logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۰۳۲۰
تاریخ انتشار: ۱۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۸
یحیی آل اسحاق:
توسعه کشور تا حدودی به سیاست های تجاری ما وابسته است پس باید ساختاری در کشور وجود داشته باشد تا این جنگ اقتصادی را اداره کند و واردات را کنترل و سیاست های تشویقی برای صادرات ایجاد کند.
کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد : امروز هیچ یک از وزارتخانه ها مسئولیت وضعیت ایجاد شده را بر عهده نمی گیرند و مشکل را به گردن دیگری می اندازند به همین دلیل مجلس نیز توانایی بازخواست از هیچ ارگانی ندارد. در واقع فضای بازرگانی داخلی لوث شده و مسئولیت امور نامشخص است.

یحیی آل اسحاق با بیان اینکه ضرورت وجود وزارت بازرگانی باید بر اساس شرح وظایف آن تعیین شود ، اظهار کرد : بازرگانی با روابط میان کشورها معنا می یابد و با امنیت ، تولید ، اقتصاد و نظام پولی و مالی در ارتباط است. در واقع تولید بخشی از مجموعه بزرگ وزارت بازرگانی است.

وی تحریم های امریکا را یک جنگ تجاری و اقتصادی توصیف کرد و گفت : توسعه کشور تا حدودی به سیاست های تجاری ما وابسته است پس باید ساختاری در کشور وجود داشته باشد تا این جنگ اقتصادی را اداره کند و واردات را کنترل و سیاست های تشویقی برای صادرات ایجاد کند.

وزیر اسبق وزارت بازرگانی تاکید کرد : تعادل دیپلماسی اقتصاد ، تهدید ، توسعه و ذخیره سازی کالای مورد نیاز در جهت رفاه مردم به یک ارگان قوی و تصمیم گیرنده نیاز دارد.در واقع نمی توان این حجم بزرگ مسئولیتی را با یک چهارم از یک وزارتخانه برآورده کرد.

آل اسحاق به وضعیت گوشت اشاره کرد و گفت : برای تامین گوشت ۴۰ هزار تومانی مقدار زیادی ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت شده است اما نتیجه آن را در بازار مشاهده نمی کنیم چون ساماندهی درستی صورت نگرفته.

وی تاکید کرد : امروز هیچ یک از وزارتخانه ها مسئولیت وضعیت ایجاد شده را بر عهده نمی گیرند و مشکل را به گردن دیگری می اندازند به همین دلیل مجلس نیز توانایی بازخواست از هیچ ارگانی ندارد. در واقع فضای بازرگانی داخلی لوث شده و مسئولیت امور نامشخص است.

آل اسحاق در پایان مصاحبه تلفنی با رادیو گفت و گو عنوان کرد : کشور را نمی توان با ژاپن یا کشور های توسعه یافته مقایسه نمود. باید با واقعیت های موجود در جامعه روبرو شد و ضعف های ساختاری و اجرایی را در نظر گرفت .

برچسب ها: یحیی آل اسحاق
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: