به‌روز شده در: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۹
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۱۲۵۶
تاریخ انتشار: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۶
درنگرش گفتمان انقلابی، عدالت محوری ویا ارزشگرایی و یا عشق به خدمت، تبلور و مصداق عینی در تصویب و اصلاح قانون و نحوه و تسریع‌ابلاغ و کیفیت اجرای آن دارد. امر نظارت توام با تدابیر و شور وحساسیت ها ومراقبت های ویژه ای است که باید درکوتاه ترین زمان ممکن آثار آن در زندگی عموم مردم نمایان باشد.
نصرعزیزی- گفتمان موتلفه اسلامی ذیل گفتمان انقلاب اسلامی سه رویکرد کلیدی واساسی دارد

رویکرد اول: انقلابیگری است به این دلیل که وقوع انقلاب اسلامی درقرن اخیر، تحولی بنیادین و ساختاری را از منظر دین وسبک زندگی دینی، جهانشمول، مستمر، آرمانگرا و دگرگون ساز با مرکزیت ایران اسلامی ایجاد نموده و با اهداف بلند درگذر زمان، درمسیر تکامل و سازندگی است. بنابراین نهاد مجلس شورای اسلامی باید همه ویژگی ها و رویکردهای انقلاب اسلامی را درجمیع شئون وظایف خود حاکم سازد.

رویکرد دوم: ارزشگرایی نظام سازی است که کلید واژه هرنوع باید و نباید دینی و تنوع نظام سازیهای موظف مجلس شورای اسلامی است. تجلی و تبلور وتعمیم این رویکرد گفتمانی حاکم بر وظایف تقنینی، نظارتی، ساختار سازی و شیوه های خدمتگزاری به مردم خواهد بود.

رویکرد سوم: مبتنی بر کارامدسازی خدمتگزاری است که از طریق قانونگذاری و اصلاح شیوهها و بازنگری ها ونظارت هدفمند ، موثر ، کارآمد ،هدایتگر و سازنده دردولت سازی اسلامی، مدیریت اسلامی، کارگزار پروری دینی وکارامد سازی نظام مدیریتی، جهت دهنده، تعیین کننده وموثر خواهد بود.

با این سه رویکرد، کلید واژههایی که برازنده این مجلس با گفتمان انقلابی بوده، عبارتنداز:

مجلس انقلابی، مجلس اصولگرا، مجلس در راس امور، مجلس آرمانگرا، مجلس ارزشگرا، مجلس نظارت گر ونظارت پذیر، مجلس کارآمد، مجلس عدالت خواه، مجلس پاکدست، مجلس فساد ستیز، مجلس خدمتگزار، مجلس مردم دار، مجلس ساده زیست، مجلس جهادگر، مجلس متشرع، مجلس دین مدار، مجلس دقیق، مجلس شهید پرور ومجلس الهی هرکدام اوصافی هستند که تطبیق اندیشه وعمل این مجلس، درعرصه نظری وعملی، تقید آن را به اصول گفتمانی اسلامی به اثبات خواهد رساند.

ضدیت و مغایرت گفتمانی زمانی است که برخی کژروی ها و انحرافات درحوزه های اندیشه ای وعملکردی همچون گذشته دربرخی نمایندگان پدید آید و از جایگاه وعظمت مجلس انقلابی وشغل با شرافت نمایندگی ونیت خدمتگزاری غافل شوند و یا در سیر دنیا طلبی ودنیا گرایی استحاله شوند.

درچنین شرایطی چنین نماینده ای نماینده ملت نیست و این فرد جایگاه قدیس خدمتگزاری را غصب می نماید.

درنگرش گفتمان انقلابی، عدالت محوری ویا ارزشگرایی و یا عشق به خدمت، تبلور و مصداق عینی در تصویب و اصلاح قانون و نحوه و تسریعابلاغ و کیفیت اجرای آن دارد. امر نظارت توام با تدابیر و شور وحساسیت ها ومراقبت های ویژه ای است که باید درکوتاه ترین زمان ممکن آثار آن در زندگی عموم مردم نمایان باشد.

بنابراین گفتمان مطلوب وآرمانی وموثر، گفتمانی است که در فرایند وظایف یک نماینده تولید آرامش ، اطمینان ،عزم ،اراده ،رضایت ونتیجه بخشی می نماید. گفتمانی است که کلیدواژه های مبانی نظری آن فرایند عملیات وجهت گیری مجلس انقلابی راهدایت وموثر می سازد. گفتمانی است که محنت و ناارامی و سختی معیشت و فقر و تبعیض در زندگی برخی از توده های مردم، آرامش روحی و روانی را از نماینده سلب می نماید.

درچنین مجلسی از باندبازی، رابطه بازی، بده بستان، معامله، رانت خواری، رفیق بازی وثروت اندوزی خبری نیست. انشاءالله مجلس انقلابی یازدهم با تقید و تعهد و و فاداری به اصول گفتمان انقلابی، مسیر خدمتگزاری را در مسیر به سوی تحقق دولت اسلامی، جامعه اسلامی وتمدن اسلامی فراهم سازد و این نظریه آرمانی را درکمال نظام اسلامی محقق سازد.


 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: