logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۱۶۴۹
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۲
محمد کرمی‌راد:
با نقش نظارتی مجلس می‌شود از کاستی‌های دولت و ضعف‌هایی که در عمل به‌طور طبیعی به وجود می‌آیند جلوگیری کرد و مانع خسران و زیان مردم شد.
محمد کرمیراد، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی درباره نقش نظارتی مجلس به خبرنگار هفته نامه شما گفت: ابزارهای نظارتی مجلس سؤال، تذکر، تحقیق و تفحص و استیضاح هستند که نمایندگان مجلس در چهارچوب قانون بر اساس آئیننامههای داخلی مجلس از این وظیفه در مورد حق نمایندگی و حق شفافسازی از آنچه که اتفاق افتاده است استفاده میکنند. نمایندگان مجلس از این طرق باید وظیفه خود را نسبت به ضعفها و نارساییهای مشهود در دستگاه اجرایی کشور ایفا کنند.

حب و بغض مسائل سیاسی

وی خاطرنشان کرد: نمایندهای که بخواهد در حب و بغض مسائل سیاسی و جناحی تذکر بدهد و طرح سؤال کند راه به جایی نمیبرد.

این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی مطرح کرد: نماینده مجلس بایستی نسبت به اطرافیانش و اخباری که به دستش میرسد و موضوعاتی که در حوزه انتخابیهاش با آن مواجه است و مسائل مبتلا به جامعه و ضرورتها و اولویتها درک صحیحی داشته باشد. نمایندگان مجلس باید مراقبت کنند که از حب و بغضهایی که نسبت به سازمان یا اداره خاصی یا دستگاه اجرایی مطرح میشود، بپرهیزند.

وی افزود: نماینده مجلس باید با درایت و ظرافت برخورد کند و با بررسی و مطالعه دقیق به نقاط ضعف، ایرادها و اشکالات در دستگاه اجرایی برسد و با دست پر و با مدرک و سند موضوع را در مجلس مطرح کند.

کرمیراد تصریح کرد: اگر پشت طرح سؤال و مبنای تذکر نماینده مجلس دلایل قانعکننده و متقنی نباشد، هم وجهه خودش و هم وجهه مجلس را ضعیف نشان میدهد.

نقش نظارتی

وی اظهار کرد: با نقش نظارتی مجلس میشود از کاستیهای دولت و ضعفهایی که در عمل بهطور طبیعی به وجود میآیند جلوگیری کرد و مانع خسران و زیان مردم شد.

این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی اشاره کرد: نماینده مجلس با مطالعه دقیق و تیم کارشناسی مناسب و خوب در حوزه انتخابیهاش نسبت به جمعآوری اطلاعات ذیقیمتی که بایستی در اختیار داشته باشد و با نشست و جلسات متعدد با مدیران کل و رؤسای سازمانها و دستگاه اجرایی و حتی قضایی کشور میتواند در بعد نظارتی با چشم باز و نگاه واقعبینانه پیش برود.

وی در پایان به ضرورت وجود سیستمی قانونی برای نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس تأکید کرد و گفت: متأسفانه در مجلس دهم 92، 93 نفر از نمایندگان مجلس رد صلاحیت شدند، زیرا نظارت دقیق و قوی بر نمایندگان مجلس صورت نمیگیرد.
برچسب ها: محمد کرمی‌راد
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: