کد خبر: ۳۱۹۲۸
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۴
پرسش: چرا روزنامه ایران که ارگان دولت است به بهانه تاریخ دارد غیرمستقیم تبلیغ اقدامات ظاهر پسند دوران پهلوی از رضاخان تا محمدرضا را مطرح میکند و تاریخ واقعی و خیانت های این دو عامل بیگانه را نمی نویسد؟

شما : شما مستقیم به روزنامه ایران و دفتر رئیس جمهور تلفن بزنید و نظر خود را بگوئید. دیگران هم همین سوال را دارند. به نظر ما اگر قرار است تاریخ گذشته بازگو شود باید خدمت و خیانت در کنار هم آورده شود.

پرسش: اخیراً روزنامه همشهری نیز به عنوان تاریخ ۴ صفحه رنگی به رویدادهای دوران پهلوی اختصاص داده و از تقی زاده فراماسونر انگلیسی و عامل قرارداد ننگین نفت در دوران رضاشاه به عنوان سیاستمدار و چهره سیاسی یاد کرده است. چرا در زمانی که رسانه های بیگانه تبلیغ سلطنت و خاندان پهلوی را می کنند این روزنامه در اختیار شهرداری تهران این کار را میکند؟

شما : ایراد شما وارد است. بالاخره نظر شما با اصلاحطلبانی که شهرداری و شورای شهر فعلاً در اختیار آنها است ، متفاوت است.

پرسش:هم زمان روزنامه اصلاح طلب شرق و روزنامه ایران از تقی زاده عامل قرارداد ننگین نفت با انگلیس و نوکر انگلیسیها و قاتل شهید سید عبدالله بهبهانی در دوران مشروطه به عنوان سیاستمداری فعال در مشروطه و پس از آن یاد میکنند، چرا واقعیت را نمینویسند؟

شما : از خودشان بپرسید. برخی نشریات اصلاحطلب سابقه بیشتری در طرح فراماسونرهایی چون فروغی و امثال او دارند. به یاد داشته باشید روشنفکران تجددخواه غربگرا در آغاز از رضاشاه حمایت همه جانبه میکردند و بهترین آنها که مهندس بازرگان بود در پاریس در سال ۵۷ به امام اصرار می کرد شاه بماند و سلطنت کند و دولت را دیگران اداره کنند و انقلاب نشود.

پرسش: برایان هوک که یک آمریکایی ضد ایران بود چرا ناگهان کنار گذاشته شد این علامت تغییر سیاست آمریکا در برابر ایران است؟

شما : استراتژی آمریکا و غرب درباره ایران براندازی نظام مستقل ایران اسلامی است ، این تغییرها تاکتیکی هستند.

برچسب ها: حزب موتلفه
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: