logo
کد خبر: ۳۱۶۷۴
تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۷
سرمقاله
دولت وظیفه دارد کسب و کارهای خرد و خانگی را در اولویت‌های برنامه خود قرار دهد و حمایت‌های خودش را به صورت جدی برای پایدارسازی مشاغل خانگی اعمال کند
حسین انواری- یکی از راههای برونرفت از معضلات اقتصادی کشور اهتمام به توسعه کارآفرینی است. مردم به عنوان موتور محرکه توسعه کارآفرینی نقشی اساسی دارند. در کارآفرینی محور تولید است. با توسعه تولید و پررنگتر کردن نقش مردم در این عرصه و به میدان آوردن ظرفیتهای مردم، به همراه کارهای دیگری که باید انجام دهیم میتوانیم جایگاه رفیعی برای کارآفرینی در کشور داشته باشیم.

کار و تولید فرهنگ و تکلیف دینی

رفتارهای کارآفرینانه بهوسیله تشویق در کسب و گسترش مهارتها و آموزشهای فنی و حرفهای رشد میکند. کار و تولید فرهنگ و تکلیف دینی است و باید ترویج و تقویت شود.

در مشاغل خانگی باید از تمامی ظرفیتهای اعضای خانواده استفاده شود. با گسترش مشوقهای لازم میتوان قوای چند بازده و توانمندیهای جدید را در خانوادهها در عرصه مشاغل خانگی به کار گرفت.

دولت وظیفه دارد کسب و کارهای خرد و خانگی را در اولویتهای برنامه خود قرار دهد و حمایتهای خودش را به صورت جدی برای پایدارسازی مشاغل خانگی اعمال کند. این حمایتها میتوانند به صورت پرداخت وامهای کمبهره و ایجاد تسهیلات در عرضه محصول باشند و زمینههای راحتی را برای صادرات محصولات فراهم کنند. دولت گرههایی را که در فروش محصولات اینگونه مشاغل هست باز کند. شهرداریها مکانهایی را برای عرضه این محصولات در اختیار تولیدکنندگان این مشاغل قرار بدهند. دولت به اینگونه تولیدکنندگان وامهای کمبهره برای تهیه ابزار کار بدهد و زمینههای صادرات را که میتواند ارزشافزوده داشته باشد ایجاد کند.

آموزشهای فنی و حرفهای

دولت زمینه آموزشهای فنی و حرفهای را فراهم کند که همین امر در جهت تقویت کسب و کارهای خانگی نقش اساسی دارد.

در مشاغل خانگی دو نکته مهم وجود دارد، یکی اینکه همه اعضای خانواده درگیر شوند و دیگر اینکه تولیدات اینگونه مشاغل با شرایط زمان منطبق باشد. یعنی باید محصولاتی تولید شوند که بازار فروش داشته باشند. در مشاغل خانگی توجه به درآمدزایی افزونتر اهمیت زیادی دارد. ارائه تسهیلات در بازاریابی و عرضه تولیدات مشاغل خانگی در حمایت از این کسب و کارها بسیار مؤثر و مهم است.

باید در آموزشهای مهارتی و فنی و حرفهای سرمایهگذاری کرد. ظرفیتها و مزیتهایی در مناطق مختلف کشور در مواد اولیه و سابقه کار تاریخی در تولید محصولات مختلف وجود دارند که میتوانند نقش عمدهای را در توسعه مشاغل خانگی ایفا کنند.

زنان نقش محوری

ارتقای بهرهوری و افزایش کیفیت و کمیت محصولات در این مشاغل حائز اهمیت است. لازم است مناطق کمتر برخوردار کشور تسهیلات بیشتری بگیرند تا استعدادهایی که در این مناطق هستند در عرصه مشاغل خانگی شکوفا شوند. طبعاً در اشتغالات خانگی زنان، بهخصوص زنان سرپرست خانوار نقش محوری دارند. اهتمام به شرایط زیست اینها و حل مشکلات فرزندانشان و محیط کار این زنان و سایر مشکلاتشان در بروز و ظهور و بالفعل در آمدن ظرفیتهای بالقوه آنها در عرصه تولیدات خانگی بسیار مؤثر است. دولت با تشکیل اتحادیههای بزرگتر که از مردم تشکیل شدهاند به صادرات تولیدات مشاغل خانگی و ارزآوری کشور کمک مهمی خواهد کرد.


برچسب ها: حسین انواری
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: