به‌روز شده در: ۳۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۳
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۱۷۴۳
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۸
سرمقاله
بالا بردن بینش ملت ایران از راه‌های مقابله با تحریف است. لازم است رسانه‌های ما اخبار و تحلیل‌های درست را به مردم برسانند و تلاش‌های جریان تحریف را خنثی كنند.
حسین انواری- جریان تحریف تلاش میکند به اتاق فکر ملت ما نفوذ کند و باعث اختلال بینشی شود تا تمیز سره از ناسره صورت نگیرد. گاهی اوقات جریان تحریف صحیح و ناصحیح را مخلوط میکند. نظیر عملکرد رسانههای معاند که دو خبر درست میدهند و در کنارش خبرهای نادرست با تحلیلهای آنچنانی ارائه میکنند تا بتوانند در نظام بینشی و تفکر مردم ایران اختلال ایجاد کنند.

تحریف ابزار روانی سلطهگری

تحریف ابزار روانی سلطهگری است. یکی از ابزارهای سلطه برای رسیدن به اهدافش تحریف و بازی رسانهای است. جنس تحریف نرم است و روی افکار ملتها کار میکند و به تخریب فرهنگی میپردازد. جریان تحریف مانع دسترسی به اطلاعات درست میشود. از اینرو تحریف در مقوله رسانه و بازیهای رسانهای قرار میگیرد. لازم به ذکر است یکی از عوامل تفرقه بین مسلمانان همین جریان تحریف است.

تحریف و تحریم دو روی یک سکه و به هم پیوسته هستند. نتیجه‌‌اش ایجاد یأس و ناامیدی در مردم و بیتفاوتی آنهاست. وقتی ملت بیتفاوت شد نسبت به ارزشها حساسیت نشان نمیدهد و در برابر تهاجم نظام سلطه و مزدورانش هیچگونه مقاومتی نمیکند. مردم تحت تأثیر جریان تحریف کمکم به سمت نظام سلطه تمایل پیدا میکنند، چون در ذائقهشان نظام سلطه را شیرین و ارزشهای اسلامی را تلخ کردهاند. در حال حاضر سلطهگران و در رأس آن آمریکای جنایتکار همین کار را میکند.

عملکرد تحریف

جریان تحریف بر عزم و اراده ملتها تأثیر میگذارد و مقاومت آنها را در برابر فشارهای دشمن در هم میشکند. دشمن از یک سو به ملت ما فشار میآورد تا او را تسلیم کند. از سوی دیگر با تحریف و ایجاد دگرگونی در بینش ملت در نظام فکری او نفوذ میکند. دشمن با تحریم مردم ما قصد دارد آنها را از پا در بیاورد و مقاومتشان را از بین ببرد. بنابراین تحریف از یک طرف سستی در عزم و اراده ملت به وجود میآورد و از طرف دیگر مقاومت در برابر تحریمها را کاهش میدهد و مثل موریانه به درون اذهان عمومی رخنه میکند و موجب میشود باورها تولیدات تحریف را بپذیرند. در این صورت اهداف دشمن تأمین میشود.

جهتگیری تحریف زدودن تفکر سالم

اگر جهتگیری تحریف زدودن تفکر سالم است درمانش اصلاح تفکر است. راه مقابله با جریان تحریف افزایش بصیرت است. باید اطلاعات و اخبار را از کانالهای درست دریافت کنیم و از صحت و درستی اخباری که به دستمان میرسد در تعامل با صاحبنظران و افراد مورد اعتماد و اهل فن مطمئن شویم. به اخبار و مطالبی که تولیدکنندگان آنها مشخص نیستند به دیده اعتماد و اطمینان نگاه و بر اساس اینگونه اخبار موضعگیری نکنیم و تسلیم جریان تحریف نشویم.

بالا بردن بینش ملت ایران از راههای مقابله با تحریف است. لازم است رسانههای ما اخبار و تحلیلهای درست را به مردم برسانند و تلاشهای جریان تحریف را خنثی کنند.

برچسب ها: انواری
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: