به‌روز شده در: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۵
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۹۹۸۳
تاریخ انتشار: ۰۵ تير ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۷
یادداشت شفاهی
این دولت فقط می گوید باید بشود و باید انجام بدهیم « همانگونه که مقام معظم رهبری بارها تاکید کردند که مخاطب باید بشود و باید انجام بدهیم کیست، همین شما خودتان باید انجام بدهید» اما متاسفانه ازسوی دولت اقدام جدی صورت نمی گیرد .
محمد حسین شفیعی ها - براساس قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی حضور احزاب درساختارنظام پذیرفته شده است . وجود احزاب یعنی وجود سلایق وذائقه های مختلف درجامعه ای که ازآزادی برخورداراست . اگرنظامی بخواهد سلیقه های مختلف درآن وجود داشته باشد باید وجود آنها را هدفمندو به همه سلیقه ها احترام و اجازه فرصت و بروزو ظهوربدهد. این امر یک امرمطلوبی نیزهست ، زیرا افکارو دیدگاههای مختلفمی آیند ودر قالب یک ساختارحزبی وتشکیلاتی فعالیت می کنند وبر همین اساس هم شناخته می شوند ومردم دوست داشتنه باشند به آنها اقبال ویا عدم اقبال نشان خواهند داد.
وجه دومی نیزوجود دارد که معطوف به بخش دوم سئوال شما می شود که چرا احزاب در جمهوری اسلامی کارکرد درستی ندارند ووضع مطلوبی به خود نگرفته اند، برداشت من این است که این موضوع بستگی به نگاه کارگزاران ومسئولین اجرایی کشور دارد . به نظرمی رسد بعد ازحوادث حزب جمهوری اسلامی که آن اتفاق  برایش رخ داد بعد از آن دربین مسئولین یک نگرانی بوجود آمد که مبادا چنین اتفافاتی تشدید شود، و برخی مسئولان نیزمطلوبشان این بود که رغبتی به فعالیت احزاب نشان ندهند . متاسفانه در طول 40 سال گذشته نتوانستیم آن کارکرد واقعی، اثرگذار ودرستی را داشته باشیم ومتاسفانه احزاب کارکرد انتخاباتی پیدا کرده و فقط درایام انتخابات ظاهرمیشوند وکارکرد ضعیفی دارند و البته آنچه که به کارکرد احزاب ضربه زده است احزاب دولت ساخته است که فقط به جهت محکم کردن پایه های قدرت دولت ها شکل می گیرد ،از دوران مرحوم هاشمی ( خدا رحمتش کند ) با راه اندازی حزب کارگزاران سازندگی آغاز شد و بعد از آن در دولت اصلاحات حزب مشارکت بوجود آمد و در زمان دولت احمدی نژاد نیز وجود داشت.
اگرامروزنگاه بد بینانه به احزاب دربین مردم جامعه و نخبگان وجود دارد یک وجهش همین موضوع یعنی عملکرد احزاب دولت ساخته است که براساس قدرت دولت ها ساخته شدند و از موقیعیت های سیاسی خود بهره برداری کردند و کار وفعالیت حزبی خوبی هم انجام ندادند و درحق مردم واحزاب جفا کردند.
درجمهوری اسلامی لازم است که مسئولان یک نگاه جدی و خوب به احزاب توانا، شناسنامه دار ومستقل از دولت ها  که دفتر و تشکیلات درسطح کشوردارند، داشته باشد.
ارتباط دادن بحث وضعیت اقتصادی کشوربه احزاب، شایدتاثیرگذارباشد، نمی شود نفی کرد، اما وضعیتی که الان کشوردرگیرش است ارتباط چندانی به احزاب ندارد.
اوضاع بد اقتصادی و وضعیت نابسامان معیشتی مردمناشی از بی تدبیری و ناتوانی و ضعف مفرط دولت است، افراد بی تدبیروضعیف و ناتوان عامل این وضع هستند وحتی تحریم ها هم این قدراثر ندارد .  تصمیمات غلط و ناتوانی درامور، این وضع را بوجود آورده است و حتما از سوی مسئولان باید تدبیری اندیشیده شود.
 اگراحزاب فعال وجود داشت شاید تاثیرداشت، اما گوش شنوایی دردولت وجود ندارد . وقتی راه و چاه را هم نشان می دهند دولت اصلا توجهی به آن ندارد و راه خودش را می رود و نتیجه اش می شود این وضع بد اقتصادی موجود.
 این دولت فقط می گوید باید بشود و باید انجام بدهیم « همانگونه که مقام معظم رهبری بارها تاکید کردند که مخاطب باید بشود و باید انجام بدهیم کیست، همین شما خودتان باید انجام بدهید» اما متاسفانه ازسوی دولت اقدام جدی صورت نمی گیرد .

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: