به‌روز شده در: ۲۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۸
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۰۵۸۸
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۹
مصاف مورد نظر با الهام از سوره کافرون، به مرزی باید برسد، تامصداق الیوم یأس الذین کفروا... فرجام شیرین جهاد انقلابی ماباشد.
نصر عزیزی - بطور کلی دوگروه درثبت نام کنندگان مجلس یازدهم حضور دارند؛
گروه اول؛ تکلیف گرایان، شایستگان، خدمتگذاران، دلسوزان، نقادان، آینده نگران، توانمندان، تجربه یافتگان ومتعهدان انقلابی می‌باشند.
گروه دوم؛ دنیا طلبان، شهرت جویان، چشم چرانان به بیت المال، حقارت پیشگان، منافقان، نفوذ یافتگان، سوء استفاده کنندگان، استحاله شدگان وبی هنران تشنه جاه ومال ومنال وموقعیت ومرتبت، وتشنگان قدرت،
بعضی می‌گویند؛ این چه نگاهی است که دراین دسته بندی لحاظ می‌شود؟ برخی میگویند ثبت نام موجی حسن است، نشانه بلوغ سیاسی است ونماد مشارکت، برای رقم زدن سرنوشت جامعه است و...، واینکه ماباید نگاهمان به ثبت نامهای موجی وفله ایی مثبت باشد.
اگر ازحاشیه دهها دلیل در این دسته بندی بگذریم، یک پاسخ منطقی ومستدل ومستندوقانع کننده وتجربه شده، برای ما کافی است، وآن اینکه اگردراین چهل سال حضور گروه دوم درساختار مدیریتی وقانون گذاری وقضایی کشور نبود، اینهمه مشکلات وگرفتاریها وعقب ماندگیهاونارضایتیها هم وجود نداشت.
از طرف دیگر اگر حضور پرتلاش ومجاهدانه وگمنامنه وصادقانه ومخلصانه وسازنده گروه اول در همه ارکان وساختار این نظام نبود، این همه پیشرفت وافتخار ودست آوردهای بی نظیر واستقلال وغرور ملی والگو سازی دینی و... هم وجود نداشت.
بنابراین می‌توان اذعا نمود مادر درون نظام اسلامی هم درمصافی به بزرگی جپهه حق وباطل قرار داریم. که شرح این مصاف خروار ها کتاب روایت تاریخ دوره کوتاه چهل ساله انقلاب است.
باید بپذیریم همانگونه که در گذشته وحال، درمعرض شبیخون توطئه ها بوده‌ایم، امروز هم برای مجلس یازدهم خوابها دیده اند، که فتنه زودرس و نارس اخیر گوشه ایی از آن خوابها است. البته خوآبی که برای خواب رفته گان وخودرا به خواب زده گآن تعبیر شدنی است.
در دسته بندی گروه دوم از ثبت نامهای موجی، ادعا این نیست که دشمن همیشه و همواره وآماده، موج زده گان را به خط می‌کند، بلکه اگر یک مدعی ناشایست و بی صلاحیت با هرنوع انگیزه خارج از معیارها وشاخصهای یک رجل سیاسی ومذهبی وفاقد اعتبار کارگزار اسلامی، به خود اجازه ثبت نام می دهد، این همان هدف محقق شده ایی است که دشمن در روند استحاله فرهنگی وتهی شدن مدیران نظام اسلامی از ارزش‌های اعتقادی واخلاقی وبصیرتی دنبال نموده است. البته به فضل خدا وبیدار ی ملت وسکانداری ولایت این خواب تعبیر نخواهد شد.
نقدی که به بعضی از نمایندگان مجلس دهم به دلیل قصورها وتقصیر ها وفاصله گرفتن از آرمان‌های الهی وجوددارد، قابل انکار وکتمان نیست، ولی درهمین مجلس با انصاف باید گفت نمایندگانی باغیرت وبا صلاحیت حضور داشته اند، که صدای فریاد نظام ورهبری وملت بودند وبه وظیفه خوب خود عمل کردند اگردر این دوره نامزد شده اند، بدلیل دارا بودن ویژه گیهای گروه اول، حق و شایستگی ورود به مجلس یازدهم را دارند.
علاوه براین نمایندگانی هم در این مجلس حضور داشته اند، که مایه ننگ ملت و وهن مجلس و عارضه ایی بر دامن نظام اسلامی بوده اند. وا ینها از همان سنخ بعضی از نماینده گان مجلس ششم می‌باشند، که پادوی اردوگاه معاویه زمان بودند، والبته بالباس  نفاق ودورویی وورود به بیراهه رای، اعتماد مردم راجلب واشتباه رای دهنده گان رافرصت دیدند وبه هر دلیلی از روزنه معیار سنجی شورای نگهبان عبور نمودند وپیشرفت  رابه پسرفت تبدیل ساختند ونان ونوایی جمع کردند و برخی درپناه دول مستکبر پناه جویی می کنند برخی هم باکمال تعجب، دوباره باعذر بدتر ازگناه ثبت نام نمودند.
اگر چه اشکال به قانون انتخابات وارد است، وشورای نگهبان باچنین ساز وکار ناقصی امکان عمل، برای اعمال وظایف قانونی وشرعی خود ندارد، لازم است مردم به کمک این شورا آمده و در عمل خود بی صلاحیت ها ونااهلان را کنار بزنند وقدر نعمت گرانبهای رای خود، که حافظ اسلامیت و جمهوریت نظام است، رابدانند. فراموش نشود مصاف مورد نظر با الهام از سوره کافرون، به مرزی باید برسد، تامصداق الیوم یأس الذین کفروا... فرجام شیرین جهاد انقلابی ماباشد. نشانه های آین پیروزی را بارها تجربه کردیم ولی باید هوشیار باشیم، نظام را از نا اهلان و نفوذی ها پاکسازی کنیم. انشاالله.

برچسب ها: نصر عزیزی ، مجلس
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: