به‌روز شده در: ۰۲ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۷
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۱۷۵۰
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۱
جریان تحریف می‌کوشد شکست و افول امریکا به جامعه و خواص تأثیرگذار ما منتقل نشود. تنها یکی از اصول این جریان بزرگ‌نمایی قدرت دشمن و کوچک‌نمایی قدرت داخلی است. همان جمله‌ معروف ظریف وزیر امور خارجه ایران در مورد قدرت نظامی امریکا که اگر بخواهد در یک دقیقه...
محمد کرمیراد- اساساً پروژه شکست تحریم از طریق برجام و مذاکره بر مبنای یک تحریف بزرگ بود که به نظام و مردم ما تحمیل شد. تحریف بزرگی که امریکا را کدخدای جهان میدانست و دموکراتها را بهتر از جمهوریخواهان معرفی کرد. جریان تحریف با تبلیغ اینکه مشکل اصلی اقتصاد کشور ناشی از تحریم است مسیر صلاح و پیشرفت کشور را فقط در مذاکره و پیوند با غرب تعریف میکند. این تفکر و اندیشه، اقتصاد مقاومتی را اقتصاد ریاضتی و مخالفین برجام و مذاکره را همسو با صهیونیستها معرفی میکند و در این میان اصرار و تأکید زیادی به ادامه برجام دارد.

اظهار امیدواری رسمی و همچنین بزک کردن اینستکس و ایجاد امیدواری کاذب و انتظار خسارتبار برای به روی کار آمدن مجدد دموکراتها در امریکا بخش دیگری از برنامههای فعلی جریان تحریف در داخل ایران است.

تحریف آینده

در بعد دیگر سیاست داخلی بیشک بزرگترین پروژه تحریف توسط اصلاحطلبان با تاکتیک فاصلهگذاری از دولت اعتدال و کارنامه حسن روحانی همچون استاد گرامیاش هاشمی رفسنجانی برای کسب انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و معرفی مجدد خود به عنوان ناجی تحریم در کشور خواهد بود.

جریان تحریف یک ضلع قدرتمند در خارج از کشور دارد. صدها رسانه فارسی زبان متعلق به امریکاییها، انگلیسیها، آلمانیها، فرانسویها، سعودیها، منافقین، اصلاحطلبان فراری، سلطنتطلبها، تجزیهطلبان، قومیتگراها و... بخشی از جریان تحریف خارج از ایران است.

نقش غربی ها در تحریف

پروژه تحریف بهقدری سطح بالایی دارد که مسئولین دولتهای غربی خود بخشی از بازیگران اصلی این عرصه مهم و پیچیده هستند.

اساساً پشت مذاکره امریکا با ایران و برخی کشورهای غربی یک پروژه تحریف بینالمللی قرار داشته است. پروژهای که ایران را در وهله اول در افکار عمومی به عنوان کشوری معرفی کرد که به دنبال ساخت سلاح هستهای است. سپس در پی آن تحریمها را آغاز و در نهایت عدهای را در داخل کشور برای رفع خیالی تحریمها به بهانه مذاکرات با خود همراه کرد.

جملات اغواگرایانه مسئولین دولتهای غربی بخشی از پروژه تحریف است. به عنوان نمونه دهها جمله از رؤسای جمهور، وزرای خارجه و رؤسای سازمانهای اطلاعاتی غربی در چند سال اخیر میتوان یافت که آنها روش حل واقعی تحریم را معطوف به انجام مذاکره همراه با تعلیق برنامه هستهای ایران میدانستند و در تبلیغات رسانهای به آن میپرداختند. در عمل ملاحظه کردیم که هیچ اتفاقی نیفتاد و در حقیقت این حضرات از ابتدا در حال بازتعریف نوعی تحریف بودند.

اصول جریان تحریف

جریان تحریف میکوشد شکست و افول امریکا به جامعه و خواص تأثیرگذار ما منتقل نشود. تنها یکی از اصول این جریان بزرگنمایی قدرت دشمن و کوچکنمایی قدرت داخلی است. همان جمله معروف ظریف وزیر امور خارجه ایران در مورد قدرت نظامی امریکا که اگر بخواهد در یک دقیقه...

یکی دیگر از اصول جریان تحریف دادن آدرس غلط برای شکست دشمن و تکمیل پازل دشمن برای شکست ملت بزرگ ایران اسلامی است.

با قطعیت باید اذعان کرد که خیانت جریان تحریف داخلی به مراتب از دشمنی جریان خارجی آن تأثیرگذارتر و جرم آن بالاتر است. اساساً اگر تحریفکنندگان داخلی به عنوان آتشبیاران معرکه نباشند، تحریفکنندگان خارجی نمیتوانند کاری از پیش ببرند.

با این اوصاف تحریف یک پروژه کلان و صد البته اصلیترین پروژه دشمن و مهمتر از پروژه تحریم است. اصلیترین چهرهای که زودتر از همه جریان تحریف را شناخت و بیشتر از همه برای مقابله با آن پای کار آمد مقام معظم رهبری است. گذر زمان پیشبینیهای رهبر معظم انقلاب را به واقعیت تبدیل کرد و عامه مردم به این موضوع رسیدند که باغ گلابی که جریان تحریف نشان دادند سرابی بیش نبوده است و با ایمان به سخنان رهبر دلسوزشان در مقابل زیادهخواهیهای امریکا و عوامل داخلیشان محکم میایستند و نقشههای آنها را خنثی میکنند.

برچسب ها: محمد کرمی‌راد
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: