به‌روز شده در: ۰۲ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۷
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۱۷۴۸
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۸
حنیف غفاری:
غفاری با تأیید اینکه عده‌ای که در داخل کشور از اظهارات امثال بایدن حمایت می‌کنند در جریان تحریف قرار دارند گفت: تحریف فقط این نیست که توانایی‌های داخلی خودمان و واقعیت‌های داخل را تحریف کنیم. بخشی از تحریف ناظر به جریان‌های بیرونی است مثل حزب دموکرات امریکا و ترویج تصویری کاذب و مجازی از آنهاست
حنیف غفاری، کارشناس مسائل سیاسی پیرامون اظهارات اخیر جو بایدن مبنی بر اینکه چنانچه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا پیروز شود امریکا به برجام باز خواهد گشت به خبرنگار نمانیوز گفت: هرچه به انتخابات ریاست جمهوری امریکا نزدیکتر میشویم جو بایدن، اطرافیان و مشاورانش سیگنالهایی را در باره سیاست خارجی امریکا و برجام و دیگر توافقاتی که ترامپ از آنها خارج شده است اعلام میکنند. آنها سعی دارند به افکار عمومی، خصوصاً مردم امریکا القا کنند جو بایدن و دموکراتها متفاوت از ترامپ و جمهوریخواهان هستند.

* دموکراتها واقعاً نمیخواهند به برجام برگردند

وی در ادامه گفت: نکته اصلی این است که دموکراتها واقعاً نمیخواهند به برجام برگردند. اتفاقاً مشاوران بایدن طی ماههای گذشته این موضع را اعلام کرده بودند که اگر بخواهیم به برجام برگردیم امتیازی از ایران میگیریم و بعد به برجام برمیگردیم.

این کارشناس مسائل سیاسی مطرح کرد: ممکن است دموکراتها تاکتیکی را به کار ببرند و در قالب اظهارنظر اعلام کنند که اگر در انتخابات پیروز شویم به برجام برمیگردیم، ولی واقعیت این است که هیچ محدودیت و تحریمی علیه ایران را لغو نخواهند کرد و عملاً تعلیق عملیاتی تحریمهای یکجانبه امریکا را منوط میکنند به اینکه ایران حاضر شود به درخواستهای غیرمعقول آنها پاسخ بدهد.

* درخواستهای غیر معقول امریکا از ایران

وی در خصوص درخواستهای غیر معقول امریکا از ایران بیان کرد: درخواستهای چهارگانه و غیرمعقول امریکا از ایران همانهایی است که دولت ترامپ از ایران داشته است؛ یکی دائمی شدن محدودیتهای هستهای ایران که طبق برجام باید سال 2025 برداشته شوند؛ دیگری اعمال محدودیت در تعداد و میزان موشکها و آزمایشهای موشکی و کاهش توان دفاعی ایران، سومین مورد بحثهای منطقهای و ارتباط ایران با گروههای مقاومت و مورد چهارم بازرسیهای نامحدود و غیرمعقول آژانس از تمامی اماکن کشور از جمله اماکن نظامی است.

غفاری افزود: در سطح کلان دموکراتها و جمهوریخواهان یک هدف را در قبال ایران دنبال میکنند و هر دو در براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران و اعمال استراتژی فشار حداکثری علیه ایران متفقالقول هستند، اما تاکتیک دموکراتها در تحقق این هدف پیچیدهتر از دولت ترامپ است.

* ریشه استقبال عدهای در داخل از اظهارات بایدن

وی در خصوص استقبال عدهای در داخل کشورمان از اظهارات بایدن مطرح کرد: این امر ریشه در این موضوع دارد که متأسفانه آنها با مصرف حزبیشان به این قضیه نگاه میکنند، نه بر اساس منافع ملی و تصورشان این است که اگر بایدن پیروز شود و سیگنال بازگشت امریکا به برجام را بدهد، بحث مذاکره با امریکا در داخل ایران تقویت میشود و میتوانند از آن به عنوان اهرمی برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کشورمان که قرار است در بهار برگزار شود استفاده کنند.

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: مهم این است که کشورمان بازی دموکراتها و جمهوریخواهان را با دقت رصد کند. اساساً جمهوری اسلامی ایران امنیت خود را به انتخابات ریاست جمهوری امریکا گره نزده است. دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان هم نباید این کار را انجام بدهد، چون امریکا و متعاقباً اتحادیه اروپا وقت کافی داشتهاند که امتحانشان را در این زمینه پس بدهند. ضمن اینکه آنها در این امتحان مردود شدهاند.

* حامیان داخلی بایدن در جریان تحریف قرار دارند

وی اظهار کرد: دادن فرصت دو باره به امریکا و اروپا و اینکه عدهای در داخل کشورمان فریب آنها را بخورند برای منافع ملی ما مضر خواهد بود و در اقتصاد و سیاست خارجی کشورمان تأثیرات سوء خواهد داشت.

غفاری با تأیید اینکه عدهای که در داخل کشور از اظهارات امثال بایدن حمایت میکنند در جریان تحریف قرار دارند گفت: تحریف فقط این نیست که تواناییهای داخلی خودمان و واقعیتهای داخل را تحریف کنیم. بخشی از تحریف ناظر به جریانهای بیرونی است مثل حزب دموکرات امریکا و ترویج تصویری کاذب و مجازی از آنهاست، بهگونهای که افکار عمومی تصور کنند دموکراتها گروهی کاملاً صلحطلب و پایبند به قوانین بینالمللی هستند و خواهان برداشته شدن تحریمها علیه ایران و فشارها از روی ما هستند. در صورتی که واقعیت چنین نیست و این تصاویر کاذب و مجازی بهشدت خطرناکند.


 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: