به‌روز شده در: ۲۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۹
logo
کد خبر: ۳۱۵۳۱
تاریخ انتشار: ۰۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۴
لازم است تحول در قوه قضائیه در چهارچوب قضای اسلامی شکل بگیرد و مبانی حقوقی، قانونی و قضایی آن اسلام فقه جواهری باشد، نه اسلام روشنفکری و نه تحت تأثیر قوه قضائیه غربی که در این سال‌ها هست و نه قوه قضائیه کشورهای کمونیستی که تابع تک حزبی کمونیستی هستند. همچنین تحت تأثیر قوه قضائیه‌های مادی‌گرا نباشد.

اسدالله بادامچیان- طبعاً تحول در قوه قضائیه مورد نظر آیتالله رئیسی و همه عزیزان است. مبنای این تحول بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و رهنمودهای مقام معظم رهبری در 14 خرداد سال 1399 است. باید در نظر داشته باشیم تحول با تغییر، اصلاح و ترمیم متفاوت است. تحول یعنی ساختار از حالت قبلی بیرون بیاید، اما در سه مفهوم دیگر ساختار به صورت بنیادین دگرگون نمیشود، بلکه صرفاً تغییراتی مییابد.

در چهارچوب قضای اسلامی

لازم است تحول در قوه قضائیه در چهارچوب قضای اسلامی شکل بگیرد و مبانی حقوقی، قانونی و قضایی آن اسلام فقه جواهری باشد، نه اسلام روشنفکری و نه تحت تأثیر قوه قضائیه غربی که در این سالها هست و نه قوه قضائیه کشورهای کمونیستی که تابع تک حزبی کمونیستی هستند. همچنین تحت تأثیر قوه قضائیههای مادیگرا نباشد.

تحول در نگرش قوه قضائیه به قضاوت و قضای اسلامی

تحول در قوه قضائیه باید در ابعاد مختلف پدید بیاید. اولین تحول باید در نگرش قوه قضائیه به قضاوت و قضای اسلامی ایجاد شود. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران باید بر مبنای تمدن نوین اسلامی بازنگری و براساس رهنمود مقام معظم رهبری در 14 خرداد تحول یابد. چنین قوه قضائیهای با آنچه در لیبرال دموکراسی غرب مرسوم است کاملاً متفاوت است. مبنای احکام در قوه قضائیه ما احکام الهی و حکمالله و قضای اسلامی است. قوه قضائیه جمهوری اسلامی باید کاملاً برخاسته از متن اسلام و فقه جواهری اسلام با نگاه و بینش امام خمینی و امام خامنهای باشد.

تشریفات زاید و معطلکننده قضایی

تحول دوم در تشریفات زاید و معطلکننده قضایی است. در نامهای که به ریاست محترم سابق قوه قضائیه نوشته بودیم گفتیم در قوه قضائیه هر کسی برای اینکه پروندهاش به جایی برسد باید 37 مرحله را طی کند. این فرآیند طولانی مشکل بزرگ مردم است. این تشریفات زاید و معطلکننده از معضلات بزرگ قوه قضائیه است و باید در این عرصه تحول پدید آید. یکی از تحولات لازم این است که در موارد غیر لازم و غیر ضروری برای رسیدگیهای طولانی قضایی هیئتهای حل اختلاف تبدیل به قاضی شوند و مردم همان اول به قاضی مراجعه کنند و قاضی همان جلسه اول حکم بدهد. اگر طرفین در جلسه اول بدون تشریفات به حکم قاضی راضی شدند قضیه تمام میشود و جلوی چند میلیون پرونده زاید که در حال حاضر در قوه قضائیه هست گرفته میشود. اگر طرفین به رأی قاضی راضی نشدند بدون هیچگونه تشریفات به قاضی دیگری برای تجدید نظر ارجاع داده شود. چنانچه نظر دو قاضی یکسان بود و طرفین هم راضی شدند که کار پایان مییابد. اگر طرفین راضی نشدند، یا در سیر طولانی رسیدگی به پرونده قرار بگیرند یا گروهی به این پرونده رسیدگی کنند. وقتی معلوم شد یکی از طرفین بدون علت زیر بار حکم قاضی نمیرود او باید هزینه دادرسی بعدی را بدهد. در این صورت کسی بیهوده اعتراض نمیکند. در این فرآیند زحمت ارباب رجوع کم میشود و تحول شکل میگیرد.

تحول در وکالتها

سومین تحول در وکالتهاست. در حال حاضر هر کسی که قصد دارد در قوه قضائیه پرونده تشکیل بدهد در بعضی دادگاه ها اجباری کنند که وکیل انتخاب کند، این روند غلط است. کسی که مسائل حقوقی را میداند نیازی ندارد وکیل بگیرد. گفته میشود فقط وکیل است که باید عرض حال و دفاعیه بدهد. اجبار به وکیل گرفتن باعث شده است وکلا پول زیادی بگیرند. به همین علت خیلی از قضات بهجای اینکه در مقام قضاوت بمانند وکیل میشوند. این روند دکانی است برای درآمدهای غیر صحیح و پول گرفتن برای حق و ناحق کردن است.

پول گرفتن

تحول چهارم در گرفتن پول است. در تظلم در اسلام حق نداریم از کسی پول بگیریم. نباید از فردی که تظلمخواهی کرده است پول گرفته شود. این فرد اگر پول نداشته باشد حقش را میخورند. اگر پول داشته باشد که باید مبلغی را که عادلانه نیست بدهد. چنانچه پرونده جلو رفت از کسی که بهرهمند بود پول بگیرند، ولی پول گرفتن از کسی که اموالش را بردهاند عدالت نیست. ممکن است در پایان به نفع او باشد و اموالش را برگردانند، اما چرا در روند قضایی باید چند ده میلیون تومان پول بدهد که تمبر باطل کند. این بیعدالتی آشکار است. کسی که در دادگاه محکوم شد باید بر اساس رأی دادگاه مبلغ را بپردازد، یا کسی که حقش را گرفت به قوه قضائیه کمک هزینه بدهد.

کاهش تعداد دفعات مراجعه

پنجمین تحول کاهش تعداد دفعات مراجعه به دادگاه است. تنها عایدی تعدد مراجعات خسته شدن قاضی و اربابان رجوع و طولانی شدن کار است.

حل مشکلات الکترونیکی کردن امور قضایی

آخرین تحول حل مشکلات الکترونیکی کردن امور قضایی است. الکترونیکی کردن امور قضایی مزایای زیادی دارد، ولی باید در نظر داشت اگر پیرمرد یا پیرزنی روستایی یا هر فردی که آشنا به امور الکترونیکی و اینترنت نیست شکایت داشته باشند، چه کنند. باید الکترونیکی کردن امور قضایی طوری باشد که قابل استفاده برای این افراد هم باشد.

در پایان لازم است خاطرنشان کرد قضاوتهای ما در مسائل بینالملل نیاز به همراهی و همکاری با مبانی قضایی دنیا دارد و این جدا از مسائل قضایی داخلی کشور است. تحول در قوه قضائیه باید در ابعاد مختلف اتفاق بیفتد. جامعه اسلامی بهراحتی میتواند با قضای اسلامی و قاضی اسلامی و تفاهم مردمی مسائل قضایی را حل کند.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: