به‌روز شده در: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۸
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۰۹۳۸
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۵
شهید قاسم سلیمانی می‌تواند مقیاس و الگویی برای نمایندگان مجلس یازدهم باشد تا آنها سطح مدیریت و وکالت در مجلس را از سطح فعلی بالاتر ببرند.
علیرضا اسلامی - مجلس با عمل درست به وظایفش میتواند موجب تقویت خودباوری مردم شود، مثلاً بودجه کشور را طوری ببندد که اقتصاد ما متکی به نفت نباشد و سبب شود کشور از نظر اقتصادی روی پای خودش بایستد.

اعتماد مردم به قوه مقننه و مجلس به چند عامل بستگی دارد. اولین عامل صداقت است. مردم بر اساس صداقت به نمایندگان مجلس اعتماد میکنند. ورود نمایندگان به مجلس و خروجشان از خانه ملت همراه با صداقت و صادقانه باشد. مثلاً اموال نمایندگان پس از خروجشان از مجلس به صورت غیر متعارف زیاد نشده باشد، چون در این صورت مردم احساس میکنند آن نماینده برای اهداف دیگری به مجلس آمده است.

توجه به سوگند نمایندگی عامل دیگری در تقویت اعتماد ملی است. نمایندگان مجلس به قرآن قسم یاد میکنند که پاسدار حقوق مردم، اسلام و استقلال کشور باشند و باید در حفظ امانتی که مردم به آنها سپردهاند، بکوشند.

استمرار شاخصهایی که مقام معظم رهبری برای تعیین نمایندگان مجلس تعیین فرمودهاند نظیر شجاعت، تخصص، تعهد و تدین عامل دیگر تقویت اعتماد ملی است. اگر نمایندگان بعد از ورود به مجلس این ویژگیها را در خود حفظ کنند و استمرار ببخشند میتوانند در جلب اعتماد ملی مؤثر عمل کنند.

شهید سردار قاسم سلیمانی رکوردهایی را در شاخصهایی در حوزههای مختلف بهجا گذاشت و رکوردهای قبلی را به سطح بالاتری ارتقا داد. او کسی بود که مردم از قشرها و طبقات مختلف نشان دادند از جان و دل دوستش دارند و به پشتیبانی و حمایت از ایشان در مراسم مختلف حضور پیدا کردند.

این شهید عزیز در اخلاص و خدمتگزاری به مردم رکوردهایی را بر جای گذاشت. در خدمت به مردم شب و روز نمیشناخت و به گفته یکی از دوستانش در پانزده روزی که در کنار ما مشغول خدمت بود شاید ده ساعت نخوابید. ایشان به خودش نمیپرداخت و به دیگران میپرداخت و چیزی را برای خودش نمیخواست. وقتی استاد دانشگاه به دختر شهید قاسم سلیمانی به خاطر اینکه فرزند شهید سلیمانی است نمره نداد، شهید قاسم سلیمانی به دخترش سفارش کرد که حتی شکایت نکند. این نشان میدهد ایشان نه تنها چیزی برای خودش جلب نمیکند، بلکه از حقش هم میگذرد و ایثار میکند. عملکرد ایشان و وصیتنامهشان نشان میدهد مطیع و تابع رهبری بود. شهید قاسم سلیمانی در باره رهبری میگوید ایشان حکیمی است که او را آزمودهام و دیدم تمامی دستوراتش از روی حکمت صادر میشود و از اجرای آنها نتیجه گرفتهام.

شهید قاسم سلیمانی میتواند مقیاس و الگویی برای نمایندگان مجلس یازدهم باشد تا آنها سطح مدیریت و وکالت در مجلس را از سطح فعلی بالاتر ببرند.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: