logo
کد خبر: ۳۱۳۱۳
تاریخ انتشار: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۴
مهدی صولی:
تجربه انباشته سیاست در ایران نشان می‌دهد بیشترین بی‌انضباطی مالی و اسراف و ریخت و پاش اموال عمومی توسط کسانی انجام شده است که به پست‌ها و مسئولیت‌هایشان به‌عنوان سکوی پرتاب به مناصب دیگر نگاه کرده‌اند. انضباط مالی و حساسیت به منابع عمومی و حقوق دیگران از مهم‌ترین ویژگی‌های شاخص در تجربه زیسته مهندس میرسلیم است.
وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین است که این کارکرد در نسبت روشنی با فرایندهای سیاستگذاری در جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. بدین جهت ضروری است تا ریاست مجلس شورای اسلامی از زیست بوم سیاستگذاری در جمهوری اسلامی ایران شناخت کاملی داشته و در این زمینه صاحب تجربه باشد. بدین جهت رئیس مجلس بیش از هر نماینده دیگری باید به قوانین کشور، به ویژه قانون اساسی و همچنین اسناد فرادستی نظام آگاهی و اشراف داشته باشد. به جرأت میتوان گفت که مهندس میرسلیم به جهت دانش و سوابق و تجربه حضور در فرآیندهای سیاستگذاری، از امتیاز بیشتری برخوردار است.

همچنین مهمترین ویژگیهای رفتاری مورد نیاز برای رئیس مجلس راستگویی، مشورتپذیری، برخورداری از هوش هیجانی یا اجتماعی و متانت در اداره مجلس و نیز در مواجهه با دیگر قوا و همچنین عرصه عمومی است. بدیهی است که هر چه حواشی و پیرایههای زاید واقعی، ذهنی و روانی پیرامون رئیس مجلس منتخب کمتر باشد، قدرت تمرکز وی بر امور اصلی اداره مجلس و تقویت آن افزایش خواهد یافت.

رئیس مجلس باید پیشبرنده دیپلماسی پارلمانی باشد و با برخورداری از اقتدار لازم استقلال مجلس را در برابر دولت، قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و حتی در مقابل فشارهای گروههای نفوذ، صاحبان منافع پنهان و باندهای قدرت و ثروت حفظ کند.

رئیس مجلس باید خودش در رفتار و گفتار شاخص پایبندی به قانون باشد و از آن صیانت کند. وی باید از برخورد شخصی و سلیقهای پرهیز کند تا بتواند همه نمایندگان را با تعامل و منطق و استدلال منضبط و قانونمند به تفاهم جمعی برساند. دوستانی که سالها از نزدیک شاهد اداره جلسات مجامع عمومی، شوراها و کمیسیونهای تخصصی و تصمیمساز توسط مهندس میرسلیم بودهاند، برخورداری وی از این توانمندیها و این ویژگی را تصدیق میکنند.

متأسفانه در سالهای اخیر که مردم با مشکلات بسیار زیاد معیشتی و مالی مواجه هستند، هزینههای نهاد قوه مقننه در هر دو حوزه قانونگذاری در مجلس و یا نظارت در شورای نگهبان و دیوان محاسبات و... بسیار افزایش یافته است و تناسبی با سودمندی خروجیهای این نهاد ندارد. انضباط مالی و کاهش هزینههای غیر ضروری و پرهیز از مانور تجمل، اسراف و ریخت و پاشهای تبلیغاتی و هزینههای غیر ضروری و حجیمسازی بیهوده ساختاری و سازمانی زمانی محقق میشود که زندگی رئیس مجلس و منش و سوابق مدیریتی وی و اطرافیانش نشانگر این انضباط باشد. تجربه انباشته سیاست در ایران نشان میدهد بیشترین بیانضباطی مالی و اسراف و ریخت و پاش اموال عمومی توسط کسانی انجام شده است که به پستها و مسئولیتهایشان بهعنوان سکوی پرتاب به مناصب دیگر نگاه کردهاند. انضباط مالی و حساسیت به منابع عمومی و حقوق دیگران از مهمترین ویژگیهای شاخص در تجربه زیسته مهندس میرسلیم است.

برچسب ها: مهدی صولی
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: