به‌روز شده در: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۶
logo
کد خبر: ۳۱۳۲۵
تاریخ انتشار: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۱
محمدحسین شفیعی‌ها:
دبیر حزب مؤتلفه اسلامی در استان قزوین گفت: هر چه مسئولی از دنیاگرایی و اشرافی‌گری به‌دور باشد در مدیریتش موفق‌تر خواهد بود و رئیس مجلس هم از این قاعده مستثنی نیست و میرسلیم در مقایسه با سایر کاندیداهای ریاست مجلس این ویژگی برجسته را دارد که به‌دور از دنیاگرایی و اشرافی‌گری است.

محمدحسین شفیعیها دبیر حزب مؤتلفه اسلامی در استان قزوین در باره شاخصهایی که میرسلیم را گزینه مناسب ریاست مجلس میکند به خبرنگار ما گفت: ریاست مجلس نیاز به فردی با تجربه بالا دارد. میرسلیم در فراز و نشیبهای 40 ساله کشور در دستگاهها و حوزههای مختلف اجرایی حضور مستمر و مستقیمی داشته است.

وی دیگر ویژگیهای ریاست مجلس را شناخت دقیق و اصیل مبانی دینی و اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: میرسلیم شناخت خوبی از مبانی فکری انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی دارد و در حوزه شناخت مبانی قرآنی و دینی بسیار کوشاست و اشراف خوبی به مبانی قرآنی دارد.

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی در استان قزوین پاکدستی، بیشائبه بودن و سادهزیستی را از ملاکهای دیگر برای رئیس مجلس مطرح کرد و گفت: این شاخصها به وضوح در شخصیت میرسلیم آشکار است و از پیروزی انقلاب تاکنون جزو مجموعه نه چندان گسترده مسئولانی است که مبرا از هر گونه طمعورزی، تعلق به مادیات، دنیاگرایی و اشرافیگری بوده است. خوشبختانه پشت سر ایشان هیچ حرف و حدیث و شائبهای نیست.

وی تأکید کرد: هر چه مسئولی از دنیاگرایی و اشرافیگری بهدور باشد در مدیریتش موفقتر خواهد بود و رئیس مجلس هم از این قاعده مستثنی نیست و میرسلیم در مقایسه با سایر کاندیداهای ریاست مجلس این ویژگی برجسته را دارد که بهدور از دنیاگرایی و اشرافیگری است.

more...

شفیعیها بهروز بودن و اتکا به علم و فناوری را از ویژگیهای مدیر توانمند دنیای امروز دانست و گفت: میرسلیم چهرهای دانشگاهی، علمی، فعال و پویاست که در عرصههای مورد نیاز جامعه حضور دارد.

وی تشکیلاتی بودن میرسلیم را از شاخصهای مهم ایشان برای ریاست مجلس مطرح و خاطرنشان کرد: کسی که تفکر تشکیلاتی داشته و در عمل پایبند به آن باشد، قادر است مجموعه 290 نفری نمایندگان مجلس را دور هم جمع کند و از آن برونداد مثبتی بگیرد. میرسلیم این روحیه را دارد و به جد معتقد به جمع است و به رأی جمع احترام میگذارد و باور دارد باید نگاه جمعگرایانه داشت و با همفکری و همافزایی است که موفقیت حاصل میشود.

این دبیر حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به اینکه نزدیکی و ارتباط قدیمی با مقام معظم رهبری مزیت برجستهای است که میرسلیم واجد آن است گفت: میرسلیم در دوره ریاست جمهوری مقام معظم رهبری از نزدیکان و مشاور عالی ایشان بود. یقیناً معظم له به او اطمینان خاطر و اعتماد دارد. مجلسی که چنین رئیسی داشته باشد سرمایه گرانسنگی را در اختیار دارد و آنچه در مجلس میگذرد و به تصویب میرسد قابل اعتماد از سوی رهبری نظام است.

شفیعیها مطرح کرد: میرسلیم معتقد به اصلاح آئیننامه داخلی مجلس، بهویژه در حوزه مدیرمحوری آن است و اعلام میکند مجلس رئیس ندارد، بلکه سخنگو دارد.

وی در پایان جمعبندی کرد: با توجه به اینکه از نزدیک شاهد رفتار و سخنان میرسلیم در حزب مؤتلفه اسلامی بودهام معتقدم ایشان در ویژگیهایی که اشاره کردم نسبت به سایر نمایندگان داوطلب ریاست مجلس برتری دارد.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: