به‌روز شده در: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۶
logo
کد خبر: ۳۰۴۳۰
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۰
میگویند جمهوری اسلامی بیاید وارد این نظام بشود؛ یعنی او هم بشود سلطه‌پذیر. جمهوری اسلامی از ساعت اوّل تولّد خودش و تحقّق خودش علیه این نظام سلطه حرکت کرده؛ چطور ممکن است این را از دست بدهد. ما با نظام سلطه مخالفیم، با تقسیم دنیا به سلطه‌گر و سلطه‌پذیر مخالفیم، با این مقابله میکنیم

حمیدرضا ترقی- میگویند جمهوری اسلامی بیاید وارد این نظام بشود؛ یعنی او هم بشود سلطه‌پذیر. جمهوری اسلامی از ساعت اوّل تولّد خودش و تحقّق خودش علیه این نظام سلطه حرکت کرده؛ چطور ممکن است این را از دست بدهد. ما با نظام سلطه مخالفیم، با تقسیم دنیا به سلطه‌گر و سلطه‌پذیر مخالفیم، با این مقابله میکنیم . امام خامنه ای 10/7/98

اشتباه دولتها

متاسفانه ما در فضای کلان سیاسی کشور با یک بیماری مزمن مواجه هستیم و آن هم اشتباه گرفتن کارکرد و جایگاه دولت با عرصه گفتمان سازی و راهبری کلان کشور است. یعنی برخی مسئولین وقتی با رای مردم برای برعهده گرفتن مسئولیت اجرایی کشور انتخاب می شوند، دچار یک سوء تفاهم می شوند و گمان می کنند که می توانند گفتمان سازی فکری و اعتقادی کشور را هم در دست بگیرند! پس از جنگ تحمیلی؛ دولت سازندگی سعی کرد تا گفتمان سازندگی را تبدیل به گفتمان رایج کشور کند؛ در حالی که مردم درواقع تنها سلیقه ی اجرایی و رئیس قوه مجریه را انتخاب کرده بودند نه بیشتر!

بعداً دیدیم که ترویج گفتمان سازندگی زمینه رأی آوری شعاری دقیقاً متضاد با خود را فراهم نمود. در دولت اصلاحات هم این اشتباه تکرار شد. آنها گمان می کرند می توانند گفتمان انقلاب اسلامی را به توسعه سیاسی تغییر بدهند و دقیقاً به همین خاطر آن شعارهای رادیکال، تقدس زدایی ها و سعی در القاء تقابل بین جمهوریت و اسلامیت را شاهد بودیم. در انتخابات سال 84 ما مجدداً دیدیم که مردم به شعاری کاملاً متضاد با رویکردهای اصلاحات و سازندگی رای دادند و سلیقه دیگری را برای برعهده گرفتن مسئولیت اجرایی کشور برگزیدند.

در دوره دوم مسئولیت دولت دهم- باز هم این توهم دردولت پدیدآمد که مردم نیاز به گفتمان جدیدی غیر از گفتمان انقلاب اسلامی دارند! کم کم صحبت هایی مطرح شد که بعضاً در تعارض با گفتمان اصیل انقلاب اسلامی قرار می گرفت. به همین دلیل ما در انتخابات سال 92 دیدیم که یک رأی متفاوتی شکل گرفت

احساس می شودکه این اشتباه در دولت جاری نیز در حال شکل گرفتن است. رئیس دولت و ارکان قوه مجریه باید بدانند که فقط به عنوان قوه مجریه کشور انتخاب شده اند. گفتمان انقلاب اسلامی یک گفتمان بالنده است و تدوین کننده ی اصلی آن هم امامین انقلاب(ره) بوده وهستند. تا جایی که مسئولین کشور همان گفتمان را ترویج کنند، مورد حمایت مردم هستند و هر جا از آن گفتمان تخطی صورت بگیرد؛ آثار خود را خواهد گذاشت و زمینه گسست اجتماعی را فراهم خواهد نمود.

مبنای گفتمان انقلاب اسلامی قدرت درونزا با اتکای به دین و دین باوری است. گفتمان انقلاب اسلامی گفتمانی است که حتماً در تعارض با تمدن های تمامیت خواه غربی قرار می گیرد و استکبارستیز است. ما نباید سعی کنیم چیزی بر این پیکره اصیل و با قوام بیافزائیم یا بخواهیم قسمتی از آن را تراش دهیم! تمدن های تمامیت خواه دنیاهیچ حرکتی را در مقابل خودش برنمی تابد و با بهانه ی جهانی سازی به دنبال یکسان سازی جهان با تفکر و مدل غربی در ابعاد حکومت، فرهنگ، اقتصاد و سیاست هستند.

اشتباه دولت تدبیر و امید

سخنان چندی پیش رئیس جمهور که گفتند 41 سال است ما هنوز به جواب روشن وقاطعی در کشور درخصوص ارتباط با جهان نرسیده ایم ! نمی دانیم تعامل سازنده داشته باشیم یا تقابل مستمر؛از جمله اشتباهات استراتژیک دولت فعلی است که علی رغم آزمونها و تجربیات 40 ساله انقلاب اسلامی ؛ هنوز برای غربزدگان و وادادگان وخوشبینان به غرب درمیان آنها جا نیافتاده و همچنان بر نظریه غلط خود اصرار می ورزند .!

اول: درکجا امامین انقلاب با تعامل سازنده با دنیا بجز شیطان بزرگ و استکبار جهانی یعنی آمریکا و رژیم جعلی اسرائیل

مخالف بوده اند ؟

دوم:آیا تقابل مستمر با آمریکا و رژیم جعلی اسرائیل که از قبل از انقلاب و بعد از انقلاب با اسلام و جمهوری اسلامی مخالف و تمام روشها را برای براندازی نظام جمهوری اسلامی تا کنون بکار برده اند ! از سوی آنها شروع شده و تداوم دارد یا از سوی ایران ؟چه کسی نمیداند که شروع کننده تقابل با نظام جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل بوده ؟

آیا تا کنون از دشمنی ها و دسیسه بازی ها و تهدیدات آن دو علیه جمهوری اسلامی کاسته شده ؟

سوم:طبق قانون اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری ،حفظ

استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور ،دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح امیز متقابل با دول غیر محارب استوار است . واعلام جنگ یا صلح از اختیارات ولی فقیه است.

چهارم :رهبر معظم انقلاب بعنوان سیاستگذاراصلی و قانونی کشور اخیرا باز فرمودند:

میگویند جمهوری اسلامی بیاید وارد این نظام بشود؛ یعنی او هم بشود سلطه‌پذیر. جمهوری اسلامی از ساعت اوّل تولّد خودش و تحقّق خودش علیه این نظام سلطه حرکت کرده؛ چطور ممکن است این را از دست بدهد. ما با نظام سلطه مخالفیم، با تقسیم دنیا به سلطه‌گر و سلطه‌پذیر مخالفیم، با این مقابله میکنیم، مطلقاً تسلیم تحمیل‌های او نمیشویم، و تا امروز هم توانستیم در این زمینه پیشرفت زیادی بکنیم و بسیاری از انسانهای دنیا، افکار دنیا، روشنفکران دنیا، مجموعه‌های مردمی دنیا را با این مسیر خودمان همراه کنیم و این راه را ما قطعاً‌ ادامه خواهیم داد؛ راه انقلابی‌گری، راه مقابله و مواجهه‌ی با نظام سلطه.

10 7/98

حال چطور آقای رئیس جمهور که باید مجری قانون اساسی و سیاستهای کلان نظام از جانب رهبری باشد و قسم یاد کرده

از قانون اساسی پاسداری کرده و استقلال کشور را حفظ کند ؛ خودرا دربرابر این سوال بلاتکلیف میداند .

تکلیف روشن است ورفراندوم نمیخواهد.

طبق قانون اساسی و سیاستهای رهبری و تجربه 40 ساله انقلاب : تعامل سازنده با تمام دولتهای غیر محارب آزاد است وتقابل با دولتهای محارب ومقابله و مخالفت با نظام سلطه ؛ وظیفه قطعی و مسلم قوه مجریه است .

بدیهی است تا دولتهای دشمن جمهوری اسلامی به دشمنی خود باهر ترفندی ادامه دهند و دست از سلطه ئگری برندارند

و این تقابل ادامه خواهد داشت.

سلطه پذیر شدن ضد منش انقلابیست

اصرار آنها این است که جمهوری اسلامی از منش انقلابی -یعنی همین که ما به آن توصیه میکنیم که نگه‌اش دارید- دست بردارد. میگویند بیایید بشوید یک کشور عادی؛ یک کشور عادی یعنی یک کشوری منطبق با ساز و کار جهان سلطه، نظام سلطه؛ که بنده مکرّر نظام سلطه را شرح داده‌ام. نظام سلطه یعنی همه‌ی دنیا تقسیم بشوند به سلطه‌گر و سلطه‌پذیر؛ الان این ‌جور است دیگر که یک عدّه‌ای از دولتها سلطه‌گرند، یک عدّه [هم] سلطه‌پذیرند. حالا همه‌ی سلطه‌پذیرها لزوماً‌ نوکر هم نیستند امّا سلطه را قبول کردند و زیر بار سلطه [هستند و] یک وقتی [اگر] بگویند این کار را بکنید، باید بکنید، میکنند؛ این نظام سلطه‌ی کنونی است. میگویند جمهوری اسلامی بیاید وارد این نظام بشود؛ یعنی او هم بشود سلطه‌پذیر.10/7/98

- سلطه پذیر شدن؛ ضد استقلال کشور است

- سلطه پذیرشدن؛ ضد آزادی ملت ایران است

- سلطه پذیر شدن؛ مانع رشد و پیشرفت همه جانبه کشور است

- سلطه پذیر شدن ؛ضد تفکر توحیدی واسلامی و انقلابی است

- سلطه پذیر شدن ؛ارتجاع وبازگشت به دوران طاغوت است

- سلطه پذیر شدن ؛سپردن سرنوشت کشور به سلطه گران است

- سلطه پذیر شدن؛تسلیم اراده ی سلطه گران شدن است

- سلطه پذیر شدن ؛ حاکمیت شیطان راجایگزین خدا کردن است

بنابر این ملت ایران پس از چهل سال آزادی و استقلال اجازه نمیدهد سرنوشت کشورش دوباره بدست سلطه گران بیافتد.

کاهش تعهدات برجامی ؛سلطه ناپذیریست

ما کاهش تعهّدات مربوط به توافق هسته‌ای را ادامه خواهیم داد و باید ادامه پیدا کند؛ با جدّیّت کامل هم باید ادامه پیدا کند. مسئولیّت هم بر عهده‌ی سازمان انرژی هسته‌ای است؛ باید این کاهش تعهّداتی را که دولت جمهوری اسلامی بیان کرده، اعلان کرده و گفته، به طور دقیق و به طور کامل و جامع انجام بدهند و ادامه پیدا بکند تا وقتی که ما به نتیجه‌ی مطلوب برسیم که قطعاً هم ان‌شا‌ء‌الله به فضل الهی به نتیجه‌ی مطلوب خواهیم رسید.10/7/98

بدنبال بدعهدی آمریکا و اثبات غلط بودن اعتماد به نظام سلطه در برجام و اثبات همسوئی اروپا با آمریکا دراین رابطه سه گام در کاهش تعهدات برجامی ایران برداشته شده و مهلت اروپا تا هفته اینده برای انجام تعهداتش به پایان میرسد .

طبق علائم مشهود بعید است که غرب و اروپا بتواند و بخواهد به تعهدات برجامی اش عمل کند بنابر این دستور اکید رهبر معظم انقلاب به دولت اینست که گام چهارم کاهش تعهدات را اعلام و به انجام برساند در غیر اینصورت استراتژی برد برد دولت به برد وباخت تغییر خواهد کرد و لطمه آن همانطور که تا کنون به ملت خورده ضررهای بیشتر را برای ملت ایران رقم خواهد زد.

کاهش تعهدات برجامی مطالبه جدی ملت از دولت است ودولت حق کوتاه آمدن از آنرا ندارد.

برچسب ها: حمیدرضا ترقی
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: