logo
کد خبر: ۳۱۶۵۱
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۵
مجلس پس از تصویب مصوبه‌ای باید با تعامل با قوه مجریه پیگیر اجرای آن باشد و موانع، ضعف‌ها و تنگناهای قانونی آن را رفع کند. اینکه وزرا از مجلس رأی اعتماد می‌گیرند به این معناست که آنها توانمندی اجرای مصوبات و قوانین را دارند و می‌توانند سکاندار اجرای قوانین در بخش خودشان باشند.
حسین انواری- قوای مقننه، مجریه و قضائیه هر کدام عهدهدار بخشی از مسائل و تکالیف نظام هستند و باید بتوانند با هماهنگی بسیار منظم خروجیای داشته باشند که منافع مردم را تأمین کنند. اگر مجلس برای خودش قانون بگذارد و قوه مجریه و قوه قضائیه هم برای خودشان عمل کنند، به اهداف عالیه نظام نمیرسیم، زیرا این سه قوه در حکم واحدند و اداره کشور به اینها سپرده شده است. اینها بایستی بهگونهای همافزایی و تعامل کنند که بتوانند اهداف تعریف شده نظام را محقق سازند.

حکم شرعی

وقتی مصوبات مجلس شورای اسلامی از مسیر شورای نگهبان عبور میکنند، حکم شرعی هستند و وقتی ابلاغ میشوند قوه قضائیه و قوه مجریه موظف به اجرای آن هستند. اگر بخواهند در اجرا تعلل کنند یا آن را نادیده بگیرند در واقع حکم شرعی را معطل گذاشتهاند و اهداف نظام هم تأمین نمیشود. این امر مستلزم هماهنگی منسجم در چگونگی اجرای این مصوبات و مشکلات در اجراست. گاهی مجلس مصوبهای را میگذراند که در اجرا با مشکلاتی مواجه میشود. قوا باید بیایند و تعامل کنند که راهحل برونرفت این مشکل در اجرا چیست. همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند گاهی ایدهآلها و آرزوها در مصوبات اعمال میشود که در کشور ظرفیت اجرای آن وجود ندارد. اینها مسائلی است که باید در این تعامل به آنها نگاه شود تا اجرای مصوباتی ادامه یابند که ظرفیت و صلاح کشور اجازه میدهد. برخی مصوبات هم هستند که از زمان اجرای آنها گذشته و موضوع تغییر شکل یافته است که قانون باید اصلاح شود.

پیگیری اجرا

مجلس پس از تصویب مصوبهای باید با تعامل با قوه مجریه پیگیر اجرای آن باشد و موانع، ضعفها و تنگناهای قانونی آن را رفع کند. اینکه وزرا از مجلس رأی اعتماد میگیرند به این معناست که آنها توانمندی اجرای مصوبات و قوانین را دارند و میتوانند سکاندار اجرای قوانین در بخش خودشان باشند.

همه اینها مستلزم ارتباط، هماهنگی و همافزایی قواست. قوا هر چند وقت یک بار باید در باره مشکلاتی که با آن مواجهند با هم تعامل و همدلی و برای برونرفت از این تنگناها راهگشایی کنند.


برچسب ها: حسین انواری
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: