به‌روز شده در: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۸
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۰۹۳۳
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۰
محمدباقر اسداللهی- رهبر انقلاب فرمودند: انتخابات یک جشن ملی است غیر از نگاه به رای مثبت یا منفی به این و آن، به این جریان و جناح یا جریان و جناح های دیگر اصل شرکت در انتخابات آزاد که همه در آن با آزادی شرکت میکنند و به هرکس تمایل داشتند رای میدهند و رای آنها کاملاً مشاهده شده و اثرگذار است ، این خود یک موفقیت بزرگ و باعث یک جشن بزرگ ملی است.

در دوران دو پهلوی انتخابات یک نمایش بود و ملت در آن شرکت نمیکرد به گواهی اسناد و مدارک و اظهارات مردم و شاهدان و چهرههای سیاسی که خاطرهنویسی کردهاند، نمایندگان مجالس شورای ملی توسط دولت وقت قبل از انتخابات تعیین می شدند. هر کس باج بیشتری می داد در فهرست ابلاغی به شهرها قرار میگرفت و روز انتخابات تعداد کمی به دلایل منفعتی یا ترس از رژیم پای صندوق رای میآمدند و بعد اعلام می شد چه کسانی رای آورده اند.

نماینده مجلس شورای ملی هم خودش را نماینده ملت نمیدانست و نماینده دربار و ساواک میدانست و کاری با مردم نداشت.

اگر کسانی اعتراض میکردند یا نماینده ای از خط ترسیمی ساواک پایش را بیرون میگذاشت سر و کارش با ساواک و شکنجه بود.

پس از تاسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران، در این ۴۱ سال گام اول حدود ۴۰ انتخابات با آزادی و حضور مردمی انجام شده است و مردم از همه نوع نگاه سیاسی و مذهبی و غیر مذهبی و سلیقههای سیاسی متفاوت در آن شرکت کرده و مطمئن بوده اند و یافته اند که رای آنها کاملا محاسبه شده و اثرگذار بوده است.

با اینکه شبکه های استکباری و ضد انقلاب هرچه توانسته اند با استفاده از همه راه ها و ترفند ها علیه انتخابات در ایران اسلامی انجام دادهاند و جریانهای لیبرالی و التقاطی و منافقین و گروهک ها حتی کمونسیت ها که در نظام های کمونیستی دیکتاتوری حاکم است، کوشیدهاند انتخابات را در ایران غیر واقعی و فرمایشی جلوه دهند ولی همواره ناکام مانده اند.

جریان های لیبرالی و اصلاح طلب نیز همواره مظلوم نمایی کرده اند که آنها را شورای نگهبان حذف کرده و علیه شورای نگهبان هر آنچه توانسته اند ،گفته اند.

دلیل باطل کننده این ادعاها حضور مردم از ۴۰ درصد به بالا تا ۷۰ درصد در انتخابات گوناگون بوده است و رای آوری این مدعیانی که ادعا داشتند عناصر شاخص آنها را نگذاشتهاند که در انتخابات حضور یابند.

اصلاحطلبان در انتخابات دوم خرداد ۷۶ با نهایت بی پروایی ادعای تقلب در انتخابات را مطرح کردند و طنز ساختند که می نویسند خاتمی و می خوانند ناطق ولی هنگامی که خاتمی اصلاح طلبان با رای بالایی رای آورد از آن اتهام و تهمت به برگزارکنندگان انتخابات عذرخواهی هم نکردند، تشکر که محال بود داشته باشند.

در دولت مرحوم هاشمی یار دیرینه که خود را نوچه آقای هاشمی نامید رای نیاورد و دولت اصلاحات سر کار آمد و در همین دولت آقای هاشمی رای نیاورد و آقای احمدی نژاد رای آورد و در دولت احمدینژاد روحانی رای آورد و در دولت روحانی در مجلس یازدهم اصلاحطلبان ۶ درصد کل مجلس، رای آوردند.

این همان است که ملت ایران که قرنها گرفتار حکومت های شاهنشاهی بوده که پادشاهان با تکیه بر شمشیر قدرت بدون اعتنای به ملت به دست آورده و آن را در خاندان خود موروثی کردند.

حالا در نظام جمهوری اسلامی ولایی این ملت که با نهایت آزادی در انتخابات حضور مییابد و هر جریان یا شخصی را که حائز اکثریت شد قدرت را به دست او می سپارد. ولی فقیه نگهبان این آزادی است آیا این مردم سالاری اسلامی و ظهور قدرت مستقل ملی و حاکمیت رای مردم سزاوار جشن نیست.

پس انتخابات در ایران اسلامی یک جشن ملی است که بر همه مبارک باد.


 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: