترامپ می‌دهند.
عادیسازی روابط بحرین با رژیم صهیونیستی واکنشهای متعددی را در سطح منطقه و بینالملل به دنبال داشت. خبرنگار نما پیرامون سکوت کشورهای عربی در این خصوص و هدف از این عادیسازی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری امریکا با حسن لاسجردی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی گفتگو کرد که در ادامه متن آن را میخوانید.

چرا کشورهای عربی در مقابل عادیسازی روابط بحرین با رژیم صهیونیستی سکوت کردند؟

در کشورهای عربی فرآیندی از طریق قدرتهای بزرگ، بهویژه امریکا و برخی کشورهای اروپایی به وجود آمده که اصطلاحاً معروف به فرآیند صلح است و تلاش میشود مناسبات اقتصادی، سیاسی و تا حدود زیادی مناسبات امنیتی این کشورها را با رژیم صهیونیستی مرتبط کند، لذا اگر در حال حاضر با سکوت برخی کشورهای عربی در مورد اصلاح یا ایجاد روابط با رژیم صهیونیستی مواجهیم به خاطر پیوندهایی است که در منطقه ایجاد شده است و تلاش میشود کشورهای عربی را بترسانند از اینکه بدون روابط با امریکا، رژیم صهیونیستی و جهان غرب آنها نمیتوانند به حیاتشان ادامه دهند و روی پایشان بایستند. به زبان سادهتر همان جمله معروفی است که ترامپ مدتها پیش در باره کشورهای عربی گفته بود که اگر به کشورهای عربی کمک نکنیم اینها نمیتوانند دو هفته روی پایشان بایستند.

چرا؟

این نوع ادبیات و واژهسازی و خیالسازی برای کشورهایی که پشتوانه مردمی ندارند و حکومتهایشان موروثی است و متکی به ثروت خدادادی است و میخواهند همه را با پول، ثروت و انگیزههای مالی جذب و جلب کنند، بهطور حتم میتواند مسئلهآفرین باشد. لذا کشورهای عربی در فضای فعلی با فشار امریکا و برخی کشورهای اروپایی و بعضاً کشورهای عربی بزرگ در تلاش برای عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند. گرچه این عادیسازی مال امروز نیست و بالغ بر سه دهه است که دارند تلاش میکنند، اما آنچه مسلم است این است که برخی از دولتهای عربی نماینده ملتشان نیستند و لذا نباید خیلی نگران باشیم، چون به هر صورت مخالفتهای امتهای عربی با رژیم صهیونیستی همچنان پا بر جاست.

هدف اصلی این عادیسازی روابط با توجه به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری امریکا چیست؟

اگر این اتفاق بیفتد ترامپ میتواند از آن به عنوان برگ برنده در تحولات انتخابات ریاست جمهوری امریکا استفاده کند، چون ترامپ تلاش زیادی میکند که در مقابل فشار رقیب برگهای برندهای را ارائه کند تا اینها بتوانند برایش رأی بیاورند. او در جریان اقتصاد خیلی تلاش کرد، ولی شیوع بیماری کرونا و وضعیت ایجاد شده تمامی یا بیشتر دستاوردهای ترامپ را بر باد داد. در بحث امنیت امریکاییها هنوز دارند هزینه حضور نظامیشان را در منطقه میدهند. ترامپ در بحثهای بیمه، مسائل داخلی و اشتغال در امریکا به علت شیوع کرونا و تبعات منفی آن و بحران اقتصادی جهانی چندان نمیتواند مانور بدهد. در مورد روابط خارجی و مسائل کشورهای ایران، کره شمالی، اروپا و چین تقریباً همگی برای ترامپ بدون نتیجه ماند. لذا او نیازمند برگ برنده برای انتخابات است. میتوان گفت کشورهای عربی با این کارشان بزرگترین کمک را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری امریکا به ترامپ میدهند.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: