به‌روز شده در: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۸
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۰۹۹۰
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۴
سید مصطفی خوش‌چشم بررسی کرد:
در نهاد اجرایی و قانون‌گذار هندوستان رویه و هدف‌گذاری به وجود آمده است تا جوامع مسلمان تحت فشار هر چه بیشتری قرار بگیرند و میل به خروج از هند پیدا كنند یا در سیطره جوامع غیر مسلمان قرار بگیرند.


در مقایسه با تب و تاب اخبار کرونا خبرهای کشتار مسلمانان در هند و خشونت علیه آنان توسط هندوها و فریاد دادخواهی مسلمانان هندی در سکوت خبری رسانهها به حاشیه رانده شد. در خصوص حقوق شهروندی مسلمانان در هند خبرنگار ما با سید مصطفی خوشچشم، استاد دانشگاه و کارشناس امور بینالملل، به گفتگو پرداخت که در ادامه میخوانید.

در باره وضعیت مسلمانان در هندوستان بگویید.

مسلمانان در کنار هندوها در حال زندگی بودند و هستند اما نارندرا مودی، نخستوزیر هند با استفاده از قوانینی سعی میکند جمعیت مسلمان هند را تحت فشار بگذارد. این مسأله در کشمیر که بیشتر در اشغال هند است هم اتفاق افتاده است و کوشیدهاند ترکیب جمعیتی کشمیر را به هم بریزند و تعداد مسلمانان را یا از آن منطقه کم یا آنها را بیرون کنند. مودی با استفاده از قوانین جدیدی که در هند وضع کرده است سعی میکند ترکیب جمعیتی مناطق، شهرها و روستاهای مسلماننشین هند را تحت تأثیر قرار بدهد و آنها را در اقلیت بگذارد.

مثلاً چه قوانینی؟

طی ماههای گذشته در هند قانونی را برای اعطای شهروندی به خارجیهای غیر مسلمان تصویب کردهاند. این قانون کاملاً مشخص میکند که هدف مودی بالا بردن جمعیت مسلمان و غیر مسلمان در یکسری از مناطق مشخص، بهویژه در کشمیر است. در حقیقت دولت هند بیشتر به این سمت میرود که با تغییرات اجتماعی ، فرهنگی و جمعیتی سیطره خودش بر مناطقی مثل کشمیر و دیگر مناطق مسلماننشین هند را بیشتر کند و قدرت مسلمانان را در آن مناطق پایین بیاورد.

با این اوصاف کشتار مسلمانان در هند از نظر دولت قانونی است.

قانونی نیست، اما دولت جلوی خشونت علیه مسلمانان را نمیگیرد. در تمامی دنیا پلیس موظف است فارغ از این قضیه هر جا که خشونت شد جلوی خشونت را بگیرد، اما در این خشونتهای قومی میبینیم پلیس هند عمل نمیکند و اجازه میدهد خشونت بسیار زیادی علیه مسلمانان هندی اعمال شود. در حقیقت چشمشان را بر جرم و جنایت و خشونت برضد مسلمانان بستهاند. کاملاً مشخص است در نهاد اجرایی و قانونگذار هندوستان رویه و هدفگذاری به وجود آمده است تا جوامع مسلمان تحت فشار هر چه بیشتری قرار بگیرند و میل به خروج از هند پیدا کنند یا در سیطره جوامع غیر مسلمان قرار بگیرند.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: